kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Datový standard staveb - LOIN

Obálka budovy v IFC formátu
Příklad obálky budovy (bytového domu) osazené na pozemek stavby. Obálkou je myšlen maximální limitní rozsah stavby půdorysný i výškový, obestavěný prostor, hrubé podlažní plochy (návrhové parametry).
Datum aktualizace: 30.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Prohlížeč datových šablon DSS ve formátu IFC
Jednoduchý nástroj na prohlížení obsahu požadavků na informace generovaných z databáze DSS podle zveřejněného standardu formátu pro přenos datových šablon
Datum aktualizace: 3.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Validační předpis pro ukázkový soubor datových šablon s požadavky DSS
Soubory s předpisy pravidel pro validaci ukázkového souboru ve formátu IFC. Zatímco ukázkový soubor obsahuje přesný popis požadavků, validační soubor obsahuje validační pravidla zapsaná podle standardu buildingSMART. Validační soubory jsou vygenerovány pro verze IFC4 a IFC2x3.
Datum aktualizace: 2.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Prohlížeč a komponenty pro datové šablony DSS ve formátu IFC – historie verzí
Historie verzí a podpůrných komponent prohlížeče datových šablon ve formátu IFC uložených na GitHub.
Datum aktualizace: 3.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Ukázkový soubor datových šablon s požadavky DSS
Ukázkový soubor je vzorkem požadavků z databáze DSS určenou pro implementaci formátu přenosu datových šablon z DSS. Byl vytvořen podle schématu popsaného v dokumentu Využití formátu IFC. Soubor obsahuje pouze požadavky na data s využitím datových šablon definovaných v IFC4. Pro zobrazení obsahu souboru můžete použít prohlížečku, kterou najdete zde mezi dokumenty. Pokud jste vývojář, můžete použít i softwarovou komponentu pro jednoduché čtení souboru též uloženou zde mezi dokumenty. Soubor neobsahuje žádný model stavby, proto při otevření v prohlížečkách IFC, které očekávají model stavby, nic neuvidíte. Tento soubor slouží pro implementaci formátu, nikoli pro připomínkování vlastního obsahu DSS, který je v současnosti recenzován.
Datum aktualizace: 2.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Využití formátu IFC pro předávání požadavků DSS
Dokument popisuje jakým způsobem bude využíván standard IFC pro předávání požadavků na datový obsah modelů staveb (datové šablony). Formát je určen softwarovým dodavatelům, aby mohli svým zákazníkům poskytnout odpovídající podporu při zpracování požadavků, tvorbě dat a jejich využití.
Datum aktualizace: 3.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky