kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Interní organizace

10 důvodů proč se zapojit do Programu pilotních projektů
Datum aktualizace: 15.9.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
Úvodní leták ze seriálu, který postupně zveřejňujeme k jednotlivým částem nebo aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
Datum aktualizace: 10.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: interaktivní brožura
Zavedení BIM do organizace je mnohem rozsáhlejší změna, než by se na první pohled zdálo. Myslíte si, že ne? Pak jen zkuste zavřít oči a představit si, že další stavební zakázku musíte zpracovat metodou BIM. Víte, co máte udělat? Koho oslovit? Co zařídit? Kde vlastně začít??? Pokud vás nyní zachvátila lehká panika, pak vás můžeme ujistit, že to, co jste zažili, je právě ten první signál „rozsahu“. A toho, že to skutečně neprovedete jen tak. I kdybyste měli v rukou všechny metodiky světa. Je to prostě nával informací a lavina dílčích změn. Je dokonce možné, že vám první plánovaný pilotní projekt „uteče“. A třeba se vám to už i stalo. Rozhodně nejste sami a rozhodně váš další pokus má šanci na úspěch. Je ale potřeba vnímat zásadní. Že zavedení BIM do organizace je samostatným projektem, odlišným od výstavbových projektů, které se budou provádět metodou BIM. Ta již v té době musí být v organizaci implementována. Se zaváděním je tedy nutné začít mnohem dříve. A právě tato brožura má za cíl vás na cestě zaváděním provázet a inspirovat tak, aby ta cesta byla co nejplynulejší.
Datum aktualizace: 30.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: interaktivní brožura - vrcholový management
Datum aktualizace: 2.5.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: podrobný průvodce
Na začátku každého projektu je v oběhu velké množství informací. Ovšem proměnit je v konkrétní kroky vedoucí k cíli, není rozhodně snadné. Právě to je důvod, proč jsme připravili příručku, která navazuje na stejnojmennou brožuru a obsahuje podrobnější, doplňující informace, tipy a triky, stejně jako praktické ukázky, které se do brožury nevešly. Dokument je určen především pro potřeby středního managementu organizací veřejné správy, pomůže jim vhodně nasměrovat pracovní skupiny či projektové týmy k zavedení metody BIM do jejich organizace.
Datum aktualizace: 11.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Katalog BIM cílů
Záměrem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Datum aktualizace: 24.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Plán informačních výměn dle metody BIM do organizace
Při přechodu z ostrovních nástrojů do sdíleného prostředí je potřeba brát v úvahu procesy všech útvarů napříč celou organizací. Protože ve sdíleném prostředí mohou být (a většinou také jsou) původně oddělené procesy spojeny do jedné procesní linie, je potřeba je posuzovat jako celek.
Procesní linie (workflow) je sled pracovních úkolů, který může začínat v jednom útvaru, pokračovat přes několik dalších a končit v úplně jiném. V případě procesů BIM nejde jen o útvary zadavatele, ale také všech účastníků výstavbového projektu v závislosti od fáze projektu.
Pro zachycení všech procesů je proto ideální vytvořit tento přehled rolí a činností. Obsah záleží na každé organizaci a rovněž na tom, v jakém kroku zavádění metody BIM se nachází. Tento přehled může vzniknout i mnohem dříve (v kroku 1 nebo 2 Strategie), kde může být podkladem a velkou pomocí pro sestavování jak hlavního plánu a harmonogramu, tak plánu komunikačního a plánu řízení změny v organizaci (change managementu).
Datum aktualizace: 19.4.2021
Autor:
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Obecná metodika pro řízení změn - Change management
Change management je velmi podceňovaná, ale klíčová činnost na cestě k digitalizaci. Proto pracovní skupina připravila tento výstup, který se zabývá obecnou metodikou řízení změn.
Datum aktualizace: 12.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0004-E4-R01_015
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci - Digital Change Management
Druhá metodika k tématu change managementu, která detailněji popisuje aspekty změny při digitalizaci procesů organizace, což je klíčová část zavedení metody BIM v organizaci.
Datum aktualizace: 30.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V16a-E4-R01_029_Metodika pro řízení změn při digitální transformaci – Digital Change Management
Stáhnout/otevřít
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
Toto je finální výstup pracovní skupiny 02, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM (dále též jen „doporučení k projektovému řízení“) představuje základní dokument v oblasti projektového řízení mající dopad do celé řady dalších procesů v rámci výstavbového projektu. Úzce souvisí se smluvními standardy a dalšími metodikami, které bude nezbytné vytvořit, jako jsou například metodiky k řízení času, změn a nákladů.

Současný stav je takový, že projektové řízení bývá u veřejných zadavatelů mnohdy neefektivní a chybí jakýkoli důraz na řádné projektové řízení od samého počátku výstavbového projektu. Cílem doporučení k projektovému řízení tak je definovat procesy projektového řízení a nastavit povinnosti, odpovědnostní vztahy a metody spolupráce mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.

Doporučení k projektovému řízení řeší v obecné rovině vztah smlouvy a projektového řízení, řešení a řízení rizik, včetně důrazu na promyšlenou práci s nimi, řízení změn, času a nákladů a spolupráci zaměřenou na zejména úspěšné dokončení výstavbového projektu. Vyzdvihována je role projektového manažera jako osoby, která je stěžejním pilířem výstavbového projektu, a jeho týmu.

Účelem doporučení k projektovému řízení je vytvořit základ, ze kterého bude možné vycházet při přípravě dalších metodik a standardů. Zároveň však směřuje k určení základního rámce pro zadavatele, aby správně a efektivě řídili nejen dílčí procesy v rámci výstavbového projektu, ale i výstavbový projekt jako celek.
Datum aktualizace: 29.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V13a-E4-R01-005
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při výstavbě
Vzhledem k neočekávatelným událostem jsou změny ve výstavbovém projektu nevyhnutelné. Pro úspěšnou realizaci výstavbového procesu je tak nezbytné mít nastaven efektivní proces řízení změn. Za tímto účelem bude připravena metodika pro řízení změn obsahující jednoznačná pravidla řízení a administrace změn (variací, zlepšení, řešení změn a jiných kompenzací).
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13c-E4-R01_019
Stáhnout/otevřít
Metodika pro časové řízení
Metodika pro časové řízení je jednou ze základních metodik souvisejících s projektovým řízením. Účelem metodiky je poskytnout účastníkům výstavbového projektu pravidla pro tvorbu harmonogramu, zavést základní pravidla řízení času u výstavbových projektů a dát návod k práci s nástroji časového řízení jako je metoda kritické cesty.
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13b-E4-R01_016
Stáhnout/otevřít
Analýza nákladů a přínosů metody BIM pro veřejné stavební zakázky - příručka
Podkladem ke vzniku tohoto materiálu je dlouhodobá poptávka z řad veřejných zadavatelů po nástroji, který by pomohl posoudit, s jakými náklady a přínosy bude zavedení BIM v jejich konkrétních projektech spojeno. Byl přizpůsoben potřebám a problémům, kterým veřejní aktéři čelí a mohli jej snadno používat lidé, kteří mají různý stupeň znalostí a zkušeností s metodou BIM. Analýza nákladů a přínosů metody BIM je českým překladem metodické příručky Calculating Costs and Benefits for the use of Building Information Modelling in Public Tenders, kterou připravila mezinárodní skupina EU BIM Task Group za podpory Evropské komise. Na přípravě příručky se podíleli odborníci z jednotlivých zemí Evropské unie, kteří spolupracovali i s veřejnými zadavateli napříč Evropou. Informace, které poskytuje, jsou tak ověřené na skutečných BIM projektech veřejných zadavatelů z celé řady zemí. První částí materiálu je tato příručka, která vám řekne, co vše do kalkulace přínosů a nákladů vstupuje a provede vás kroky potřebnými k vytvoření vlastní analýzy nákladů a přínosů. Kromě toho v ní najdete i 6 příkladů projektů různých kategorií (budova/infrastruktura/mix) a různých fází životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 26.8.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza nákladů a přínosů metody BIM - interaktivní kalkulátor
Druhou částí materiálu, která patří k Analýze nákladů a přínosů metody BIM, je interaktivní kalkulátor (excel). Vyplněním 26 otázek vám může poskytnout základní přehled. Údaje, které budete zadávat, máte zcela běžně k dispozici, potřebujete je pro vypsání veřejné zakázky. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že při tvorbě tabulky bylo samozřejmě nutné přistoupit k jistému zjednodušení, proto kalkulace je třeba brát jako informativní. Výsledek si můžete nechat zobrazit pro tři různé scénáře a ve dvou variantách podrobnosti stavební dokumentace. Na listu výsledků můžete zjistit přínosy a náklady za každé kritérium v daném roce, přínosy a náklady celkem, NPV/ENPV rovněž známou jako čistou současnou hodnotu, dále podklad pro návratnost investice (ROI) nebo třeba zisk na každou investovanou korunu do zavedení metody BIM. Nástroj vám tak umožní podívat se na projekt v dlouhodobém horizontu i jinak než jen z hlediska investičních nákladů.

Věříme, že i přes nutné zjednodušení, bude pro vás Analýza nákladů a přínosů metody BIM užitečným nástrojem, který vám pomůže proniknout do problematiky, udělat si přesnější představu o nákladech spojených s nasazením metody BIM, ale také o jejích přínosech.

Poznámka: V rámci roletových menu, která využívá excelová tabulka, jsme museli nechat původní anglické znění, abychom neohrozili integritu výpočtů. Věříme, že nejde o nijak složité výrazy a snadno si s nimi poradíte, a pokud byste náhodou váhali, připravili jsme pro vás v poslední záložce slovníček, kde si jednoduše dohledáte český význam anglických pojmů.
Datum aktualizace: 24.8.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Calculating Costs and Benefits for the use of Building Information Modelling in Public tenders Methodology Handbook
Originální verze dokumentu, který je pod názvem "Analýza nákladů a přínosů metody BIM pro veřejné stavební zakázky - příručka" k dispozici také v českém překladu.
Datum aktualizace: 6.9.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
CBA TOOL “Cost-benefit analysis model for the use of BIM in public tenders”
Originální verze dokumentu, který je pod názvem Analýza nákladů a přínosů metody BIM - interaktivní kalkulátor k dispozici i v českém překladu.
Datum aktualizace: 6.9.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr
Dokument je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech při výběru konkrétního softwarového řešení CDE.
Datum aktualizace: 31.3.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-PS00-V14a-E2-R01_011
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
Nasazení systému společného datového prostředí (CDE) a jeho propojení se strukturou organizace, stylem práce a procesy je v podstatě projektem digitální transformace.
Dokument poukazuje zejména na klíčové body nasazení CDE do organizace. Bez jeho úspěšného nasazení lze jen velmi obtížně využívat výhod, které digitalizace přináší.
Datum aktualizace: 11.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V14c-E4-R01_031
Stáhnout/otevřít
Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Příručka, která se věnuje úplným základům, bodům, které si každý, kdo chce začít využívat BIM a postupovat podle doporučených pravidel, musí zvážit a připravit. Jejím cílem je doplnit text vlastní normy a vysvětlit, co vlastně zavedení postupů podle této normy znamená.
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Návod
Verze: Finální
Označení: ČAS-P06-V05e-E4-R01_030_
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky