kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Datový standard staveb - dokumenty z jednání

Odborný tým oblasti (OTO) oceňování - založení a jmenování členů
OTO oceňování je založeno za účelem sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb pro dohodnuté účely užití související s oceňováním pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 14.7.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - informační schůzka
Novinky, další kroky DSS, terminologie.
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 3. jednání Koordinační skupiny ze dne 28.6. 2021
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 3. jednání Koordinační skupiny ze dne 28. 6. 2021
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Výstup: Návrhy záměrů ze strany organizací a skupin
Výstup z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021
Prezenční listina z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezentace Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS z 2. jednání Koordinační skupiny dne 31.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezentace Představení Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace Strategie vytvoření a správy DSS z 1. jednání Koordinační skupiny dne 17.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koordinační skupina SFDI - jmenování členů
Sestavení plánu a způsobu koordinace tvorby jednotného DSS pro pozemní a dopravní stavby a naplnění dočasné databáze DSS datovými šablonami připravenými SFDI.
Datum aktualizace: 8.10.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (TI) Plynárenství - založení a jmenování členů
Sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s technickou infrastrukturou v oblasti plynárenství, pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 8.10.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Geoprostor - založení a jmenování členů
Georeferencování a využití referenčního souřadnicového systému pro umístění stavby.
Datum aktualizace: 8.10.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
OTO oceňování - Zahájení spolupráce na tvorbu DSS v oblasti oceňování 3. 8. 2021
Prezentace 1. jednání OTO týmu oceňování: Co je IMS, DiMS,včetně vazeb; Co je LOIN?; Datový standard staveb; Spolupráce v rámci OTO týmu oceňování; Organizační záležitosti
Datum aktualizace: 4.8.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky