kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

O nás

Standardizací a metodickou podporou ke Stavebnictví 4.0

 

Odbor Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci byl zřízen jako odborný partner Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci Koncepce BIM

 

Koncepce zavádění metody BIM (odkaz na článek Koncepce) byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. O dva roky později, usnesením číslo 628/2017 pověřilo její realizací ministerstvo průmyslu a obchodu. To v odborné rovině spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho příspěvkovou organizací Agenturou ČAS. Právě v jejím rámci byl v souvislosti se zaváděním metody BIM zřízen úplně nový odbor Koncepce BIM. Ten je odbornou vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.

Jeho úkolem je připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí.

Kromě přípravy dokumentů patří mezi úkoly odboru Koncepce BIM také vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM a popularizace metody BIM mezi odbornou i laickou veřejností.

 

Naše vize

 

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

 

Naše mise

 

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

 

 

Standardizací a metodickou podporou ke Stavebnictví 4.0

 

Odbor Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci byl zřízen jako odborný partner Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci Koncepce BIM

 

Koncepce zavádění metody BIM (odkaz na článek Koncepce) byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. O dva roky později, usnesením číslo 628/2017 pověřilo její realizací ministerstvo průmyslu a obchodu. To v odborné rovině spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho příspěvkovou organizací Agenturou ČAS. Právě v jejím rámci byl v souvislosti se zaváděním metody BIM zřízen úplně nový odbor Koncepce BIM. Ten je odbornou vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.

Jeho úkolem je připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí.

Kromě přípravy dokumentů patří mezi úkoly odboru Koncepce BIM také vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM a popularizace metody BIM mezi odbornou i laickou veřejností.

 

Naše vize

 

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

 

Naše mise

 

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

 

 

 

Vydány metodiky z oblasti zadávání, projektové řízení a smlouvy
Lukáš Klee  |  15.12.2020  | Odborné
Prosperující stavební odvětví a vztahy založené na spolupráci směřují ke společnému cílí – úspěšně realizovanému výstavbovému projektu.
Spouštíme agendu blogu – zapojte se
Martina Kourková  |  17.12.2019  | Osvěta
Otevíráme prostor aktivním odborníkům, kteří mají praktické zkušenosti s využíváním určitých částí metody BIM a rádi se o ně podělí.
Skupina „Koncepce BIM v ČR“ na LinkedIn
Jaroslav Nechyba  |  7.6.2019  | Osvěta
Jste na profesní sociální síti LinkedIn ? Rádi mezi námi uvítáme nové členy skupiny „Koncepce BIM v ČR“. Diskutujme spolu a buďme aktivní.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019  | Osvěta
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019  | Expert
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019  | Osvěta
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky