kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

O nás

Odbor koncepce BIM

 

Odbor koncepce BIM ČAS byl zcela nově založen na „zelené louce“ a pevně věříme, že se nám podaří rychle získat důvěru a kredit odborné veřejnosti. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí. Zapojení externích spolupracovníků je nezbytně nutné, protože obsáhnout velký rozsah všech oborů stavebnictví nelze v úzké skupině lidí. Navíc základem BIM je spolupráce.

 

Druhou oblastí, kam budeme směřovat finanční zdroje od české vlády, bude vzdělávání a sdílení informací všech odborností, podílejících se na realizaci stavebních projektů v souvislosti s metodou BIM, a to v celém jejich životním cyklu.

 

 

 

 Základní činnosti Odboru

 

 • realizace konkrétních opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR
 • úzká spolupráce s gestory ostatních opatření Koncepce
 • vytvoření, řízení a koordinace pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata
 • zajištění a vypořádání odborné oponentury k připravovaným materiálům PS
 • vytvoření odborné platformy pro sdílení informací a zkušeností s metodou BIM
 • vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM

 

Odbor koncepce BIM

 

Odbor koncepce BIM ČAS byl zcela nově založen na „zelené louce“ a pevně věříme, že se nám podaří rychle získat důvěru a kredit odborné veřejnosti. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí. Zapojení externích spolupracovníků je nezbytně nutné, protože obsáhnout velký rozsah všech oborů stavebnictví nelze v úzké skupině lidí. Navíc základem BIM je spolupráce.

 

Druhou oblastí, kam budeme směřovat finanční zdroje od české vlády, bude vzdělávání a sdílení informací všech odborností, podílejících se na realizaci stavebních projektů v souvislosti s metodou BIM, a to v celém jejich životním cyklu.

 

 

 

 Základní činnosti Odboru

 

 • realizace konkrétních opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR
 • úzká spolupráce s gestory ostatních opatření Koncepce
 • vytvoření, řízení a koordinace pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata
 • zajištění a vypořádání odborné oponentury k připravovaným materiálům PS
 • vytvoření odborné platformy pro sdílení informací a zkušeností s metodou BIM
 • vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky