kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

O nás

Standardizací a metodickou podporou ke Stavebnictví 4.0

 

Odbor Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci byl zřízen jako odborný partner Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci Koncepce BIM

 

Koncepce zavádění metody BIM byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. O dva roky později, usnesením číslo 682/2017 pověřilo její realizací ministerstvo průmyslu a obchodu. To v odborné rovině spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho příspěvkovou organizací Agenturou ČAS. Právě v jejím rámci byl v souvislosti se zaváděním metody BIM zřízen úplně nový odbor Koncepce BIM. Ten je odbornou vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.

Jeho úkolem je připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí.

Kromě přípravy dokumentů patří mezi úkoly odboru Koncepce BIM také vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM a popularizace metody BIM mezi odbornou i laickou veřejností.

 

Naše vize

 

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

 

Naše mise

 

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

 

 

Standardizací a metodickou podporou ke Stavebnictví 4.0

 

Odbor Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci byl zřízen jako odborný partner Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci Koncepce BIM

 

Koncepce zavádění metody BIM byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. O dva roky později, usnesením číslo 682/2017 pověřilo její realizací ministerstvo průmyslu a obchodu. To v odborné rovině spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho příspěvkovou organizací Agenturou ČAS. Právě v jejím rámci byl v souvislosti se zaváděním metody BIM zřízen úplně nový odbor Koncepce BIM. Ten je odbornou vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.

Jeho úkolem je připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí.

Kromě přípravy dokumentů patří mezi úkoly odboru Koncepce BIM také vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM a popularizace metody BIM mezi odbornou i laickou veřejností.

 

Naše vize

 

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

 

Naše mise

 

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky