Odbor koncepce BIM

Odbor Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci byl zřízen v roce 2018 jako odborný partner Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy.


Koncepce zavádění metody BIM byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. O dva roky později, usnesením číslo 682/2017 pověřilo její realizací ministerstvo průmyslu a obchodu. To v odborné rovině spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho příspěvkovou organizací Českou agenturu pro standardizaci. Právě v jejím rámci byl v souvislosti se zaváděním metody BIM zřízen úplně nový odbor Koncepce BIM. Ten je odborným partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy.

Jeho úkolem je připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení k vybraným opatřením Koncepce zavedení metody BIM. Organizačním konceptem je minimální administrativní zázemí Odboru a maximalizace vydávání získaných prostředků na externí spolupracovníky z oblastí veřejného, soukromého a akademického prostředí.

Kromě přípravy dokumentů patří mezi úkoly odboru Koncepce BIM také vzdělávání a metodická podpora veřejných zadavatelů a jejich dodavatelského řetězce v procesu zavádění metody BIM a popularizace metody BIM mezi odbornou i laickou veřejností.


Naše vize

Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.

Naše mise

Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
crosschevron-up