D11 1109 Trutnov – státní hranice: DUR

greatex | 14.09.2020

Základní informace o projektu

Pilotní projekt je cílen na převedení části existující projektové dokumentace (DUR) připravované stavby dálnice D11 v úseku Trutnov – státní hranice (úsek 1109) do podoby informačního modelu stavby (BIM). Smyslem pilotního projektu je zmapovat potřeby, nástroje, principy a využitelnost metody BIM v investiční přípravě staveb ve fázi územního řízení, tj. zaměřuje se primárně na vymezení rozsahu stavby a jejího umístění v území.

Dále má projekt definovat další postupy a využití informačního modelu stavby pro navazující stupně projektové přípravy.

Hlavní motivace pro zadavatele pro rozhodnutí využít při stavbě BIM

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, jakožto veřejná investorská organizace, je vázané povinnostmi vyplývajícími z „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ schválené vládou ČR dne 25. září 2017 usnesením č. 682.

Veškeré pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR mají za cíl ověřit možnosti, využitelnost a přínosy metody BIM v rámci celoživotního cyklu stavby (příprava, výstavba, správa), stejně tak jako její dopady do vnitropodnikových procesů napříč organizací.

Harmonogram dle smluvních termínů plnění

12/2019 Požadavky na plán realizace BIM (BEP)
04/2020 Tvorba konsolidovaného 3D modelu
07/2020 Konsolidovaný informační model stavby (BIM)
09/2020 Závěrečná hodnotící zpráva, která má obsahovat:
  •  zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi dokumentací DUR a „BIM DUR“
  • analýza kolizí, nedostatků a potřeb projektové dokumentace tvořené za použití metody BIM včetně definice vstupů pro navazující stupně PD
  • požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků
  • vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (vydání územního rozhodnutí),
  • vazba modelu BIM na mapové podklady, služby a státem garantovaná mapová díla (katastr nemovitostí), WMS, GIS apod.
  • vazba BIM na záborový elaborát, návrh na využití BIM při výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávním vypořádání pozemků
  • dopady do oborově platných metodik BIM (vydaných SFDI) a vnitropodnikových standardů

Dokumenty a jiné zajímavé odkazy naleznete níže.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up