kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Vzdělávání

Základy metody BIM pro veřejnou správu - leták
Základy metody BIM pro veřejnou správu - informační leták ke vzdělávací akci určené pro pracovníky státní správy.
Datum aktualizace: 5.10.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
Úvodní leták ze seriálu, který postupně zveřejňujeme k jednotlivým částem nebo aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
Datum aktualizace: 10.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Metodika pro SPŠ stavební, BIM – digitální stavba a požadavky RVP
Dokument obsahuje rozbor Kapitoly BIM obsažené v aktualizovaných RVP, obecně závazného rámce pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání. Dokument současně popisuje dílčí oblasti znalostí, jako součást všeobecného teoretického základu absolventa střední odborné školy.

Cílem dokumentu je přehledně vysvětlit a popsat význam kompetencí absolventa středních škol stavebního zaměření v oblastech souvisejících s metodou BIM. Zároveň pak definovat základní obsahový rámec jednotlivých kompetencí, které jsou součástí aktualizovaných RVP a lze je chápat jako prostředek pro dosažení minimálního standardu výuky BIM na středních odborných školách. Dílčím cílem je současně poukázat na předpokládané uplatnění jednotlivých oblastí znalostí a dovedností pro navazující studium na vysokých školách.
Datum aktualizace: 7.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů k 1.9. 2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou . Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum aktualizace: 11.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Soupis potřebných dovedností a oblasti znalostí v souvislosti s BIM
Po půlroční intenzivní spolupráci v rámci týmu BIM EDU a po přispění prvních externích recenzentů je pro vás připraven dokument mapující potřebné znalosti a dovednosti v BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření. Dokument vychází z RVP SOV oborů L0 A M–36 Stavebnictví, geodézie a kartografie a popisem potřebných dovedností se snaží logicky navázat na základy získané na středních odborných školách. Součástí týmové práce je rozsáhlý přehled dostupné studijní literatury.
Datum aktualizace: 17.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Co je BIM
Datum aktualizace: 8.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS) - verze pro tisk
Formát k tisku.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS)
Formát: po stránkách, elektronické čtení.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Integrace BIM do výuky středních a vysokých škol stavebního zaměření
Své místo ve studijních programech českých vysokých škol si již metoda BIM získává několik let. Do výuky středních odborných škol stavebního zaměření se začíná v souvislosti s aktualizací RVP prosazovat také. Nese to s sebou řadu otázek, které souvisejí s odborností a s vývojem technologií, který je mnohdy rychlejší než tempo, jakým na něj dokážeme reagovat. Jaké otázky si kladou pedagogové, a jak na ně hledají odpovědi, si můžete přečíst v tomto bookletu.
Datum aktualizace: 8.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výzva pro projektové a stavební firmy ke spolupráci s vysokými školami stavebního zaměření
BIM EDU je pracovní skupina tvořená odborníky Agentury ČAS a převážně zástupci vysokých škol, která pracuje na souhrnném popisu požadavků na dovednosti
a znalosti absolventů studijních programů se zaměřením na BIM.
Datum aktualizace: 16.2.2021
Autor: BIM EDU pracovní skupina
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ je dalším výstupem, který vytvořila pracovní skupina 05. Na jeho tvorbě se podíleli také spolupracovníci z jednotlivých VŠ.
Datum aktualizace: 17.1.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení: ČAS-P05-V33a-E3-R01_021
Stáhnout/otevřít
Průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami technického zaměření
Požadavky na vzdělávání v oblasti BIM. Cílem průzkumu bylo zjistit názor odborné stavební veřejnosti na úroveň vzdělání v oboru managementu informací ve stavebnictví (BIM) na českých vysokých školách.
Datum aktualizace: 20.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Průzkum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výzva V. programu podpory ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo výzvu V. programu podpory ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik, která je zaměřena na vybudování digitálního podniku. Dokument přináší odkazy na potřebné zdroje informací.
Datum aktualizace: 15.9.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky