DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace

Jan Lodl | 04.07.2022

Zintenzivnění práce na přípravě Datového standardu staveb (DSS) přineslo ovoce. Za poslední rok se podařilo připravit DSS pro stupeň projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení (DSP) a také provedení stavby (DPS). A právě DPS, jako nejnovější část vydávaného Datového standardu staveb (DSS), je k dispozici nejen pro architektonicko-stavební, ale také pro stavebně konstrukční či pro zařízení a rozvody technického zabezpečení budov (TZB). Společný digitální jazyk pro české stavby se tak překlápí z původně téměř výhradně projektové fáze stavby i do její fáze realizační, což je zásadní posun.

 

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na zpracování datových šablon DSS a další dokumentace podíleli,“ říká Kateřina Schön, projektová manažerka projektu DSS v odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Připomíná zejména velké úsilí odborníků, díky kterému je připraven DSS – minimum pro pilotní projekty tak, aby mohla být ověřena správnost a využitelnost v praxi.

 

Nejen pro projektanty

Úsilí projektového týmu se soustředilo také na to, aby byly v rámci DSS k dispozici potřebné účely užití vhodné nejen pro pohled architekta či projektanta, ale mohli s ním pracovat především zadavatelé veřejných stavebních zakázek. Také jim může totiž mít využívání metody BIM zásadní přínosy ve všech fázích životního cyklu stavby, tedy včetně fáze projektové. Důležitou roli pro veřejné zadavatele hrají zejména účely užití Prohlížení modelu (DiMS), Kontrola objemu, ploch a množství, Minimum pro DiMS a DiMS v připomínkovacím procesu. 

 

Právě tyto účely užití jim umožní přesně specifikovat požadavky na informace, které mohou zefektivnit procesy a kontroly v rámci projekční fáze. „Příprava DSS byla zahájena s projektanty, protože mají největší zkušenost v oblasti tvorby modelů. Nyní již ale nastal čas se soustředit na využití vznikajících modelů pro kontroly, vizualizace a připomínkování veřejným zadavatelem. Ten tak bude moci maximálně využít mnoha přínosů metody BIM již v průběhu projektování,“ vysvětluje Kateřina Schön.

Zadavatelé veřejných stavebních zakázek dostávají s datovým standardem staveb (DSS) k dispozici sady datových šablon, které jim pomohou specifikovat své potřeby v rámci požadavků na informace (EIR), které jsou součástí zadávací dokumentace na výběr dodavatele projektové dokumentace metodou BIM.

 

DSS se bude neustále rozvíjet

„Tím ale práce na DSS nekončí, ba naopak“ připomíná Schön a pokračuje: „Nyní jsou připravovány datové šablony pro předání stavby do užívání a následné správy budovy, tedy pro oblast facility managementu.“ Pokračování se také týká dřevostaveb, technické infrastruktury v oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky.

 

Pro práci s datovým standardem staveb (DSS) je možné využít on-line prohlížečku na adrese dss.koncepceBIM.cz. Veřejní zadavatelé si zde mohou vybrat své účely užití a tím se zobrazí konkrétní sada datových šablon. „V průběhu léta připravíme pro zadavatele veřejných stavebních zakázek i další pomůcky, které jim zjednoduší zadávání projektů metodou BIM. K dispozici budou samozřejmě na stránce Koncepce BIM,“ doplňuje za výkonný projektový tým DSS Kateřina Schön.

 

 

 

 

 

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up