Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.

Není | 01.12.2020

Ani ve stavebnictví nebude brzy možné uspět na trhu bez digitální transformace. Využívání metody BIM je jedním z kroků, jak se připravit na výzvy trhu v budoucnosti. V Česku se již rozběhlo několik pilotních projektů veřejných zadavatelů využívajících metodu BIM při přípravě, realizaci a provozu staveb. Série workshopů pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci se od září přesunula do virtuálního světa. Pokračuje ale dál. A roste i počet zapojených pilotních projektů.

 

Využívání metody BIM pro přípravu a realizaci staveb bude v Česku povinné pro všechny veřejné zakázky, jejichž celková hodnota přesáhne 150 milionů korun (tedy u takzvaných nadlimitních zakázek). Koncepce předpokládala start této povinnosti stanovit veřejným zadavatelům od roku 2022. Od července 2023 by ale v Česku mělo začít fungovat digitální stavební řízení, a tudíž se uvažuje o sladění obou termínů. I tak se ale termín blíží velmi rychle a jak veřejným zadavatelům, tak dalším subjektům z oboru se pomalu krátí čas na přípravu. Jak ale ukazují první pilotní projekty využívající metodu BIM, řada veřejných zadavatelů i soukromých firem je v přípravách již poměrně daleko. Ukázaly to první ze série workshopů, na kterých se sešli zástupci pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), a také s experty odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci (ČAS). Právě ten je totiž pověřen podporou zavádění metody BIM do české stavební praxe se zaměřením na veřejné zadavatele.

 

Spolupráce pokračuje bez ohledu na omezení

V důsledku aktuální epidemiologické situace se po prvním fyzickém setkání v červnu musely další workshopy přesunout do virtuálního světa. Ale zkušenosti z prvních virtuálních setkání v říjnu ukazují, že ani tato komplikace nebrání rozvoji intenzivní spolupráce mezi veřejnými zadavateli a odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Na začátku listopadu uzavřelo již dohodu o účasti v programu pilotních projektů 12 veřejných zadavatelů, které dohromady pracují na 19 projektech. U dalších 6 projektů by měla být dohoda podepsána v krátké době. Celkem je tak 25 projektů již v běhu, nebo těsně před zahájením a dá se očekávat, že další budou přibývat.

 

Metoda BIM je jednoznačně velkou příležitostí, jak pomoci digitalizaci, a tím i produktivitě a konkurenceschopnosti stavebnictví s ostatními odvětvími v souboji o mladou generaci,“ uvedl ve svém vystoupení na úvodním workshopu Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Pilotní projekty a monitorování zpětné vazby je jediná cesta, jak ověřit metodiky a standardy a jejich proveditelnost v praxi. A právě na základě získaných praktických poznatků případně doladit jejich znění a upravit je tak, aby využití metody BIM přinášelo zadavatelům a jejich dodavatelům co největší užitek. Jsem velmi rád, že na našem setkání byla živá oboustranná diskuse, protože jen tak je možné se vzájemně lépe a správně pochopit,“ doplnil Serafín.

 

Na workshopech se setkali zástupci projektů z celé škály veřejných zadavatelů, zastoupena byla města, kraje, ministerstva, vysoké školy, zdravotnická zařízení, ale i investorské organizace resortu dopravy. Pro zástupce krajských úřadů byl navíc připraven speciální říjnový termín. Úkolem ČAS není jen pomoci realizovat záměry určitých částí koncepce zavádění metody BIM do české stavební praxe, či příprava standardů a metodik. K jejím důležitým úkolům patří také podpora veřejných zadavatelů tak, aby používání metody BIM pro ně naplnil v reálné praxi její cíl v podobě možnosti poskytnout zaručeně správnou, platnou a aktuální informaci pro rozhodování (lidí i technologií) v potřebný čas a potřebném místě.

 

Setkání představila Program pilotních projektů a také způsoby i formy spolupráce ČAS s partnery z řad veřejných zadavatelů. Všichni účastníci workshopů se mohli krátce seznámit se stěžejními metodikami a standardy, stejně tak jako se stavem jejich přípravy. Většina projektů se týká přípravy a realizace nových staveb, ale pilotního programu se účastní i projekty analytického charakteru, jejichž cílem je získání informací například o procesních postupech v organizaci pro jejich následnou digitalizaci. Projekty představené na workshopu, se nacházejí v různých fázích svého vývoje. Některé jsou v samotném počátku, kdy jsou zpracovávány různé stupně projektové dokumentace, jiné jsou již ve fázi realizace stavby.

 

 

Náročný program workshopů umožnil všem účastníkům seznámit se vzájemně s jednotlivými projekty a stupněm jejich přípravy. Zazněly zde tak například zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s přípravou nového kampusu na Albertově, Kraje Vysočina se svými koncepčními projekty, nebo Správy železnic. Účastníci měli navíc možnost se seznámit se stěžejními přípravnými kroky při zavádění metody BIM do organizace a jejich podporou v podobě materiálů připravovaných odborem Koncepce BIM ČAS.

 

BIM není jen 3D model

Ve veřejnosti někdy přetrvává dojem, že metoda BIM znamená jen vytvoření digitálního 3D modelu stavby. Ale to je jen malá část. Jak ukazují právě zkušenosti z pilotních projektů, pokud má metoda BIM skutečně přinést změnu do českého stavebnictví, musí se změnit přístup i způsob uvažování, jak na straně zadavatelů, tak stavařské veřejnosti. “Naším cílem nesmí být, a nikdy ani nebylo, dělat pouze BIM,” zdůraznil Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Využívání metody BIM má pomoci stavět a provozovat stavby efektivněji a kvalitněji, a to především umožněním efektivně pořizovat a návazně intuitivně sdílet a poskytovat informace všem účastníkům výstavbových projektů či provozu staveb,”vysvětlil.

 

Jde v konečném důsledku o proces digitální transformace, který má připravit organizaci na nastupující digitální éru. Velmi živá diskuse během workshopů ukázala, že i zástupci veřejných zadavatelů si uvědomují, že bez stabilních základů nejen nelze postavit žádnou stavbu, ale ani implementovat metodu BIM. Aby vše mohlo zdárně fungovat, je třeba nastavit vhodně podmínky řízení změn, sestavit analytický a projektový tým pro zavedení změn a postupnou digitalizaci procesů v organizaci, a také prověřit personální kapacity. “Pokud zavedeme metodu BIM do stavební praxe jen naoko, promarníme jednu z největších šancí posunout české stavebnictví do 21. století,” konstatuje Nechyba.

 

Pravidelná setkání budou pokračovat. Prozatím virtuálně

Velmi pozitivní dojmy, které si účastníci z workshopů odnesli, byly patrné nejen z bezprostředních reakcí přímo na setkání, ale i z hodnotících dotazníků, které vyplnili. Na workshopech byla také představena iniciativa vytvoření tzv. expertní skupiny veřejných zadavatelů, jejíž cílem je diskutovat a formulovat společné pohledy, priority a požadavky veřejných zadavatelů na jednotlivé oblasti metody BIM. 

 

Jedním z hlavních úkolů odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci v rámci programu pilotních projektů je vytvoření základní podpory pro partnery, a především monitoring užívání vydaných metodik s cílem získat konkrétní zpětnou vazbu na jejich využití v praxi,“ vysvětluje Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, a dodává: „Proto budeme kromě přípravy podpůrných dokumentů, jako jsou standardy a metodiky, intenzivně pokračovat v programu pilotních projektů, jehož důležitou součástí je i poskytnutí platformy pro fungující vzájemnou horizontální komunikaci mezi jednotlivými veřejnými zadavateli. Tato setkání tak rozhodně nebyla posledními, naopak budou probíhat pravidelně každé čtvrtletí.

 

 

 

Aktuální a především průběžně aktualizovaný přehled partnerů Programu pilotních projektů včetně podrobnějších informací ke každému projektu a další informace k Programu jsou k dispozici na https://www.koncepcebim.cz/pilotni-projekty. Zde budou dle dohody s partnery publikovány a sdíleny jejich zkušenosti z projektů.

 

Kontakt pro média

Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM

Česká agentura pro standardizaci
nechyba@agentura-cas.cz↔www.koncepcebim.cz

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up