Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM

Není | 26.06.2019

Na základě dohody náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj byla Česká agentura pro standardizaci pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny, jejímž cílem je navrhnout definici a legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele pro nadlimitní zakázky financované z veřejných rozpočtů. Členy této pracovní skupiny budou kromě zástupců výše zmíněných ministerstev i reprezentanti Ministerstva dopravy, jelikož jím řízené organizace patří mezi nejvýznamnější investory na českém stavebním trhu.

 

V současné době probíhá proces jmenování zástupců ministerstev do nové pracovní skupiny a připravujeme podklad pro její první jednání. Materiál, který připravují experti  pracovních skupin agentury ČAS je již hotov, a čeká jen na termín prvního setkání, kde bude představen a začne jeho prvotní projednávání.

 

Jde o cca 20 stránkový dokument, který detailně popisuje návrhy zamýšlené povinnosti a všechny aspekty s ní spojené,  včetně předpokládaných  na jednotlivé dodavatele (architekti, projektanti, zhotovitelé či další služby). Rádi bychom tento dokument co nejdříve zveřejnili. Než se tak stane, chceme jej nejdříve představit a projednat v nové PS s cílem nalezení principiální shody. Až poté, pokud dojde k dohodě s partnery, bude moci být dokument poskytnout do standardní recenze, abychom získali názory široké odborné veřejnosti.

 

Nicméně již zde můžeme uveřejnit některé základní principy, které v dokumentu meziresortní pracovní skupině předkládáme.
Povinnost veřejného zadavatele navrhujeme vymezit v rozsahu specifikovaném již ve vládou schválené Koncepci, tedy:

 

 

 

 

 

povinnosti

  1. Vytvoření Informačního modelu stavby zpracovaného v jednotném datovém standardu;
  2. Smluvní zajištění pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu prostřednictvím BIM protokolu, obsahující i BIM Execution Plan (BEP) pro všechny členy projektového týmu a jejich případné subdodavatele. 
  3. Použití Společného datového prostředí (CDE) jako hlavního zdroje sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují a poskytují informace a veškeré dokumenty mezi členy projektového týmu.

 

Pro body č. 2 a 3 navrhujeme volnější definici, tedy jen základní charakteristiky a soupis požadavků na daná řešení , avšak bez nutnosti použít konkrétní metodiky připravované agenturou ČAS. Tyto metodiky budou zadavatelům k dispozici, ale nebudou pro ně povinné. To však neplatí pro bod č.1, kde naopak musí být použit pouze jeden společný standard, a to logicky Datový standard staveb (DSS) připravovaný a spravovaný agenturou ČAS v rámci plnění opatření uložených usnesením vlády číslo 682 z roku 2017. Bez jednotného datového standardu by stát jako řádný hospodář nikdy nedostal plošně strojově čitelná data, která bude moci využívat pro efektivní přípravu, provádění a zejména pak provoz těchto staveb.

 

Z dalších principů, které do meziresortní pracovní skupiny předkládáme, lze uvést návrh pro postupnou aplikaci povinnosti po 1.1.2022 v závislosti na fázi výběrového řízení veřejné zakázky k tomuto  datu. U zakázek, u kterých proběhl výběr zhotovitele před tímto datem, nebude aplikace metody BIM povinná. Věříme však, že celá řada veřejných zadavatelů již tou dobou bude aplikovat BIM na principu dobrovolnosti v rámci několika svých vlastních pilotních projektů. Není tedy nutné mít obavy z tohoto milníku, neboť náběh bude pozvolný.

 

Pro přesnější představu zde uvádíme seznam kapitol z připraveného dokumentu a pevně věříme, že ho budeme moci co nejdříve poskytnout odborné veřejnosti k recenzi.

 

obsah

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up