Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)


Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu a vedou k zakotvení jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti zakázky.

 

Vznikne-li v rámci výstavbového projektu dílo chráněné autorským zákonem (architektonické dílo jako dílo nehmotné vyjádřené v podobě architektonické studie, v 3D digitálním modelu, vše následně propracované do projektové dokumentace určené pro územní a stavební řízení, případně pro tzv. společné řízení; nebo tzv. dílo odvozené, dále jen „Autorské Dílo“), měl by objednatel (veřejný zadavatel) zpozornět a tato volitelná ustanovení začlenit mezi ostatní smluvní dokumentaci a upravit je podle svých potřeb (nebo potřeb autora architektonického díla či potřeb zhotovitele), neboť žádný smluvní vzor nemůže počítat se všemi rozličnými životními situacemi.

 

V opačném případě může dojít k autorskoprávním sporům, které mohou trvat i několik let a ohrozit tak zakázku.

 

Licenční ujednání pro Český smluvní standard Design-Bid-Build vycházejí z předpokladu, že objednatel (veřejný zadavatel) si zpravidla nejprve nechá vypracovat projektovou dokumentaci, se kterou dále pracuje osoba odlišná (od autora i objednatele), a to zhotovitel k postavení stavby. Půjde-li o dílo chráněné autorským zákonem (Autorské Dílo), pak je třeba, aby si objednatel s autorem tohoto díla vyjádřeného v podobě projektové dokumentace sjednal licenci k dalšímu užití takového Autorského Díla. 

 

 

Předkládaná licenční ujednání totiž počítají s tím, že objednatel již disponuje takovou licencí, kdy na základě ní poskytne podlicenci zhotoviteli stavby k užití tohoto Autorského Díla. Na druhé straně bude-li součástí plnění zhotovitele Autorské Dílo, uděluje zhotovitel dle těchto ujednání objednateli výhradní licenci k užití takového díla. Licenční ujednání předpokládají dvojí vymezení rozsahu a způsobu užití poskytnuté licence ze strany zhotovitele, kdy bude na smluvních stranách, zda si zvolí její široké či úzké vymezení.

 

 

 

 

Samozřejmě není možné opomíjet fakt, že autorem díla může být dle autorského zákona jen fyzická osoba.

 

Čím obezřetnější bude objednatel (veřejný zadavatel) již na začátku ohledně otázky ošetření autorských práv k Autorskému Dílu, tím více sníží potencialitu hrozby sporů.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up