Nová podoba BIM protokolu vyvolala živou debatu u kulatého stolu

Jan Lodl | 16.04.2023

Již potřetí a podruhé v tomto roce se uskutečnila neformální snídaně s Agenturou ČAS. Konferenční prostor v sídle České agentury pro standardizaci se 13. dubna 2023 velmi rychle zaplnil. Z původních čtrnácti přihlášených dorazilo nakonec jedenáct hostů – ti zastupovali jak BIM konzultanty, tak akademickou sféru i veřejné zadavatele. Speciálními hosty byli také zástupci odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu.

A velmi záhy se ukázalo, že i ostřejší diskuse se může vést v nekonfrontačním duchu se vzájemným respektem. Ostatně, jak připomněl na úvod ředitelka odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Eva Kaiserová, i kritika je důležitá a prospěšná, protože pomáhá postupovat kupředu.

BIM Protokol je založen na mezinárodních normách

Již první minuty setkání ukázaly, že platforma neformálních kulatých stolů si rychle získává své místo a naplňuje své poslání. Důvodem pro její vznik byla snaha vytvořit prostor pro skutečně otevřenou a férovou diskusi. Eva Kaiserová na úvod připomněla, že Agentura ČAS je pevně rozhodnutá překonat vzájemné animosity a pokračovat v naplňování Koncepce zavádění metody BIM v prostředí spolupráce a vzájemného naslouchání si. I proto vytvořil generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý Radu pro BIM jako svůj nový poradní orgán. Setkávají se v něm zástupci profesních komor a další klíčoví odborníci. „Pojďme se spojit a spolupracovat,“ poznamenal Petr Serafín, dlouholetý vedoucí odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projektová manažerka Datového standardu staveb (DSS) Kateřina Schön pak ve svém úvodním slově představila novou podobu BIM protokolu. Ta byla postoupena k internímu připomínkovému řízení a následně bude zveřejněna. „Celá stavařská veřejnost bude mít šanci tento klíčový dokument připomínkovat ještě předtím, než bude oficiálně vydán,“ připomněl Schön. Podle ní je zásadní, že nový BIM Protokol vychází z klíčových mezinárodních norem, zejména ISO 19650. „Dokument je koncipován tak, aby byl co nejobecnější, a tedy aby bylo možné jej použít na co nejširší paletu konkrétních projektů,“ zdůraznila Schön

Snazší cesta pro veřejné zadavatele

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že využití mezinárodních norem a normy ISO 19650 jako základu pro vytvoření nové podoby BIM Protokolu je cesta správným směrem. Zejména přítomní BIM konzultanti zdůraznili, že je to dává větší míru jistoty zejména veřejným zadavatelům. „Budou vědět, že i když skončí spolupráce s jedním konzultantem, mohou v práci pokračovat sami nebo s někým jiným. Nebudou se ale muset bát, že by museli začít „znovu a jinak“,“ poznamenal jeden z hostů. S tím souhlasili i přítomní reprezentanti veřejných zadavatelů, „Naším cílem je vést veřejné zadavatele k tomu, aby vše zvládali sami a BIM byl pro něj jednoznačným přínosem, ne nutností,“ doplnila Kateřina Schön. „Musíme získat veřejné zadavatele na svoji stranu, aby si uvědomili, že jde vždy o smluvní vztah dvou rovnoprávných partnerů,“ připomněl Petr Serafín.

Za souhlasného přikyvování přítomných připomněla Eva Kaiserová důležitost vzdělávání veřejných zadavatelů. „Právě vzdělávání budou jedním ze směrů, kam chce Česká agentura pro standardizaci napřít svou pozornost. Chceme dosáhnout toho, aby velká část veřejné správy měla o metodě BIM alespoň základní povědomí,“ zdůraznila a uvedla, že v současné době pracuje Agentura ČAS na přípravě programu vzdělávání, který zahrnuje také spolupráci se středními a vysokými školami, stejně jako kurzy určené právě zástupcům veřejné správy.

Kulaté stoly budou pokračovat – další setkání již 4. května

Velmi živá a otevřená debata probíhala více než dvě hodiny a jen podtrhla důležitost podobných neformálních setkání. Kateřina Schön přislíbila zveřejnění plánu dalších kroků Agentury ČAS tak, aby odborná stavařská veřejnost měla lepší přehled v tom, co se chystá a na čem se právě pracuje. Chceme stavaře skutečně vtáhnout do hry, a to včetně BIM konzultantů,“ odpověděla Schön v reakci na to, že právě přístupní zástupci této profese se cítili trochu odstrčení. V následné diskusi zaznělo, že je to možná proto, že jim zatím chybí profesní organizace.

Dubnové setkání tedy jednoznačně potvrdilo, že v tradici neformálních snídaní má smysl pokračovat. Zástupci České agentury pro standardizaci proto oznámili, že již v následujících dnech budou zveřejněny termíny pro setkání ve druhé polovině letošního roku. Zářijový termín pak bude vyhrazen tématice dopravních staveb a zúčastní se ho také zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Díky memorandu o spolupráci, které nedávno podepsal SFDI s Agenturou ČAS, bude moci vzniknout pro Česko jeden Datový standard staveb, dostupný na jednom místě.

Nejbližší neformální snídaně s Českou agenturou pro standardizaci se ale uskuteční již 4. května 2023 a jejím tématem bude nová architektura DSS. Přihlásit se je stále ještě možné prostřednictvím on-line formuláře.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up