Společně pro podporu metody BIM v České republice. BIM Day 2023 uspořádá Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a Svazem podnikatelů ve stavebnictví

Jan Lodl | 27.07.2023

  • Spolupráce czBIM, Agentury ČAS a SPS je novým silným impulsem pro rozvoj metody BIM v Česku. Ukazuje, že cesta ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru při tvorbě standardů a metodik je otevřená.

  • Již dvanáctý ročník prestižní konference BIM Day 2023 uspořádá Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika společně s Českou agenturou pro standardizaci a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

  • Registrace na akci, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2023 v pražském Clarion Congress hotelu, již byla spuštěna.

  • BIM Day 2023 nese podtitul: „Jak se informační modelování staveb osvědčuje v praxi?“

  • Stejně jako v případě minulých ročníků bude i letos program konference zaměřen zejména na ověřené zkušenosti z praxe a sdílení poznatků.

Praha, 25. července 2023 – Tři významní aktéři podílející se na podpoře širšího využívání metody BIM v Česku se dohodli na vzájemné spolupráci. Symbolem nové éry spolupráce je konference 2023-07-25 CAS TZ-konferenci-BIMDay-porada-czBIM-spolecne-s-CASBIM Day 2023. Odborná rada pro BIM - buildingSMART Česká republika (czBIM) tuto konferenci pořádá již dvanáctým rokem. Letos se k ní ale při pořádání připojí také Česká agentura pro standardizaci prostřednictvím svého odboru Koncepce BIM a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Společně tyto tři subjekty pokrývají velkou část stavebního sektoru v Česku, a především hrají významnou roli v digitalizaci českého stavebnictví a metody BIM u nás. Odborná rada pro BIM - buildingSMART Česká republika stála u počátků metody BIM v Česku už v roce 2011 a významně se podílela na přípravě vládní Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy. A právě Česká agentura pro standardizaci je odborným partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu při jejím naplňování. Svaz podnikatelů ve stavebnictví pak přináší především zkušenosti z reálné praxe, jehož členy jsou, mimo projekční kanceláře, stavební firmy, tedy zhotovitelé stavebních zakázek, ať již soukromých, tak veřejných.

Konference BIM Day si za dvanáct let existence získala v odborné veřejnosti velmi dobrý zvuk. Věřím, že letošní ročník vysoký standard nejen udrží, ale výrazně překoná. Máme totiž velmi silné partnery v podobě Agentury ČAS a SPS,“ říká Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM a dodává: „Rozhodnutí vyrazit společně na další cestu při podpoře metody BIM v Česku je podle mého názoru důležitým impulsem pro české stavebnictví.

BIM Day 2023 bude – tak jako v minulých letech – probíhat ve dvoudenním formátu. První den bude vyhrazen prezentacím předních českých odborníků na BIM, ale i zkušeností soukromých firem z oboru stavebnictví, druhý den si pak účastníci budou moci vybrat ze široké škály praktických workshopů.

Metoda BIM stojí na vzájemné spolupráci a sdílení informací napříč všemi stavařskými profesemi, přispívá tak mimo jiné ke zlepšení komunikace nad projektem i odstranění nedorozumění mezi jednotlivými aktéry. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo stejný směr spolupráce a vzájemné komunikace nabrat i s czBIM a zástupci podnikatelů ve stavebnictví,“ zdůrazňuje Eva Kaiserová, zástupkyně ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které před námi nyní stojí, je příprava Datového standardu staveb (DSS). Ten je, spolu s klasifikačním systém CCI, základem společného digitálního jazyka pro české stavby. Proto je důležité, aby se na jeho principech shodl celý stavební sektor. Spolupráce s czBIM a SPS nám ukazuje, že cesta k tomuto cíli existuje,“ připomíná Kaiserová.

Pozitivní správou pro všechny stavaře je, že právě Datový standard staveb (DSS) se stane jedním z témat hned úvodního bloku konference BIM Day 2023 a mluvit o něm budou společně zástupci Agentury ČAS a czBIM. Ostatně datový standard SNIM, za jehož vývojem stála právě Odborná rada pro BIM, se stal již předloni součástí DSS, na kterém pracuje odbor Koncepce BIM Agentury ČAS.

Někdy propadáme pocitu, že hlavní přínosy metody BIM jsou v projekční fázi. Pravdou však je, že role metody BIM je nezastupitelná i v realizační fázi. Umožňuje zlepšit vzájemnou komunikaci, ale i předcházet příčinám víceprací, které stavební projekty prodražují,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a doplňuje: „Spolupráce s czBIM a Českou agenturou pro standardizaci nám pomůže motivovat k využívání metody BIM více českých stavebních firem.

Účastnický poplatek za oba dny činí 8 990 Kč bez DPH, jednodenní účast pak 4 990 Kč bez DPH. K dispozici jsou také zvýhodněné balíčky tří nebo pěti vstupů, individuální členové czBIM pak zaplatí 4 900 Kč bez DPH.

Registrovat se lze na stránce https://www.bimday.cz/.

Přiložené ilustrační fotografie z BIM Day 2022. ©czBIM

Tisková zpráva ve formátu .docx

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up