Třídenní setkání odborníků přineslo významný pokrok při sjednocení terminologie napříč stavařskými profesemi

Jan Lodl | 28.03.2024

Více než třicítka odborníků z celé řady stavařských profesí se během třídenního intenzivního setkání snažila konsolidovat datové šablony a standardizovat terminologii napříč jednotlivými profesemi a stavebními obory. Díky nasazení, ale i celkové naladění všech přítomných, se podařilo vytvořit dělnou atmosféru a významně pokročit v práci na Datovém slovníku. Ten je důležitým pilířem datového standardu staveb. Výsledkem třídenního setkání je vyjasnění pravidel tvorby datových šablon a klasifikace. Tým expertů se zaměřil zejména na oborově nejsložitější datové šablony týkající se většího počtu profesí. Díky tomu bude možné provázat jednotlivé dílčí Datové standardy staveb. A protože součástí pracovním týmu byli také zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, byl učiněn významný pokrok k budoucímu provázání datových standardů staveb pro pozemní, dopravní i infrastrukturní stavby.

20240327 130906
Debata nad standardizací terminologie a klasifikací byla v řadě případů velmi živá

Datový slovník tvoří základy i pro datové standardy organizací

Práce na konsolidaci datových šablon a terminologii samozřejmě i nadále pokračují. Nicméně intenzivní workshop v České agentuře pro standardizaci otevřel cestu k funkčnímu propojení dílčích datových standardů nejen pro jednotlivé typy staveb, ale třeba i vytvořených pro potřeby jednotlivých organizací. Konsolidací datových šablon se totiž podaří dosáhnout toho, že základ, datový slovník, bude shodný napříč všemi dílčími datovými standardy. Během setkání ve velkém týmu se účastníci věnovali specificky těm datovým šablonám, které zasahují větší počet stavařských profesí. Příkladem může být například ventil, ten najdeme v rozvodech topení, plynu, kanalizace, vody, případně jinde. Doposud existovalo několik datových šablon pro ventil, podle jednotlivých profesí. Nyní se široký tým expertů dohodl na vzniku jedné datové šablony pro ventil a jeho zařazení pro jednotlivé profese zařídí propojení s klasifikačním systém a identifikací.

Práce budou pokračovat

Setkání na půdě České agentury pro standardizaci bylo prvním a svým způsobem přelomovým. Podařilo se na jednom místě propojit zástupce Agentury ČAS, SFDI, ale i další experty jednotlivých profesí. Co je ale možná důležitější, podařilo se nastolit vzájemnou důvěru a ochotu hledat řešení místo důvodů, proč musí mít každý profese vlastní datovou šablonu. Práce tím samozřejmě nekončí, nicméně dále bude probíhat jen v menším formátu. Na konsolidaci dalších datových šablon a standardizaci terminologie budou spolupracovat odborníci v menších týmech. To jim umožní se věnovat těm datovým šablonám, které se týkají specificky jejich oborů. Současně ale bylo dohodnuto, že podle potřeby proběhne s určitým časovým odstupem i další široké setkání, které opět zorganizuje Česká agentura pro standardizaci. Jsme přesvědčeni, že toto setkání je důležitým impulsem pro další spolupráci vedoucí ke společnému cíli – otevřít pro české stavebnictví dveře do digitální budoucnosti. Všem odborníkům, kteří se do této, nikoli jednoduché, práce aktivně pustili, bychom chtěli poděkovat.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up