„Velký potenciál pro BIM se skrývá ve správě budov,“ říká Pavel Kolář

Jan Lodl | 25.07.2022

Podle ředitele oddělení investic a majetku Ministerstva spravedlnosti Pavla Koláře přináší využívání CDE především možnost rychle a efektivně vyhledávat informace. Proto se ministerstvo rozhodlo, že pořídí společné datové prostředí (CDE), které bude zatím využíváno pro jeden pilotní projekt, ovšem ve výhledu i pro několik dalších. „Už teď se před námi objevují některé projekty, kde by to dávalo smysl,“ říká Pavel Kolář z oddělení investic a majetku a dodává: „Přínosy sdílení informací napříč životním cyklem stavby vidím nejen ve fázi výstavby, ale především při správě a údržbě budov.“

 

Ministerstvo spravedlnosti se zapojilo do programu pilotních projektů BIM a rozhodlo se pořídit si společné datové prostředí. „V první fázi budeme využívat CDE na sdílení informací o stavbě nového justičního areálu v Ústí nad Labem, kde chceme v rámci pilotního projektu využívat metodu BIM. Do budoucna bychom ale rádi toto CDE využívali i na další projekty,“ popisuje situaci Pavel Kolář, vedoucí oddělení majetku a investic Ministerstva spravedlnosti. To byl také podle Koláře důvod, proč se ministerstvo rozhodlo stát se provozovatelem CDE (majitelem licence). „Do budoucna bychom rádi CDE užívali nejen ve fázi výstavby, ale také pro správu a údržbu našeho majetku,“ doplňuje Pavel Kolář.

 

Projekty v CDE budou přibývat

V rámci oddělení investic a majetku bude vytvořena nová role manažera BIM a ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že metoda BIM bude využita u většiny velkých projektů. Podle Koláře tak bude mít CDE rozhodně využití a projekty v něm budou brzy přibývat. „Už nyní se před námi objevují projekty, kde by to dávalo rozhodně smysl,“ říká. Při výběru vycházelo ministerstvo ze své vlastní analýzy trhu a oslovilo několik vybraných firem s žádostí o nabídku. „Naší podmínkou byla především bezproblémová práce se širokou paletou různých souborových formátů, celková cena a také dostatečný počet dostupných licencí pro uživatele,“ popisuje Pavel Kolář mechanismus výběru.

 

Podle něj bylo cílem vyhnout se dodatečnému dokupování licencí při tom, jak budou v CDE přibývat projekty a tím i uživatelé. Ministerstvo spravedlnosti totiž počítá s tím, že kromě zaměstnanců z oddělení majetku a investic budou s CDE pracovat také lidé z dalších oddělení. V úvodní fázi to budou zejména  zaměstnanci z právního oddělení, kteří posuzují smlouvy vážící se  k výstavbě. Kromě toho ale musí zajistit do budoucna přístup do CDE také zhotovitelům či dodavatelům, kteří se budou na projektech s využitím metody BIM podílet. „Využívání CDE samozřejmě nesmí být v žádném případě bariérou, která by některým firmám ztížila přístup k zakázkám. Proto  musíme licenci vždy poskytnout,“ zdůrazňuje Pavel Kolář.

Podle Koláře se během zhruba ročního užívání ukázalo, že CDE může být skutečně užitečným nástrojem. „V době výběru CDE jsme nekladli takový důraz na možnosti práce s digitálním modelem stavby (DiMS), což je z dnešního pohledu možná trochu škoda,“ odkrývá Pavel Kolář zkušenosti z prvních měsíců provozu společného datového prostředí. Také větší vzájemná integrace s datovým standardem staveb by byla z jeho pohledu užitečná. „V době výběru CDE jsme ještě nevěděli, že nakonec vznikne souhrnný DiMS a projekt ústeckého areálu projde několika změnami,“ doplňuje Kolář.

 

Obrovský potenciál se skrývá ve správě a údržbě majetku

Využívání společného datového prostředí (CDE) a sdílení informací v něm je pro mnoho lidí změnou. Je to jeden z příkladů toho, jak metoda BIM mění dosavadní způsoby práce. „Člověk je tvor, který se podvědomě změnám brání. Určitě v tom hraje roli i strach z neznámého,“ popisuje úskalí zavádění metody BIM Pavel Kolář. Z jeho zkušeností je přijímání těchto změn u jednotlivých lidí různé. „Někde najdete lidi s myslí otevřenější a komunikace s nimi je dobrá, jinde je to obtížnější. Ale to je přirozené,“ říká Kolář s tím, že jak budou lidé získávat nové dovednosti a metodu BIM poznávat, jejich obavy se budou zmenšovat.

 

Kromě výstavbové fáze vidí Pavel Kolář obrovský přínos metody BIM ve fázi užívání stavby. Do odpovědnosti oddělení investic a majetku spadá také správa budov Ministerstva spravedlnosti. „Možnost jednoduše si vyhledat informace, které potřebujeme pro případné rekonstrukce, je neocenitelná.  Zatím musíme mnohdy vyrazit na místo a vše složitě přeměřovat. To stojí zbytečný čas,“ vyzdvihuje Kolář jednu z velkých výhod sdílení informací na jednom místě. „Dnes mnohdy musíme překreslovat staré pasporty, protože jiné informace prostě nemáme,“ pokračuje Kolář. Současně vysvětluje, že jedním z parametrů, který musí sledovat, jsou normativy určující počet lidí na metr čtverečný. „Díky využívání CDE budeme schopni do budoucna rychle vyhledat informace o užitných plochách napříč všemi našimi budovami po republice,“ popisuje Kolář jeden z přínosů práce s DiMS a sdílení informací v CDE a pokračuje: „Když pak přijde požadavek na rekonstrukci či rozšíření nějaké budovy, velmi jednoduše ověříme, jestli je  z hlediska užitné plochy smysluplný nebo ne.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up