Vzniká technická norma pro datové šablony určené výrobkům


Návrh technické normy prEN 17473 je předložen k připomínkování do 16.3.2020

 

Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování návrhů norem (http://drafts.unmz.cz/) je možno číst a po registraci také zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN 17473 Building information modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR).

 

Návrh této technické normy vypracovala na základě pověření technické komise CEN/TC 442 Informační modelování staveb pracovní skupina WG 4 Support Data Dictionaries, úkolová skupina TG 2.

 

Jedná se o popis podrobných postupů pro vytváření datových šablon založených na harmonizovaných technických specifikacích (tj. harmonizovaných normách a evropských dokumentech pro posuzování) podle nařízení EU č. 305/2011, o stavebních výrobcích (CPR). Struktura těchto datových šablon (provázaných informací o výrobcích, jejich možných vlastnostech, odpovídajících veličinách a možných hodnotách, vše s vazbou na příslušné referenční dokumenty) vychází z obecné struktury podle prEN ISO 23387 (dokončuje se konečný návrh). Proces při jejich vytváření a správě je založen na prEN ISO 23386 (proběhlo závěrečné hlasování). V jednotlivých krocích je obecně popsáno, jaké typy informací a podle kterých druhů referenčních dokumentů tvoří obsah datové šablony, v příkladech v textu a v přílohách je ukázáno, jak tento obsah může konkrétně vypadat.

V rámci veřejného připomínkového řízení (public enquiry) může být za ČR předloženo stanovisko k možnosti přijetí dokumentu jako evropské normy a připomínky k jeho textu. Případné jednotlivé připomínky od technické veřejnosti, zaslané do 16.3.2020 prostřednictvím výše zmíněného systému (k návrhu na specifické adrese http://drafts.unmz.cz/Home/Details/2933), budou pro potřeby národního stanoviska zkoordinovány.

 

V další etapě bude dokument buď přepracován na základě uplatněných připomínek a předložen k tzv. závěrečnému schvalování, nebo bude na základě stanovisek doporučeno jeho přímé schválení, v krajním případě zamítnutí nebo opakování připomínkového řízení.

 

Doporučujeme všem zájemcům, kteří pro svoji práci potřebují data o výrobcích, aby věnovali přípravě této normy pozornost a zapojili se do její přípravy tím, že za sebe shromáždí připomínky ke stávající podobě textu.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up