Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky

Ing. Pavel Pour | 31.05.2019

V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný agenturou ČAS se konal 2. dubna. Celodenní workshop proběhl v sídle agentury ČAS. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR. Vysoká účast nás velice potěšila, stejně tak aktivní přístup účastníků v rámci diskuzí.

 

V úvodu prvního bloku informoval zástupce z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) účastníky workshopu o aktuální situaci ohledně plánované aktualizace RVP. V rámci prezentace NÚV byly představeny i další aspekty aktualizace RVP v souladu se strategií digitálního vzdělávání (mimo jiné digitální kompetence a vzdělávací oblast informatického vzdělávání).

 

Součástí prvního bloku workshopu byla rekapitulace kapitoly „Metoda BIM“ jako součást plánované aktualizace RVP. K pozvánce na tento workshop byl přiložen dokument Metodika pro SPŠ stavební – BIM základní pohled, výstup workshopu konaného v prosinci 2018. Cílem bylo umožnit účastníkům v předstihu se seznámit s výkladem jednotlivých kompetencí navrhované kapitoly o metodě BIM. Tato metodika byla zdrojem pro rekapitulaci jednotlivých kompetencí a následně na toto téma proběhla diskuze s účastníky workshopu.

 

Druhý blok byl zahájen vystoupením vedoucí pracovní skupiny PS06 Terminologie a normy agentury ČAS. V rámci krátké prezentace byl zobecněn význam metody BIM včetně příkladů, její návaznost na zdroje, normy a legislativu a rámcově byly představeny plánované činnosti a výstupy agentury ČAS pro rok 2019.

Odpolední blok pokračoval ukázkou praktických zkušeností s úpravou ŠVP na SPŠ stavební v Hradci Králové. Bohužel v době konání workshopu nebyla vydána oficiální verze aktualizace RVP (při přípravě workshopu jsme s finální verzí aktualizace RVP počítali), proto se původní myšlenka omezila na teoretický výklad a několik doporučení, jak při úpravách ŠVP v návaznosti na metodu BIM postupovat.

 

Závěrem byla představena myšlenka a koncepce dalšího workshopu, tentokrát se zaměřením na praktické ukázky z výuky s předpokládaným termínem konání v polovině října 2019.

 

Děkujeme všem za účast a aktivní přístup v diskuzích. Zároveň děkujeme za vyplnění dotazníku, rozeslaného po konání workshopu, pro nás důležitou zpětnou vazbu. Získaná data použijeme pro plánování následujících aktivit. Již nyní můžeme na základě výsledků dotazníku (přikládáme v příloze) předpokládat, že zájem, o další workshop zaměřený na praktické ukázky z výuky, určitě bude.

 

Těšíme se na další akce a věříme, že konané i plánované aktivity významně pomohou v adaptaci metody BIM do výuky.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up