Zástupci VŠ stavebního zaměření a soukromého sektoru diskutovali


Společný workshop, na kterém se sešli zástupci tří českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci soukromého sektoru, se uskutečnil 24. června 2021. Jeho hlavním cílem bylo sdílet zkušenosti z praxe s akademickou sférou, navázat spolupráci a najít shodu v požadavcích na případné studijní podklady. Zástupci ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB – Technická univerzita Ostrava prezentovali svou strategii zavedení BIM do studia a studijní programy, které budou zahájeny od září 2021. Zástupci soukromého sektoru představili své zkušenosti s BIM v praxi a požadavky na absolventy VŠ.

 

 

Ústřední myšlenkou spolupráce vysokých škol stavebního zaměření a zástupců soukromé sféry je aktuálně možnost vzájemně se obohatit o zkušenosti získané praxí. Hledáme způsoby, jakými by soukromí podnikatelé mohli nabídnout spolupráci studentům stavebních oborů vysokých škol tak, aby pro obě strany i krátkodobá spolupráce, během jednoho nebo dvou semestrů, byla přínosná.

 

Červnový workshop proběhl tzv. hybridní formou, to znamená, že někteří účastníci se dostavili osobně na Fakultu stavební pražské ČVUT a další zájemci se připojili on-line. Tento způsob všem umožnil vzájemně diskutovat prezentovaná témata, a přitom efektivně využít času, který je k dispozici, bez nutnosti osobní dopravy na místo konání. Protože stále nacházíme společná témata a oblasti, ve kterých mohou soukromá a akademická sféra vzájemně spolupracovat, předpokládáme, že obdobný workshop uspořádáme na přelomu letošního září a října.

 

Dalším tématem jistě bude návaznost studijních programů vysokých škol na znalosti absolventů středních škol stavebního zaměření. Na SŠ a VOŠ totiž od září 2021 začnou platit nové RVP a budoucí absolventi středoškolských stavebních oborů již budou mít oproti těm dnešním mnohem více znalostí o metodě BIM a jejím uplatnění na stavebních projektech. Je proto důležité, aby vysoké školy s těmito absolventy počítaly a uzpůsobily své studijní programy tak, aby na středoškolské znalosti BIM navazovaly.

 

V nadcházejícím období se zaměříme i na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a jejich přípravu pro potřeby plánovaného digitálního stavebního řízení. Přípravy prezenční i on-line formy výuky jsou v plném proudu, protože všichni máme společný cíl, a sice zvládnout přechod k digitalizaci co možná nejlépe.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up