kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Všechny dokumenty

datum
datum
druh
název
verze
autor
BIM Protokol - Příloha č. 3 Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Dodavatel v tomto dokumentu upřesňuje způsob použití metody BIM a dodání dokumentů v digitální podobě a digitálního modelu stavby dle požadavků Objednatele. Cílem šablony plánu realizace BIM (BEP) je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Šablona plánu realizace BIM je rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informace, Část II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 2 Požadavky na společné datové prostředí (CDE)
V tomto dokumentu jsou uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.
Tento dokument může objednatel využít pro tvorbu zadávací dokumentace projektu, nebo jej využít v průběhu projektu kdy požaduje dodatečné zajištění CDE.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 1 Požadavky objednatele na informace
Je-li přáním objednatele využít metodu BIM a pracovat digitálně, pak je nezbytné, aby objednatel při tvorbě zadávací resp. smluvní dokumentace stanovil požadavky na dokumenty v digitální podobě, informační modely staveb a digitální modely staveb. K tomu slouží právě dokument Požadavky Objednatele na informace. Pravidla v jednotlivých kapitolách popisují požadavky na Digitální model stavby (DIMS) a jsou částí datového standardu staveb (DSS). Požadavky Objednatele na informace lze využít v kombinaci s BIM Protokolem. Dokument specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě (tj. soubory představující DIMS a výstupy z něj generované a ostatní soubory související se stavbou) a na obsah DIMS. V tomto dokumentu jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovou příslušnost a datový standard.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 30.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM protokol - Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu
BIM protokol je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů a obecně nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací.
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
BIM protokol (komplet) - Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu
BIM protokol je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů a obecně nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací.
Datum aktualizace: 30.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E3-R01_036
Stáhnout/otevřít
Integrace BIM do výuky středních a vysokých škol stavebního zaměření
Své místo ve studijních programech českých vysokých škol si již metoda BIM získává několik let. Do výuky středních odborných škol stavebního zaměření se začíná v souvislosti s aktualizací RVP prosazovat také. Nese to s sebou řadu otázek, které souvisejí s odborností a s vývojem technologií, který je mnohdy rychlejší než tempo, jakým na něj dokážeme reagovat. Jaké otázky si kladou pedagogové, a jak na ně hledají odpovědi, si můžete přečíst v tomto bookletu.
Datum aktualizace: 8.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb. Více podrobností také v tomto článku.
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Stanovisko
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Přijatý dokument hodnotí plnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice v období září 2018 – červen 2020. Vláda v dokumentu konstatuje, „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“ Více podrobností také v tomto článku
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Stanovisko
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výzva pro projektové a stavební firmy ke spolupráci s vysokými školami stavebního zaměření
BIM EDU je pracovní skupina tvořená odborníky Agentury ČAS a převážně zástupci vysokých škol, která pracuje na souhrnném popisu požadavků na dovednosti
a znalosti absolventů studijních programů se zaměřením na BIM.
Datum aktualizace: 16.2.2021
Autor: BIM EDU pracovní skupina
Druh: Jiný
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
Nasazení systému společného datového prostředí (CDE) a jeho propojení se strukturou organizace, stylem práce a procesy je v podstatě projektem digitální transformace.
Dokument poukazuje zejména na klíčové body nasazení CDE do organizace. Bez jeho úspěšného nasazení lze jen velmi obtížně využívat výhod, které digitalizace přináší.
Datum aktualizace: 11.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V14c-E3-R01_031
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při výstavbě
Vzhledem k neočekávatelným událostem jsou změny ve výstavbovém projektu nevyhnutelné. Pro úspěšnou realizaci výstavbového procesu je tak nezbytné mít nastaven efektivní proces řízení změn. Za tímto účelem bude připravena metodika pro řízení změn obsahující jednoznačná pravidla řízení a administrace změn (variací, zlepšení, řešení změn a jiných kompenzací).
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13c-E3-R01_019
Stáhnout/otevřít
Metodika pro časové řízení
Metodika pro časové řízení je jednou ze základních metodik souvisejících s projektovým řízením. Účelem metodiky je poskytnout účastníkům výstavbového projektu pravidla pro tvorbu harmonogramu, zavést základní pravidla řízení času u výstavbových projektů a dát návod k práci s nástroji časového řízení jako je metoda kritické cesty.
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13b-E3-R01_016
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci a podpoře s poskytovateli IS pro oceňování staveb v rámci výstavbových projektů
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) se dohodla na spolupráci s dodavateli softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů. Pět ze sedmi nejvýznamnějších hráčů na českém trhu se bude společně podílet na vývoji otevřeného rozpočtového formátu (ORF). Ten zajistí, že pracovníci připravující rozpočet stavebních zakázek budou moci sdílet rozpočty nezávisle na softwarové platformě a v budoucnu je přenášet přímo s digitálním modelem stavby. Tím budou mít k dispozici přesnější a jednoznačná vstupní data a jejich práce bude efektivnější. Česko tak dosáhne dalšího milníku na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Datum aktualizace: 27.10.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů k 1.9. 2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou . Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum aktualizace: 11.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 24.8.2020
Autor: ČAS, MPO, ČKAIT, ČKA
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Katalog BIM cílů
Záměrem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Datum aktualizace: 21.8.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Program pilotních projektů BIM spolupráce
Kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v Programu pilotních projektů
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Katalog podpůrných metodik pro pilotní projekty BIM
Podpůrné dokumenty, to znamená metodiky, smluvní vzory, vzory zadávacích dokumentací, datový standard a podobně jsou členěny do 4. Oblastí využití.
Datum aktualizace: 11.1.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Příručka, která se věnuje úplným základům, bodům, které si každý, kdo chce začít využívat BIM a postupovat podle doporučených pravidel, musí zvážit a připravit. Jejím cílem je doplnit text vlastní normy a vysvětlit, co vlastně zavedení postupů podle této normy znamená.
Datum aktualizace: 19.8.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Návod
Verze: Finální
Označení: ČAS-P06-V05e-E3-R01_030_
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci - Digital Change Management
Druhá metodika k tématu change managementu, která detailněji popisuje aspekty změny při digitalizaci procesů organizace, což je klíčová část zavedení metody BIM v organizaci.
Datum aktualizace: 30.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V16a-E3-R01_029_Metodika pro řízení změn při digitální transformaci – Digital Change Management
Stáhnout/otevřít
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
Úvodní leták ze seriálu, který postupně zveřejňujeme k jednotlivým částem nebo aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
Datum aktualizace: 10.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Kvalitně nastavené smlouvy jsou nezbytným pilířem dobrých vztahů, a to nejen ve stavebním odvětví. Standardizací smluvních vztahů budou vyjasněna práva a povinnosti všech účastníků výstavbového projektu.
Datum aktualizace: 23.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Verze 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C002-E3-R02_009
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr
Dokument je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech při výběru konkrétního softwarového řešení CDE.
Datum aktualizace: 31.3.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-PS00-V14a-E2-R01_011
Stáhnout/otevřít
Analýza změn pro rámec klasifikací; akt. ISO 12006-3
Mapa souvisejících a vzájemně se ovlivňujících technických norem, vysvětlující jejich účel nejen v rámci ČR, ale v rámci CEN/TC442.
Datum aktualizace: 29.11.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P02-V05d-E3-R01_020
Stáhnout/otevřít
Obecná metodika pro řízení změn - Change management
Change management je velmi podceňovaná, ale klíčová činnost na cestě k digitalizaci. Proto pracovní skupina připravila tento výstup, který se zabývá obecnou metodikou řízení změn.
Datum aktualizace: 12.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0004-E3-R01_015
Stáhnout/otevřít
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ je dalším výstupem, který vytvořila pracovní skupina 05. Na jeho tvorbě se podíleli také spolupracovníci z jednotlivých VŠ.
Datum aktualizace: 17.1.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P05-V33a-E3-R01_021
Stáhnout/otevřít
Metodika pro SPŠ stavební - základní pohled
Pracovní skupina 05 vytvořila výstup s názvem Metodika pro SPŠ stavební. Tento výstup prošel interním i externím kolem recenzí a zde se můžete podívat na finální podobu výstupu.
Datum aktualizace: 7.11.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P05-V32a-E3-R01_004
Stáhnout/otevřít
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Tento výstup, který připravila pracovní skupina 02, se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení.
Datum aktualizace: 8.11.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V20a-E3-R01_008
Stáhnout/otevřít
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Pracovní skupina 02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu a efektivnější práci s jednotlivými navazujícími metodikami z oblasti projektového řízení a veřejných zakázek.
Datum aktualizace: 1.7.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0001-E3-R01_007
Stáhnout/otevřít
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko k využití formátu IFC v návaznosti na opatření č. 7 UV č. 682
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení: ČAS-P06-V07a-E3-R01_003
Stáhnout/otevřít
BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Je předpokladem, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020. Aktualizace se bude mimo jiné týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum aktualizace: 28.2.2019
Autor: PS05, ČAS
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
Toto je finální výstup pracovní skupiny 02, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM (dále též jen „doporučení k projektovému řízení“) představuje základní dokument v oblasti projektového řízení mající dopad do celé řady dalších procesů v rámci výstavbového projektu. Úzce souvisí se smluvními standardy a dalšími metodikami, které bude nezbytné vytvořit, jako jsou například metodiky k řízení času, změn a nákladů.

Současný stav je takový, že projektové řízení bývá u veřejných zadavatelů mnohdy neefektivní a chybí jakýkoli důraz na řádné projektové řízení od samého počátku výstavbového projektu. Cílem doporučení k projektovému řízení tak je definovat procesy projektového řízení a nastavit povinnosti, odpovědnostní vztahy a metody spolupráce mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.

Doporučení k projektovému řízení řeší v obecné rovině vztah smlouvy a projektového řízení, řešení a řízení rizik, včetně důrazu na promyšlenou práci s nimi, řízení změn, času a nákladů a spolupráci zaměřenou na zejména úspěšné dokončení výstavbového projektu. Vyzdvihována je role projektového manažera jako osoby, která je stěžejním pilířem výstavbového projektu, a jeho týmu.

Účelem doporučení k projektovému řízení je vytvořit základ, ze kterého bude možné vycházet při přípravě dalších metodik a standardů. Zároveň však směřuje k určení základního rámce pro zadavatele, aby správně a efektivě řídili nejen dílčí procesy v rámci výstavbového projektu, ale i výstavbový projekt jako celek.
Datum aktualizace: 29.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V13a-E3-R01-005
Stáhnout/otevřít
Informační modelování staveb a technická normalizace
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Datum aktualizace: 7.2.2019
Autor: Ing. Jan Kolomazník
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Pracovní dohoda pracovní skupiny 02 na činnosti SFDI
Datum aktualizace: 9.1.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum aktualizace: 20.12.2018
Autor: MPO
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Prohlášení o spolupráci mezi MPO, ČAS a Odborná rada pro BIM
Datum aktualizace: 13.12.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - přílohy
Toto jsou přílohy k finálnímu výstupu pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS. Zip dokument.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů staveb. prvků v kontextu informačního modelování staveb zpráva
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento dokument obsahuje analýzu vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01_002
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb - excel soubor
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento excel soubor je podkladem k dokumentu Analýza užití informačního modelování staveb.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01-001
Stáhnout/otevřít
SFDI memorandum o spolupráci
Memorandum deklarující vzájemnou spolupráci mezi SFDI a ČAS.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ MPO spolupráce
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncepce zavádění metody BIM
Dokument v pdf verzi
Datum aktualizace: 11.10.2018
Autor: MPO
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum aktualizace: 3.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky