kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Dokumenty

Všechny dokumenty

Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Kvalitně nastavené smlouvy jsou nezbytným pilířem dobrých vztahů, a to nejen ve stavebním odvětví. Standardizací smluvních vztahů budou vyjasněna práva a povinnosti všech účastníků výstavbového projektu.
Datum aktualizace: 23.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C002-E4-R02_009
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard (Design-Build)
Cílem metodiky je předložit vzor smluvních podmínek pro provedení a projektování stavby. Jedná se o vzor Smlouvy pro projektování a výstavbu, který je variací na smluvní vzor Design – Bid - Build. Metodika je určena zadavatelům, kteří připravují jednu ucelenou zakázku jak na provedení stavby, tak její projektování.
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17e-E4-R01_039_Český smluvní standard (Design Build)
Stáhnout/otevřít
BIM protokol (komplet) - Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu
Probíhá AKTUALIZACE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.

BIM protokol je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Určuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů a obecně nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací.
Datum aktualizace: 7.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V17h-E4-R01_036
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 22.10.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0012-E4-R01_041
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol ŠABLONA - Příloha č. 3 BIM Protokolu Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Aktuálně probíhá REVIZE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.
BIM Protokol ŠABLONA - bez doprovodných textů. Dokument je ve formátu PDF. Pro převedení do textového formátu existuje několik způsobů. Například přímo PDF dokument otevřít v novějších verzích MS Word a pak ho uložit jako docx.
Datum aktualizace: 18.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Komentář Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.
Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.
Datum aktualizace: 22.10.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0013-E3-R01_042
Stáhnout/otevřít
Volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky. Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Licenční ujednání je volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build). Vzhledem k tomu, že součástí díla, které je předmětem smlouvy, může být i dílo autorské, nabízí možnost ošetření podlicence objednatele nebo naopak zhotovitele pro tento případ.
Datum aktualizace: 30.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0010-E4-R01_039
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard Design Build Smlouva o Dílo Vzor
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor:
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Komentář Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Bid-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.
Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.
V komentáři je také vysvětleno, z jakých důvodů Licenční ujednání pro metodu Design-Bid-Build primárně nevycházejí z účelu vyplývajícího ze smlouvy, jak bývá v mezinárodních standardech obvyklé (např. ve FIDIC CONS/Red Book).
Komentář byl recenzován a schválen JUDr. Adélou Faladovou, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.
Datum aktualizace: 7.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-C0011-E2-R01_040
Stáhnout/otevřít
Český smluvní standard Design Build Zvláštní smluvní podmínky Šablona
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Protokol - Příloha č. 1 Požadavky objednatele na informace
Probíhá AKTUALIZACE dokumentu, předpokládané zveřejnění nového znění v 1Q 2023.
.
Je-li přáním objednatele využít metodu BIM a pracovat digitálně, pak je nezbytné, aby objednatel při tvorbě zadávací resp. smluvní dokumentace stanovil požadavky na dokumenty v digitální podobě, informační modely staveb a digitální modely staveb. K tomu slouží právě dokument Požadavky Objednatele na informace. Pravidla v jednotlivých kapitolách popisují požadavky na Digitální model stavby (DIMS) a jsou částí datového standardu staveb (DSS). Požadavky Objednatele na informace lze využít v kombinaci s BIM Protokolem. Dokument specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě (tj. soubory představující DIMS a výstupy z něj generované a ostatní soubory související se stavbou) a na obsah DIMS. V tomto dokumentu jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovou příslušnost a datový standard.
Datum aktualizace:
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Metodika zadávání veřejných zakázek s využitím BIM
Datum aktualizace: 22.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V20b,c,d-E4-R01-023
Stáhnout/otevřít
Vzor 01_Zadávací dokumentace OR-ZPR
Datum aktualizace: 22.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V20b,c,d-E4-R01-023
Stáhnout/otevřít
Vzor 02_Formulář nabídky_OR-ZPR
Datum aktualizace: 22.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Vzor
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V20b,c,d-E4-R01-023
Stáhnout/otevřít
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Tento výstup, který připravila pracovní skupina 02, se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení.
Datum aktualizace: 8.11.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V20a-E4-R01_008
Stáhnout/otevřít
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Pracovní skupina 02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu a efektivnější práci s jednotlivými navazujícími metodikami z oblasti projektového řízení a veřejných zakázek.
Datum aktualizace: 1.7.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0001-E3-R01_007
Stáhnout/otevřít
DSS online
On-line prohlížečka umožňuje filtrovat jednotlivé datové šablony z pohledu aktéra, fáze životního cyklu nebo účelu užití. Také dovoluje zvolit si různé pohledy, jak jsou datové šablony zorganizovány – a to od filtrování jednotlivých částí podle „zvyklostí“, přes pohled s využitím klasifikačního systému CCI, až po zobrazení podle tříd IFC.
Datum aktualizace: 15.11.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Online prohlížečka datového standardu staveb - stručný uživatelský průvodce
Datum aktualizace: 15.11.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Karty účelů užití DSS
Aktuální seznam účelů užití, které jsou zpracovány nebo rozpracovány v rámci přípravy Datového standardu staveb (DSS). Účel užití je součástí konceptu LOIN (úroveň potřebných informací). Je tedy jedním ze vstupů, pomocí kterého se specifikují požadavky na informace modelů staveb (informačního i digitálního). Seznam bude průběžně aktualizován podle dalšího postupu zpracování DSS.
Datum aktualizace: 1.7.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby - pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DPS - pro administrativní budovy, novostavby)
Účely užití:
i. DiMS jako podklad pro tvorbu výkresové dokumentace
ii. DiMS jako podklad pro prostorovou koordinaci
iii. Účely užití z pohledu zadavatele
Datum aktualizace: 30.6.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh:
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DUR - pro novostavby)
Příloha I.A/ Specifické požadavky na informace
Datum aktualizace: 21.9.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Příloha I. A/Specifické požadavky na informace. Aktualizace dokumentu vyplývající ze změn vydaného DSS DPS část statika a ARS, aktualizace únor 2022
Datum aktualizace: 28.2.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výpis změn v dokumentu Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Výpis změn v dokumentu „Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)"
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Popis změn v dokumentu Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)
Popis změn v dokumentu „Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty (Požadované minimum pro DSP – pro novostavby)“
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby - pro pilotní projekty - část architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční
Příloha I. A/Specifické požadavky na informace
Datum aktualizace: 3.3.2022
Autor: Kateřina Schön, Lucie Martínková, Štěpánka Michálková
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Informační model stavby a stávající dokumentace staveb
Předložený text a schémata slouží pro vysvětlení souvislostí a vztahů mezi stávající dokumentací staveb a stavebních objektů včetně zařazení informačního modelu stavby do současného prostředí. Schémata popisují pouze návaznosti z pohledu dat, nikoliv procesů.
Datum aktualizace: 2.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01-001
Stáhnout/otevřít
Analýza užití informačního modelování staveb - excel soubor
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento excel soubor je podkladem k dokumentu Analýza užití informačního modelování staveb.
Datum aktualizace: 2.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Akční plán DSS – harmonogram
Datum aktualizace: 6.1.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Záměr DSS - formulář
Vytvoření DSS je řízeno Implementačním plánem Strategie a vytvoření DSS. V plánu je uvedeno celkem 11 dílčích cílů. Každý dílčí cíl se dělí na záměry a ty pak na konkrétní úkoly. Záměry tvoří tzv. zásobník záměrů.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Implementační plán strategie DSS
Implementační plán je vydáván v souladu se Strategií vytvoření a správy datového standardu staveb (DSS) (dále také „Strategie DSS“), která byla vydána 5.5.2021 generálním ředitelem Agentura ČAS. Implementační plán Strategie DSS obsahuje konkrétní plán a kroky k naplnění cílů uvedených ve Strategii.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie vytvoření a správy datového standardu staveb DSS
Základní dokument strategie rozvoje a správy Datového standardu staveb platná od 1. května 2021 podle níž jsou další aktivity v této oblasti řízeny a připravovány.
Datum aktualizace: 24.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Obálka budovy v IFC formátu
Příklad obálky budovy (bytového domu) osazené na pozemek stavby. Obálkou je myšlen maximální limitní rozsah stavby půdorysný i výškový, obestavěný prostor, hrubé podlažní plochy (návrhové parametry).
Datum aktualizace: 30.9.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Datový standard staveb
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
Datum aktualizace: 25.7.2022
Autor:
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ALLPLAN model psí boudy v IFC formátu
ALLPLAN model psí boudy v IFC formátu
Datum aktualizace: 28.5.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ALLPLAN model psí boudy v nativním formátu
ALLPLAN model psí boudy v nativním formátu
Datum aktualizace: 28.5.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ARCHICAD - model psí boudy v IFC formátu
Datum aktualizace: 8.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ARCHICAD - model psí boudy v nativním formátu
Datum aktualizace: 8.6.2020
Autor:
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ARCHICAD - Protokol BCF
Datum aktualizace: 8.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
AUTODESK - model psí boudy v IFC formátu
AUTODESK - model psí boudy v IFC formátu
Datum aktualizace: 2.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
AUTODESK - model Psí boudy v nativním formátu
AUTODESK - model Psí boudy v nativním formátu
Datum aktualizace: 2.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
DDS-CAD model psí boudy - screenshot
Screenshot načtení psí boudy v DDS-CAD.
Datum aktualizace: 28.5.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
DDS-CAD_tvorba_modelu_standard
DDS-CAD_tvorba_modelu_standard
Datum aktualizace:
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SOFTCONSULT - SPIRIT - Popis řešení v DSS
Datum aktualizace: 8.6.2020
Autor:
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SPIRIT - protokol BCF
Datum aktualizace:
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SPIRIT model psí boudy v IFC formátu
SPIRIT model psí boudy v IFC formátu
Datum aktualizace: 27.5.2019
Autor: SPIRIT
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SPIRIT model psí boudy v nativním formátu
SPIRIT model psí boudy v nativním formátu.
Datum aktualizace: 27.5.2019
Autor: SPIRIT
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
TEKLA - Popis řešení v DSS
Tekla popis řešení v DSS
Datum aktualizace:
Autor:
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
TEKLA model psí boudy v IFC formátu
TEKLA model psí boudy v IFC formátu
Datum aktualizace: 1.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
TEKLA model psí boudy v nativním formátu
TEKLA model psí boudy v nativním formátu
Datum aktualizace: 1.6.2020
Autor:
Druh: Model
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Klasifikační systém CCI - online
Datum aktualizace: 2.5.2022
Autor:
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Klasifikační systém CCI - excel soubor
Klasifikační systém CCI - excel soubor
Datum aktualizace: 10.9.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Popis klasifikačního systému CCI
Stručný popis principů klasifikačního systému a jeho přínosy pro praktické užívání.
Datum aktualizace: 3.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů staveb. prvků v kontextu informačního modelování staveb zpráva
Toto je finální výstup pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.
Tento dokument obsahuje analýzu vybraných klasifikačních systémů pro účely datového standardu ČR.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení: ČAS-P03-V09a-E3-R01_002
Stáhnout/otevřít
Rešerše a srovnání klasifikačních systémů - přílohy
Toto jsou přílohy k finálnímu výstupu pracovní skupiny 03, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS. Zip dokument.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Metodika pro SPŠ stavební, BIM – digitální stavba a požadavky RVP
Dokument obsahuje rozbor Kapitoly BIM obsažené v aktualizovaných RVP, obecně závazného rámce pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání. Dokument současně popisuje dílčí oblasti znalostí, jako součást všeobecného teoretického základu absolventa střední odborné školy.

Cílem dokumentu je přehledně vysvětlit a popsat význam kompetencí absolventa středních škol stavebního zaměření v oblastech souvisejících s metodou BIM. Zároveň pak definovat základní obsahový rámec jednotlivých kompetencí, které jsou součástí aktualizovaných RVP a lze je chápat jako prostředek pro dosažení minimálního standardu výuky BIM na středních odborných školách. Dílčím cílem je současně poukázat na předpokládané uplatnění jednotlivých oblastí znalostí a dovedností pro navazující studium na vysokých školách.
Datum aktualizace: 7.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM a aktualizace rámcových vzdělávacích programů k 1.9. 2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou . Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Datum aktualizace: 11.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Soupis potřebných dovedností a oblasti znalostí v souvislosti s BIM
Po půlroční intenzivní spolupráci v rámci týmu BIM EDU a po přispění prvních externích recenzentů je pro vás připraven dokument mapující potřebné znalosti a dovednosti v BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření. Dokument vychází z RVP SOV oborů L0 A M–36 Stavebnictví, geodézie a kartografie a popisem potřebných dovedností se snaží logicky navázat na základy získané na středních odborných školách. Součástí týmové práce je rozsáhlý přehled dostupné studijní literatury.
Datum aktualizace: 17.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Databáze studijních podkladů
Databáze studijních podkladů obsahuje přehled dostupné studijní literatury i dalších materiálů. V době vydání tohoto textu je jich k dispozici téměř sedmdesát, obsah bude ale pravidelně aktualizován a rozšiřován.
Datum aktualizace: 2.3.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Integrace BIM do výuky středních a vysokých škol stavebního zaměření
Své místo ve studijních programech českých vysokých škol si již metoda BIM získává několik let. Do výuky středních odborných škol stavebního zaměření se začíná v souvislosti s aktualizací RVP prosazovat také. Nese to s sebou řadu otázek, které souvisejí s odborností a s vývojem technologií, který je mnohdy rychlejší než tempo, jakým na něj dokážeme reagovat. Jaké otázky si kladou pedagogové, a jak na ně hledají odpovědi, si můžete přečíst v tomto bookletu.
Datum aktualizace: 8.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výzva pro projektové a stavební firmy ke spolupráci s vysokými školami stavebního zaměření
BIM EDU je pracovní skupina tvořená odborníky Agentury ČAS a převážně zástupci vysokých škol, která pracuje na souhrnném popisu požadavků na dovednosti
a znalosti absolventů studijních programů se zaměřením na BIM.
Datum aktualizace: 16.2.2021
Autor: BIM EDU pracovní skupina
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ je dalším výstupem, který vytvořila pracovní skupina 05. Na jeho tvorbě se podíleli také spolupracovníci z jednotlivých VŠ.
Datum aktualizace: 23.9.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze:
Označení: ČAS-P05-V33a-E3-R02_021
Stáhnout/otevřít
Průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami technického zaměření
Požadavky na vzdělávání v oblasti BIM. Cílem průzkumu bylo zjistit názor odborné stavební veřejnosti na úroveň vzdělání v oboru managementu informací ve stavebnictví (BIM) na českých vysokých školách.
Datum aktualizace: 20.11.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Průzkum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncept systému vzdělávání v BIM pro pracovníky ve veřejné správě
Datum aktualizace: 22.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak začít s BIM
Přehledné zjednodušení Strategie zavedení BIM do organizace. V deseti krocích ukazuje nejdůležitější body na cestě k plnému vyžívání metody BIM na stavebních projektech.
Datum aktualizace: 14.7.2022
Autor:
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu
Datum aktualizace: 20.6.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Co je BIM
Leták stručně a přehledně představuje metodu BIM. Kromě vysvětlení základních pojmů nabízí i grafické znázornění správy informací o stavbě (z pohledu vlastníka stavby).
Datum aktualizace: 22.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
10 důvodů proč se zapojit do Programu pilotních projektů
Datum aktualizace: 15.9.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS)
Formát: po stránkách, elektronické čtení.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Leták Jak se rodí digitální a informační model (DiMSxIMS) - verze pro tisk
Formát k tisku.
Datum aktualizace: 11.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Osvěta, promo
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
Úvodní leták ze seriálu, který postupně zveřejňujeme k jednotlivým částem nebo aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
Datum aktualizace: 10.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení: Leták
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: interaktivní brožura
Zavedení BIM do organizace je mnohem rozsáhlejší změna, než by se na první pohled zdálo. Myslíte si, že ne? Pak jen zkuste zavřít oči a představit si, že další stavební zakázku musíte zpracovat metodou BIM. Víte, co máte udělat? Koho oslovit? Co zařídit? Kde vlastně začít??? Pokud vás nyní zachvátila lehká panika, pak vás můžeme ujistit, že to, co jste zažili, je právě ten první signál „rozsahu“. A toho, že to skutečně neprovedete jen tak. I kdybyste měli v rukou všechny metodiky světa. Je to prostě nával informací a lavina dílčích změn. Je dokonce možné, že vám první plánovaný pilotní projekt „uteče“. A třeba se vám to už i stalo. Rozhodně nejste sami a rozhodně váš další pokus má šanci na úspěch. Je ale potřeba vnímat zásadní. Že zavedení BIM do organizace je samostatným projektem, odlišným od výstavbových projektů, které se budou provádět metodou BIM. Ta již v té době musí být v organizaci implementována. Se zaváděním je tedy nutné začít mnohem dříve. A právě tato brožura má za cíl vás na cestě zaváděním provázet a inspirovat tak, aby ta cesta byla co nejplynulejší.
Datum aktualizace: 30.4.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: interaktivní brožura - vrcholový management
Datum aktualizace: 2.5.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Strategie zavedení BIM do organizace: podrobný průvodce
Na začátku každého projektu je v oběhu velké množství informací. Ovšem proměnit je v konkrétní kroky vedoucí k cíli, není rozhodně snadné. Právě to je důvod, proč jsme připravili příručku, která navazuje na stejnojmennou brožuru a obsahuje podrobnější, doplňující informace, tipy a triky, stejně jako praktické ukázky, které se do brožury nevešly. Dokument je určen především pro potřeby středního managementu organizací veřejné správy, pomůže jim vhodně nasměrovat pracovní skupiny či projektové týmy k zavedení metody BIM do jejich organizace.
Datum aktualizace: 11.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Koncepce
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Implementing BIM in an organisation
Interaktivní brožura. Strategie zavedení BIM do organizace, anglická verze.
Datum aktualizace: 6.4.2022
Autor: Czech standardisation agency
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Katalog BIM cílů
Záměrem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Datum aktualizace: 24.5.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Plán informačních výměn dle metody BIM do organizace
Při přechodu z ostrovních nástrojů do sdíleného prostředí je potřeba brát v úvahu procesy všech útvarů napříč celou organizací. Protože ve sdíleném prostředí mohou být (a většinou také jsou) původně oddělené procesy spojeny do jedné procesní linie, je potřeba je posuzovat jako celek.
Procesní linie (workflow) je sled pracovních úkolů, který může začínat v jednom útvaru, pokračovat přes několik dalších a končit v úplně jiném. V případě procesů BIM nejde jen o útvary zadavatele, ale také všech účastníků výstavbového projektu v závislosti od fáze projektu.
Pro zachycení všech procesů je proto ideální vytvořit tento přehled rolí a činností. Obsah záleží na každé organizaci a rovněž na tom, v jakém kroku zavádění metody BIM se nachází. Tento přehled může vzniknout i mnohem dříve (v kroku 1 nebo 2 Strategie), kde může být podkladem a velkou pomocí pro sestavování jak hlavního plánu a harmonogramu, tak plánu komunikačního a plánu řízení změny v organizaci (change managementu).
Datum aktualizace: 19.4.2021
Autor:
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Obecná metodika pro řízení změn - Change management
Change management je velmi podceňovaná, ale klíčová činnost na cestě k digitalizaci. Proto pracovní skupina připravila tento výstup, který se zabývá obecnou metodikou řízení změn.
Datum aktualizace: 12.6.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-C0004-E4-R01_015
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci - Digital Change Management
Druhá metodika k tématu change managementu, která detailněji popisuje aspekty změny při digitalizaci procesů organizace, což je klíčová část zavedení metody BIM v organizaci.
Datum aktualizace: 30.7.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V16a-E4-R01_029_Metodika pro řízení změn při digitální transformaci – Digital Change Management
Stáhnout/otevřít
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
Toto je finální výstup pracovní skupiny 02, který prošel recenzním řízením Agentury ČAS.

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM (dále též jen „doporučení k projektovému řízení“) představuje základní dokument v oblasti projektového řízení mající dopad do celé řady dalších procesů v rámci výstavbového projektu. Úzce souvisí se smluvními standardy a dalšími metodikami, které bude nezbytné vytvořit, jako jsou například metodiky k řízení času, změn a nákladů.

Současný stav je takový, že projektové řízení bývá u veřejných zadavatelů mnohdy neefektivní a chybí jakýkoli důraz na řádné projektové řízení od samého počátku výstavbového projektu. Cílem doporučení k projektovému řízení tak je definovat procesy projektového řízení a nastavit povinnosti, odpovědnostní vztahy a metody spolupráce mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu.

Doporučení k projektovému řízení řeší v obecné rovině vztah smlouvy a projektového řízení, řešení a řízení rizik, včetně důrazu na promyšlenou práci s nimi, řízení změn, času a nákladů a spolupráci zaměřenou na zejména úspěšné dokončení výstavbového projektu. Vyzdvihována je role projektového manažera jako osoby, která je stěžejním pilířem výstavbového projektu, a jeho týmu.

Účelem doporučení k projektovému řízení je vytvořit základ, ze kterého bude možné vycházet při přípravě dalších metodik a standardů. Zároveň však směřuje k určení základního rámce pro zadavatele, aby správně a efektivě řídili nejen dílčí procesy v rámci výstavbového projektu, ale i výstavbový projekt jako celek.
Datum aktualizace: 29.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-P02-V13a-E4-R01-005
Stáhnout/otevřít
Metodika pro řízení změn při výstavbě
Vzhledem k neočekávatelným událostem jsou změny ve výstavbovém projektu nevyhnutelné. Pro úspěšnou realizaci výstavbového procesu je tak nezbytné mít nastaven efektivní proces řízení změn. Za tímto účelem bude připravena metodika pro řízení změn obsahující jednoznačná pravidla řízení a administrace změn (variací, zlepšení, řešení změn a jiných kompenzací).
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13c-E4-R01_019
Stáhnout/otevřít
Metodika pro časové řízení
Metodika pro časové řízení je jednou ze základních metodik souvisejících s projektovým řízením. Účelem metodiky je poskytnout účastníkům výstavbového projektu pravidla pro tvorbu harmonogramu, zavést základní pravidla řízení času u výstavbových projektů a dát návod k práci s nástroji časového řízení jako je metoda kritické cesty.
Datum aktualizace: 30.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení: ČAS-P02-V13b-E4-R01_016
Stáhnout/otevřít
Analýza nákladů a přínosů metody BIM pro veřejné stavební zakázky - příručka
Podkladem ke vzniku tohoto materiálu je dlouhodobá poptávka z řad veřejných zadavatelů po nástroji, který by pomohl posoudit, s jakými náklady a přínosy bude zavedení BIM v jejich konkrétních projektech spojeno. Byl přizpůsoben potřebám a problémům, kterým veřejní aktéři čelí a mohli jej snadno používat lidé, kteří mají různý stupeň znalostí a zkušeností s metodou BIM. Analýza nákladů a přínosů metody BIM je českým překladem metodické příručky Calculating Costs and Benefits for the use of Building Information Modelling in Public Tenders, kterou připravila mezinárodní skupina EU BIM Task Group za podpory Evropské komise. Na přípravě příručky se podíleli odborníci z jednotlivých zemí Evropské unie, kteří spolupracovali i s veřejnými zadavateli napříč Evropou. Informace, které poskytuje, jsou tak ověřené na skutečných BIM projektech veřejných zadavatelů z celé řady zemí. První částí materiálu je tato příručka, která vám řekne, co vše do kalkulace přínosů a nákladů vstupuje a provede vás kroky potřebnými k vytvoření vlastní analýzy nákladů a přínosů. Kromě toho v ní najdete i 6 příkladů projektů různých kategorií (budova/infrastruktura/mix) a různých fází životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 26.8.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza nákladů a přínosů metody BIM - interaktivní kalkulátor
Druhou částí materiálu, která patří k Analýze nákladů a přínosů metody BIM, je interaktivní kalkulátor (excel). Vyplněním 26 otázek vám může poskytnout základní přehled. Údaje, které budete zadávat, máte zcela běžně k dispozici, potřebujete je pro vypsání veřejné zakázky. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že při tvorbě tabulky bylo samozřejmě nutné přistoupit k jistému zjednodušení, proto kalkulace je třeba brát jako informativní. Výsledek si můžete nechat zobrazit pro tři různé scénáře a ve dvou variantách podrobnosti stavební dokumentace. Na listu výsledků můžete zjistit přínosy a náklady za každé kritérium v daném roce, přínosy a náklady celkem, NPV/ENPV rovněž známou jako čistou současnou hodnotu, dále podklad pro návratnost investice (ROI) nebo třeba zisk na každou investovanou korunu do zavedení metody BIM. Nástroj vám tak umožní podívat se na projekt v dlouhodobém horizontu i jinak než jen z hlediska investičních nákladů.

Věříme, že i přes nutné zjednodušení, bude pro vás Analýza nákladů a přínosů metody BIM užitečným nástrojem, který vám pomůže proniknout do problematiky, udělat si přesnější představu o nákladech spojených s nasazením metody BIM, ale také o jejích přínosech.

Poznámka: V rámci roletových menu, která využívá excelová tabulka, jsme museli nechat původní anglické znění, abychom neohrozili integritu výpočtů. Věříme, že nejde o nijak složité výrazy a snadno si s nimi poradíte, a pokud byste náhodou váhali, připravili jsme pro vás v poslední záložce slovníček, kde si jednoduše dohledáte český význam anglických pojmů.
Datum aktualizace: 24.8.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Calculating Costs and Benefits for the use of Building Information Modelling in Public tenders Methodology Handbook
Originální verze dokumentu, který je pod názvem "Analýza nákladů a přínosů metody BIM pro veřejné stavební zakázky - příručka" k dispozici také v českém překladu.
Datum aktualizace: 6.9.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
CBA TOOL “Cost-benefit analysis model for the use of BIM in public tenders”
Originální verze dokumentu, který je pod názvem Analýza nákladů a přínosů metody BIM - interaktivní kalkulátor k dispozici i v českém překladu.
Datum aktualizace: 6.9.2021
Autor: EU BIM Task Group, RINA Consulting
Druh: Osvěta, promo
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Analýza právních předpisů souvisejících s evidencí dokumentů a systémy BIM/CDE
Analýza právních předpisů souvisejících s evidencí dokumentů a systémy BIM/CDE.
Datum aktualizace: 8.8.2022
Autor:
Druh: Analýza
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu
Odpověď ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu na dotaz ředitele odboru Koncepce BIM Agentury ČAS ve věci vztahu systémů CDE a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Datum aktualizace: 5.8.2022
Autor:
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) – indikativní nabídky dodavatelů pro využití v pilotních projektech
Datum aktualizace: 13.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: 1.1
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr
Dokument je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech při výběru konkrétního softwarového řešení CDE.
Datum aktualizace: 31.3.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze:
Označení: ČAS-PS00-V14a-E2-R01_011
Stáhnout/otevřít
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
Nasazení systému společného datového prostředí (CDE) a jeho propojení se strukturou organizace, stylem práce a procesy je v podstatě projektem digitální transformace.
Dokument poukazuje zejména na klíčové body nasazení CDE do organizace. Bez jeho úspěšného nasazení lze jen velmi obtížně využívat výhod, které digitalizace přináší.
Datum aktualizace: 11.12.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: ČAS-P02-V14c-E4-R01_031
Stáhnout/otevřít
Otevřený rozpočtový formát (ORF) - zip soubory
Datum aktualizace: 23.7.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Jiný
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Otevřený rozpočtový formát (ORF) - koncept, základní principy a datová struktura
Dokument popisuje základní koncepty a principy Otevřeného rozpočtového formátu (ORF).
Dokument je určen pro odborníky zabývající se datovými standardy, IT specialisty a experty na informace pro vytváření rozpočtů. Dokument je v informativní rovině určen i pro širokou odbornou veřejnost, aby měla znalost, kdo a jak vytváří standard a jakým procesem je měněn.
Datum aktualizace: 19.8.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 1.1
Označení:
Stáhnout/otevřít
Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Příručka, která se věnuje úplným základům, bodům, které si každý, kdo chce začít využívat BIM a postupovat podle doporučených pravidel, musí zvážit a připravit. Jejím cílem je doplnit text vlastní normy a vysvětlit, co vlastně zavedení postupů podle této normy znamená.
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Návod
Verze: Finální
Označení: ČAS-P06-V05e-E4-R01_030_
Stáhnout/otevřít
Analýza změn pro rámec klasifikací; akt. ISO 12006-3
Mapa souvisejících a vzájemně se ovlivňujících technických norem, vysvětlující jejich účel nejen v rámci ČR, ale v rámci CEN/TC442.
Datum aktualizace: 29.11.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Analýza
Verze:
Označení: ČAS-P02-V05d-E3-R01_020
Stáhnout/otevřít
Vymezení pojmů pro doplnění slovníku BIM s ohledem na užití oceňování
Cílem tohoto dokumentu je uvést výčet a výklad zavedených pojmů ve stavebnictví, které souvisejí s oblastí oceňování staveb a smluvních cen. Vybrané pojmy zahrnují typy cen, nákladové tituly, činnosti a procesy, se kterými se bude v metodikách pro stanovení nákladů (oceňování) v rámci procesu BIM a tvorby digitálního modelu stavby pracovat. V řadě případů existuje více definicí a zdrojů, které popisují uvedené pojmy v kontextu jejich použití v různých oblastech ekonomiky, nebo oborů činnosti (průmyslu). Pro použití v tomto dokumentu byly zvoleny nebo upraveny výklady pojmů pouze v kontextu oceňování staveb.
Datum aktualizace: 23.4.2021
Autor:
Druh: Metodika
Verze: Finální
Označení: CAS-P04-V22b-E2-R01_025
Stáhnout/otevřít
Informační modelování staveb a technická normalizace
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Datum aktualizace: 7.2.2019
Autor: Ing. Jan Kolomazník
Druh: Popis
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Katalog podpůrných dokumentů pro pilotní projekty BIM
Podpůrné dokumenty, to znamená metodiky, smluvní vzory, vzory zadávacích dokumentací, datový standard a podobně jsou členěny do 4 oblastí využití.
Datum aktualizace: 31.8.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít
Zpráva pilotních projektů BIM ve veřejné správě
Zpráva pilotních projektů BIM ve veřejné správě za rok 2021.
Datum aktualizace: 7.3.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Zpráva
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ČVUT pilotní projekt - kvartální monitorovací zpráva - 1Q/2021
Kvartální monitorovací zpráva za období 1Q/2021 k pilotnímu projektu ČVUT.
Datum aktualizace: 25.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci, ČVUT
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
ČVUT pilotní projekt - vstupní monitorovací zpráva
Tato vstupní monitorovací zpráva obsahuje údaje k pilotnímu projektu ČVUT.
Datum aktualizace: 10.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci, ČVUT
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - BEP DVZ
Datum aktualizace: 24.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - dodavatelský organigram
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - prezentace přístupu zadavatele
Pro inspiraci veřejným zadavatelům prezentace přístupu NKÚ.
Datum aktualizace: 25.3.2021
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - předběžná tržní konzultace
Předběžná tržní konzultace projektu NKÚ proběhla v létě 2018, veškeré podklady na stránkách NKÚ, odkaz zde. Zpráva o průběhu bude součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na generálního zhotovitele stavby.
Datum aktualizace: 25.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - Sborník příspěvků z workshopu k zavádění metod BIM a D&B ve veřejných zakázkách
Sborník příspěvků z workshopu k zavádění metod BIM a D&B ve veřejných zakázkách konaného 28. listopadu 2018 ve Školicím středisku NKÚ Přestavlky u Slap
Datum aktualizace: 27.5.2019
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - situační výkres
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - vizualizace severní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.30 BUDOVA H
Datum aktualizace: 25.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ pilotní projekt - vizualizace východní pohled
Vizualizace projektu NKÚ, D.1.1.b.15 BUDOVA G
Datum aktualizace: 25.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična část zázemí
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična Interiér
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična koordinační situační výkres
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična P 1 b obrázek
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična P 3 b obrázek
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična souhrnná technická zpráva
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - tělocvična zadávací dokumentace
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Třinec pilotní projekt - vstupní monitorovací zpráva
Tato vstupní monitorovací zpráva obsahuje údaje k pilotním projektům statutárního města Třince: spojovací krček ZŠ s budovou tělocvičny Jubilejni Masarykova ZŠ a MŠ a Centra pro aktivní seniory.
Datum aktualizace: 10.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci, statutární město Třinec
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Univerzita Karlova pilotní projekt - Kampus Albertov- vstupní monitorovací zpráva
Tato vstupní monitorovací zpráva obsahuje údaje k pilotnímu projektu Kampus Albertov Univerzity Karlovy.
Datum aktualizace: 10.3.2021
Autor: Česká agentura pro standardizaci, Univerzita Karlova
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Zlínský kraj pilotní projekt - ZŠ Halenkov prezentace
Datum aktualizace: 1.9.2020
Autor: Zlínský kraj
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko Ministerstva kultury k plnění úkolu č. 8
Datum aktualizace: 17.5.2021
Autor: Ministerstvo kultury
Druh: Stanovisko
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko Ministerstva kultury k plnění úkolu č. 8
Stanovisko Ministerstva kultury ze dne 14.6. 2018 k plnění úkolu č. 8 - Prověření právních otázek autorských práv v souvislosti se zavedením metody BIM, který byl stanoven Koncepcí zavádění metody BIM v České republice.
Datum aktualizace: 9.11.2020
Autor: Ministerstvo kultury
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Stanovisko k využití formátu IFC v návaznosti na opatření č. 7 UV č. 682
Pracovníci odboru ve spolupráci s Mgr. Davidem Dvořákem, expertem na zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), připravili komplexní stanovisko pro využívání formátu IFC pro využití pro veřejné zakázky v České republice. Materiál byl agenturou ČAS připraven jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem ZZVZ.
Datum aktualizace: 17.4.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Stanovisko
Verze:
Označení: ČAS-P06-V07a-E3-R01_003
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb
Memorandum o spolupráci při přípravě DSS uzavřely MPO a ČAS se třemi klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 12.8.2021
Autor: MPO, ČKA, ČAS, ČKAIT, SPS
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti facility managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy
Memorandum o spolupráci při přípravě Datového standardu staveb uzavřené mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a asociací IFMA CZ.
Datum aktualizace: 29.11.2021
Autor: Agentura ČAS, IFMA CZ
Druh: Memorandum
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Datum aktualizace: 24.8.2020
Autor: ČAS, MPO, ČKAIT, ČKA
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
CAD memorandum
Memorandum deklarující vzájemnou komunikaci a podporu činností agentury ze strany významných distributorů CAD řešení podporující metodu BIM.
Datum aktualizace: 3.5.2019
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
SFDI memorandum o spolupráci
Memorandum deklarující vzájemnou spolupráci mezi SFDI a ČAS.
Datum aktualizace: 17.10.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Prohlášení o spolupráci mezi MPO, ČAS a Odborná rada pro BIM
Datum aktualizace: 13.12.2018
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Memorandum
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
NKÚ MPO spolupráce
Datum aktualizace: 12.10.2018
Autor: NKÚ
Druh: Pilotní projekt - prezentace
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb. Více podrobností také v tomto článku.
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR
Přijatý dokument hodnotí plnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice v období září 2018 – červen 2020. Vláda v dokumentu konstatuje, „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“ Více podrobností také v tomto článku
Datum aktualizace: 26.1.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Druh: Popis
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Datum aktualizace: 20.12.2018
Autor: MPO
Druh: Koncepce
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncepce zavádění metody BIM
Dokument v pdf verzi
Datum aktualizace: 11.10.2018
Autor: MPO
Druh: Koncepce
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM Implementation Strategy in the Czech Republic
Koncepce zavádění metody BIM v ČR, anglická verze.
Datum aktualizace: 14.7.2022
Autor:
Druh: Koncepce
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koordinační skupina (KS) založení a jmenování členů
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Pracovní skupina Tvorba BIM dokumentace - založení a jmenování členů
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) využití SNIM - založení a jmenování členů
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Dřevostavby - založení a jmenování členů
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Umístění stavby do geoprostoru pro potřeby digitalizace stavebního řízení a územního plánování
Dokument představuje stanovení minimálního obsahu pro splnění povinnosti správného umístění stavby, a tedy příslušného modelu do geoprostoru. Pouhá informace o S-JTSK nestačí.
Pro tvorbu modelů je nutné zajistit, aby georeferencování bylo schůdné pro projektanty i geodety. OTO pro geoprostor vycházel z vlastních zkušeností a ze zahraničních materiálů buildingSMART a OGC. Obsah je aplikací možností zápisu v používaných softwarových nástrojích pro lokální podmínky. Vysvětlení souřadnicových systémů považujeme za důležité proto, aby projektanti na jedné straně a na druhé straně geodeti vzájemně pochopili speciality svých oborů a souvisejících potřeb. Pokud jde o stanovení povinností, tak zpracované výsledky se použijí pro zadání softwarového řešení v rámci digitalizace stavebního řízení. Jde o aplikaci závazného geodetického referenčního systému. Povinnost používat S-JTSK se nezpochybňuje, je tedy zcela nutné určit způsob zápisu tak, aby byl použitelný jak pro vlastní tvorbu modelu, tak potom vyhodnocení umístění stavby.
Datum aktualizace: 27.2.2023
Autor: OTO Geoprostor, Datový standard staveb
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Požárně bezpečnostní řešení staveb
Založení a jmenování členů odborného týmu oblasti (OTO) Požárně bezpečnostní řešení staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Obecný úvod do BIM /Kurz 1.0/ - karta kurzu pro veřejnou správu
Datum aktualizace: 2.6.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
BIM prehledne pro top management /Kurz 0.0/ - karta kurzu pro veřejnou správu
Datum aktualizace: 2.6.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh:
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Systém kurzů BIM pro veřejnou správu
Datum aktualizace: 1.6.2022
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) energetická infrastruktura - založení a jmenování členů
Sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s energetickou infrastrukturou a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Facility management– založení a jmenování členů
Založení a jmenování členů odborného týmu oblasti (OTO) Facility management (FM).
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Společné jednání OTO týmů a nastavení vzájemné spolupráce 9.12.2021
Představení organizační struktury DSS; Spolupráce a úkoly; Principy tvorby DSS; Princip LOIN; IMS x DiMS; Kontext DSS v rámci celé Koncepce BIM - priority aktivit Koncepce pro rok 2022; Celkové využití DSS - celkové schéma; Návaznost DSS na DSŘ a zákon o BIM; CCI a jeho návaznost na DSS; Online prohlížečka + spolupráce s CAD vendory v oblasti strukturovaných požadavků DSS.
Datum aktualizace: 10.12.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koncepce BIM – aktuální informace
Koncepce BIM - hlavní aktivity 2021/2022 pro společné jednání OTO týmů 9. 12. 2021; využívání DSS; DSŘ a využití DSS a CCI; CCI.
Datum aktualizace: 10.12.2021
Autor: Jaroslav Nechyba
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Vodohospodářská infrastruktura – založení a jmenování členů
Sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s vodohospodářskou infrastrukturou a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Lehké obvodové pláště a výplně otvorů (LOP) – založení a jmenování členů
Sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s lehkými obvodovými plášti staveb a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezentace: Rámcový harmonogram
Datový standard staveb (DSS) - jednání koordinační skupiny 8. 11. 2021. Rámcový harmonogram - plnění.
Datum aktualizace: 8.11.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) CAD vendoři - založení a jmenování členů
Ověřování mapování na IFC, využívání CCI, spolupráce na grafickém standardu DSS, definice účelů užití, vazby na GIS a další, nastavení rozhraní CAD/CAFM.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Datový standard staveb - návod
Datový standard staveb - návod
Datum aktualizace: 3.11.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Návod
Verze:
Označení:
Stáhnout/otevřít
Koordinační skupina SFDI - jmenování členů
Sestavení plánu a způsobu koordinace tvorby jednotného DSS pro pozemní a dopravní stavby a naplnění dočasné databáze DSS datovými šablonami připravenými SFDI.
Datum aktualizace: 8.10.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (TI) Plynárenství - založení a jmenování členů
Sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s technickou infrastrukturou v oblasti plynárenství, pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) Geoprostor - založení a jmenování členů
Georeferencování a využití referenčního souřadnicového systému pro umístění stavby.
Datum aktualizace: 8.10.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
OTO oceňování - Zahájení spolupráce na tvorbu DSS v oblasti oceňování 3. 8. 2021
Prezentace 1. jednání OTO týmu oceňování: Co je IMS, DiMS,včetně vazeb; Co je LOIN?; Datový standard staveb; Spolupráce v rámci OTO týmu oceňování; Organizační záležitosti
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: Finální
Označení:
Stáhnout/otevřít
Odborný tým oblasti (OTO) oceňování - založení a jmenování členů
OTO oceňování je založeno za účelem sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb pro dohodnuté účely užití související s oceňováním pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.
Datum aktualizace: 5.12.2022
Autor: Kateřina Schön
Druh: Datový standard staveb
Verze: 1.0
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - informační schůzka
Novinky, další kroky DSS, terminologie.
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 3. jednání Koordinační skupiny ze dne 28.6. 2021
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 3. jednání Koordinační skupiny ze dne 28. 6. 2021
Datum aktualizace: 28.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Výstup: Návrhy záměrů ze strany organizací a skupin
Výstup z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezenční listina z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021
Prezenční listina z 2. jednání Koordinační skupiny ze dne 31.5. 2021
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezentace Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS z 2. jednání Koordinační skupiny dne 31.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
DSS Koordinační skupina - Prezentace Představení Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace Strategie vytvoření a správy DSS z 1. jednání Koordinační skupiny dne 17.5. 2021.
Datum aktualizace: 17.6.2021
Autor: Kateřina Schön
Druh:
Verze: DSS jednání
Označení:
Stáhnout/otevřít
Program pilotních projektů BIM spolupráce
Kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v Programu pilotních projektů
Datum aktualizace: 21.8.2020
Autor: Česká agentura pro standardizaci
Druh: Popis
Verze: 0 - pilotní projekty
Označení:
Stáhnout/otevřít

Kontaktní formulář

 

Podmínky