Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM

Martina Kourková | 16.12.2021

Stejně jako v roce 2019  jsme opět partnery konference a budeme se aktivně spolupodílet na semináři, který se bude pořádat na konferenci Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb II.

 

Národní konference proběhne ve druhém únorovém týdnu 2022 na ČVUT v Praze. Je určena pro vedení krajů, měst, obcí a pro stavební úřady. Probírat se budou témata určená i pro širší odbornou veřejnost, konference bude reagovat na aktuální dění v ČR.

 

9. 2. 2022

  • Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022
  • Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – RÚIAN, KN, DTM
  • BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků)
  • Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury

 

10. 2. 2022

  • Portál stavebníka a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR
  • Rozvojové projekty energetické infrastruktury

 

Podrobné informace naleznete na webu mvpbim2022.cz

Konferenci v roce 2022 organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav a PRAGABUILDING spol. s r.o., s prezidentem ICT UNIE a viceprezidentem HK ČR Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, Ing. Danem Jiránkem za SMO ČR a kvestorem ČVUT Ing. Jiřím Boháčkem.

Česká agentura pro standardizaci se bude přímo podílet dvěma příspěvky dne 9.2. 2022 na semináři č. 2 BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků). Tento seminář je určen pro specialisty, širší odbornou veřejnost a pracovníky, kteří řeší výběrová řízení ve veřejném sektoru:

 

Koncepce BIM – aktuální stav realizace, přínosy pro veřejné zadavatele

Jaroslav Nechyba (ředitel odboru Koncepce BIM)

Stručné shrnutí oblastí, které využívá metody BIM a přehled publikovaných a připravovaných standardů a metodik v rámci vládní koncepce BIM pro podporu veřejného sektoru. Součástí prezentace bude i základní popis strategie zavedení BIM do organizací veřejného sektoru se zaměřením na města a obce v návaznosti na připravované uložení postupné povinnosti využívat metodu BIM povinně pro nadlimitní zakázky od července 2023.

 

Využití BIM pro digitální stavební řízení – Kateřina Schön ( projektová manažerka DSS).

Seznámení s konceptem budoucího využití digitálních modelů staveb v otevřeném formátu IFC při digitálním stavebním řízení. Zejména v návaznosti na Datový standard staveb a klasifikační systém CCI.

 

Těšíme se na Vaši účast.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up