Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM

Jan Lodl | 29.01.2021

Vláda ČR ve svém usnesení číslo 41 vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta mimo jiné otevírá prostor pro sladění postupného startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení. Toto spojení umožní využít naplno potenciál, které metoda BIM má a přinese urychlení a zefektivnění stavebního řízení nejen u veřejných stavebních zakázek, ale i pro běžné stavebníky, pokud se ji rozhodnou využít.

 

Přípravy na zavedení metody BIM do praxe veřejné správy běží již několik let. Na svém zasedání ze dne 18. ledna 2021 vzala v usnesení číslo 41 na vědomí Informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice (Informace) a schválila také Aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Přijatý dokument hodnotí plnění usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice v období září 2018 – červen 2020. Vláda v dokumentu konstatuje, že „že plánované činnosti ve sledovaném období probíhaly organizovaně a v jasně ustavené a stabilní struktuře.“ Více si o usnesení Vlády ČR můžete přečíst i v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Digitální stavební řízení je velkou příležitostí pro BIM

Usnesení vlády a schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM umožní sladit postupné zavádění využívání informačního modelování staveb u stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů a startu digitálního stavebního řízení, jak stanovil již platný zákon číslo 47/2020 Sb.. Data z informačního modelu stavby  je totiž možné využít jako jeden ze způsobů, jak velmi jednoduše připravit dokumentaci pro jednotlivé fáze stavebního řízení. Ostatně i aktuální pracovní verze připravovaného zákona o informačním modelu stavby, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM) předpokládá vytváření informačních modelů během jednotlivých fází životní cyklus stavby (milníků), které jsou na digitální stavební řízení navázány.

 

 

 

I když využití metody BIM zůstane samozřejmě jen jednou z možností, jak vytvořit podklady pro stavební řízení. Možnost připravit klasickou projektovou dokumentaci v papírové formě a odnést osobně na stavební úřad či ji nahrát ve formátu PDF prostřednictvím připravovaného portálu stavebníka zůstane přirozeně zachována. Využití informačního modelu ale může stavebníkovi výrazně zjednodušit práci a v konečném důsledku napomoci ke zrychlení a zefektivnění stavebního řízení, včetně úplné či částečné automatizace některých procesů. Jednou z cest může být například využívání datových šablon v rámci připravovaného Datového standardu staveb (DSS), které mohou stanovit například potřebné požadavky na strukturované informace pro vydání stavebního povolení či pro propojení s digitální technickou mapou. Pak bude moci přímo stavební úřad posoudit, jestli plánovaná stavba zasahuje do některé z liniových staveb a jak ovlivňuje svoje okolí. Množství tak zvaných vyjadřovaček tak může výrazně klesnout, zbytek bude probíhat výhradně digitálně, což opět celý proces urychlí a zefektivní.

 

Pro veřejné zadavatele bude znamenat využití metody BIM ve spojení s digitálním stavebním řízením lepší kontrolu nad procesem povolování či posuzováním plánované stavby. Bude možné například jednoduše zjistit, v jakém stavu posuzování je, případně kde vznikají průtahy.

 

Česko v BIM nezaostává

Informace, kterou vláda ČR vzala svým usnesením na vědomí, konstatovala, že agentura ČAS připravila za uplynulé období 23 dokumentů, které byly vloženy do recenzního procesu. Významná část z nich již byla vydána a jsou k dispozici zde na portále v sekci dokumentů či pilotních projektů. Dokumenty pokrývají široký rozsah oblastí potřebných pro úspěšnou digitalizaci managementu informací (BIM). Patří sem zejména oblasti zadávání veřejných zakázek, smluvního standardu, řízení změny, požadavků na informace, klasifikačního systému, společného datového prostředí, středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, ale také představení principů a přínosů metody BIM neodborné veřejnosti.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up