Informační a digitální model: co je co v digitálním stavebnictví

Jan Lodl | 19.03.2021

Informační a digitální model: co je co v digitálním stavebnictví

 

Představit si informační model stavby není tak jednoduché. Asi i proto ho často zaměňujeme s modelem zobrazujícím prostorové uspořádání stavby – DIMS.

 

Nejpozději od roku 2023 budou muset veřejní zadavatelé postupně zajistit informační model stavby. Při zadávání a provádění stavby pak pracovat s informacemi v digitální podobě. Bude jim to ukládat připravovaný Zákon o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM). Dodnes ale – a to dokonce i v řadách odborné veřejnosti – dochází k ne úplně správnému chápání toho, co vlastně informační modely obsahují. Právě z toho pak plynou nejasnosti, které brání správnému pochopení toho, co metoda BIM vlastně je.

 

Informační model stavby (IMS)

 

Soubor obrazových, geometrických a popisných údajů o stavbě, který je umožňuje vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času,“ tak popisuje informační model stavby pracovní verze Zákona o BIM. U žádné stavby na světě nikdy nemůže stačit pouze její digitální model. Stavba je nesmírně komplexní činnost a nám nestačí digitalizovat jen samotnou podobu stavby. Cílem zákona je digitalizovat proces práce s informacemi po celou dobu životního cyklu.

 

 • Teprve vytvořením komplexního informačního modelu stavby skutečně vzniká digitální dvojče
 • IMS propojuje DIMS s digitalizovanými procesy, veškerými dokumenty i záznamy o důležité komunikaci související se stavbou v jejích jednotlivých fázích vývoje.
 • Digitalizovat procesy znamená převést všechny v současnosti běžně prováděné postupy do digitální formy – může jít například o předávání a odsouhlasování, změnové řízení, vzorkování, zpracování návrhů a žádostí, schvalování úprav dokumentace.
 • Kompletní IMS je postupně ukládán a sdílen pomocí společného datového prostředí (CDE). O povinnosti jeho použití se výslovně zmiňuje i Zákon o BIM a odpovídá i pravidlům podle základní procesní technické normy pro BIM (souboru norem ČSN EN ISO 19650).
 • IMS rozlišujeme na dva zásadní druhy. První je určen pro výstavbové fáze a je označován jako projektový (PIM), druhý je označován jako provozní (AIM). Rozsahem a podrobnostmi jsou částečně různé, ale vazba mezi nimi musí být oboustranná a udržována po celý životní cyklus.
 • Zásadním přínosem IMS je možnost sdílení propojených informací o dokumentech, procesech a s tím spojené komunikace. To umožní přijímat kvalifikovaná rozhodnutí podle aktuálních a ověřených informací (vždy je známo kdo a kdy informaci poskytl).
 • Místo stovek e-mailů, telefonátů s pokyny a chaosu v předávání informací budou dokumenty sdíleny na jednom místě. A včetně záznamu toho, kdo je vytvořil, editoval, nebo schválil řešení. Snižuje se riziko nedorozumění a chyb, tedy situace, kdy někdo zapomene požadovanou změnu zanést do dokumentace či o změně informovat všechny zainteresované.

Digitální model stavby (DIMS)

 

DIMS lze definovat jako ucelenou objektově orientovanou část informačního modelu stavby, která umožňuje zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. DIMS zahrnuje informace grafické, které umožňuje 3D zobrazení stavby, ale také informace negrafické. Oba druhy informací tvoří základ celého informačního modelu stavby a digitálního dvojčete stavby.

 

 • Základní DIMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby. Během provádění a užívání stavby se rozšiřuje o další informace tak, jak se do ní zapojují další jednotlivé profese – model stavby se tím může rozšířit například o rozpočet, harmonogramy atd.
 • Pojmy 3D model či BIM model jsou nepřesné a zavádějící, ačkoli jsou často používané. Často jsou těmito pojmy myšleny modely DIMS.
 • Nelze jej chápat jen jako vizualizaci 3D modelu – obsahuje i negrafická data. DIMS je součástí celkového informačního modelu stavby (IMS), který ve virtuálním prostředí reprezentuje fyzickou podobu stavby.
 • Grafická data v DIMS reprezentují zejména data o podobě stavby, její 3D vizualizaci, povrchu, textuře, zkrátka to, co můžeme na modelu vidět pouhým okem.
 • Negrafické informace jsou popisem vlastností a mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších.
 • Kromě toho DIMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují fyzické prvky stavby do skupin.
 • Pravidla práce s negrafickými informacemi pro veřejný sektor bude upravovat datový standard staveb (DSS
 • Ten se připravuje v rámci plnění Koncepce BIM pro jednotlivé informační profily určené zákonem o BIM. DIMS celé stavby se skládá z dílčích DIMS. Ty zpravidla reprezentují řešení pro jednotlivé části stavby (např. architektonicko-stavební část, rozvody elektřiny či třeba topení, ZTI, vzduchotechniku)
 • Dílčí DIMS každé části tvoří zpravidla jeden soubor v nativním formátu konkrétního CAD/BIM systému. Ten se pak pro účely sdílení a uložení veřejné zakázky převede do otevřeného formátu IFC.

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up