Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty

Jan Lodl | 16.06.2021

Společné datové prostředí (CDE) je jedním z pilířů metody BIM. Při jejím používání hraje velmi důležitou úlohu, postupně v něm vzniká a sdílí se informační model stavby (IMS). Bez přílišné nadsázky lze říci, že bez funkčního CDE není možné dosáhnout naplnění oprávněných očekávání v podobě zjednodušení práce s informacemi při výstavbových projektech. Zkrátka s úspěšným nasazením a provozem společného datového prostředí stojí a padá efektivní využívání metody BIM. Právě do společného datového prostředí se totiž musí přesunout veškerá důležitá komunikace a běžet přes něj i všechny procesy. A to nejen během samotného budování stavby, ale i později během jejího užívání, zároveň je zde uložen také digitální model stavby (DiMS), který je vlastně vizualizací výsledné stavby a obsahuje v sobě kromě grafické 3D podoby dat i množství takzvaných negrafických informací (například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších).

 

 


 

 

Pozor na vlastnictví informací

Právě přesunem komunikace i procesů do digitálního světa reprezentuje CDE v praxi to, jak mění metoda BIM dosavadní způsob práce. I proto jeho používání budí u řady veřejných zadavatelů – a nejen jich – jisté obavy či nedůvěru. Těžko se  orientují na trhu poskytovatelů CDE řešení, a proto mnohdy využijí nabídku připojit se do CDE provozovaného některým z partnerů v rámci výstavbového projektu. Ve skutečnosti se ale v tomto, zdánlivě snadném a výhodném, řešení skrývá řada zádrhelů. Je třeba si především uvědomit, že provozovatel společného datového prostředí je z podstaty vlastníkem všech informací v něm uložených. To znamená, že pokud veřejný zadavatel předá provoz CDE některému z partnerů v rámci projektu, zároveň se tím vzdává také plné kontroly přístupu ke sdíleným informacím, a přestává být tak jejich vlastníkem.

 

Vlastník stavby, tedy veřejný zadavatel, by navíc mohl po dokončení projektu přijít o informace či jejich část uloženou v IMS. V té chvíli totiž přijde o přístup do provozovaného CDE a jakýkoliv dohodnutý export vždy přinese určitou ztrátu informací. Přitom ale, jedním z hlavních benefitů využívání metody BIM je schopnost využívat informací v IMS po celou dobu životního cyklu stavby, tedy i později pro správu a údržbu stavby. Jako nejvhodnější varianta se proto jednoznačně jeví situace, kdy je vlastník stavby současně provozovatelem CDE řešení. Jen tak zůstává také vlastníkem všech v něm obsažených informací, takže bude vždy řídit pravidla jejich požívání a přístupu k nim. Kromě toho bude mít jistotu, že při všech výstavbových projektech budou jeho zaměstnanci pracovat v jediné aplikaci.

Pomoc při výběru – spolupráce s předními dodavateli CDE řešení

Vyznat se v nabídce jednotlivých poskytovatelů CDE řešení na českém trhu může být pro veřejné zadavatele poměrně obtížné. Zejména v okamžiku, kdy zatím ještě přesně neznají ani své potřeby. Aby je podpořil při hledání správné vlastní cesty k provozování společného datového prostředí, rozhodl se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci navázat na model spolupráce, který se osvědčil již u dodavatelů CAD/BIM systémů. Proto byli přizváni ke spolupráci klíčoví hráči na českém trhu také z řad firem nabízejících CDE řešení.

Na základě prvního pracovního setkání této skupiny vznikla iniciativa sestavit základní mapu indikativních nabídek CDE řešení, reprezentujících většinu významných hráčů na trhu. Nabídky jsou zpracovány podle jednotného zadání a ve stejné struktuře a umožňují tak veřejným zadavatelům vytvořit si základní přehled při výběru vhodného CDE řešení pro své pilotní projekty. Tyto nabídky lze najít přehledně seřazeny (abecedně podle produktu) v dokumentu Společné datové prostředí (CDE) – indikativní nabídky dodavatelů pro využití v pilotních projektech. Ten doplňuje již vydané texty Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr a Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele. Ty doplňuje také Příloha 2 BIM Protokolu, která pomáhá veřejným zadavatelům specifikovat požadavky na společné datové prostředí v případě, že jeho poskytnutí nechají na svém dodavateli projektu.

 

Spolupráce s poskytovateli CDE řešení bude samozřejmě pokračovat. Další pracovní setkání je naplánováno na konec června 2021. Cílem této spolupráce je vzájemně hledat transparentní společné aktivity pro podporu rozvoje využívání společného datového prostředí veřejným sektorem, a to i v kontextu připravovaného zákona o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM), který se v současnosti připravuje a brzy vstoupí do legislativního procesu.

 

 

 

 

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up