10 důvodů proč se zapojit do Programu pilotních projektů BIM

Jan Lodl | 19.09.2022

Svět kolem nás se mění, digitalizace je proces, který již nikdo nedokáže zastavit. Stavebnictví právě nyní stojí na rozcestí – buď se na svou digitální budoucnost připraví a bude moci naplno využívat výhod, které přináší, nebo bude nadále zaostávat v produktivitě práce, ztrácet na atraktivitě pro nastupující generace, a nakonec bude muset stejně digitalizovat. Jen s mnohem většími náklady, a to i personálními.

Nejslibnější cestou pro Stavebnictví 4.0  je metoda BIM přinášející správu informací o stavbě v digitálním prostředí. Informace soustředěné na jednom místě lze sdílet a výrazně zvýšit efektivitu, tedy stavět kvalitněji a tedy i levněji, rychleji, a ještě navíc usnadnit práci všem, kteří jsou na celém procesu zainteresováni. Zavedení metody BIM do praxe veřejných stavebních zakázek je navíc i součástí vládního programového prohlášení v souladu s celkovým národním konceptem Digitální Česko. Program pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci pomůže zvládnout výzvy, které na veřejné zadavatele při zavádění metody BIM mohou čekat.

 

1.      Připravte se splnit požadavky zákona

Aktualizovaný harmonogram Koncepce zavádění metody BIM (usnesení vlády číslo 41/2021) počítá s postupným povinným používáním metody BIM u nadlimitních veřejných stavebních zakázek. Nastupující vláda zmínila přijetí tak zvaného zákona o BIM také ve svém programovém prohlášení. Pracovní verze věcného záměru tohoto zákona prochází meziresortním připomínkovým řízením a nyní dochází k zapracování získaných podnětů a přípravě paragrafového změní. Povinnost využívat metodu BIM se tedy nezadržitelně blíží.

 

2.      Připravte se a využijte přínosy digitální budoucnosti

Zavedení metody BIM do organizace je vlastně způsobem, jak ji změnit v organizaci digitální, tedy efektivnější. Používá se pro to také označení digitální transformace. Zároveň ale metoda BIM nestojí samostatně, je to součást programu Digitální:Česko, který obsahuje postupnou digitalizaci všech veřejných agend u nás, jak to předpokládá i zákon číslo 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Změn souvisejících s digitalizací tak postupně přibývá. Zkušenosti získané ze zavádění metody BIM budou tak organizaci velmi užitečné i při digitalizaci dalších svých agend v rámci veřejné správy.

 

3.      Zajistěte čas na přípravu pro své zaměstnance

Používání metody BIM má dopad na dosavadní způsoby práce celé řady profesí. Nese s sebou mnoho změn a od zaměstnanců vyžaduje nové znalosti i dovednosti. Zavést tyto změny vyžaduje čas a samozřejmě i lidé potřebují mít prostor, aby se na změny mohli adaptovat. Strach z nového je přirozenou reakcí, zavádět metodu BIM a všechny s ní související změny až pod tlakem zákonné povinnosti zbytečně zvýší nároky na zaměstnance i riziko případných chyb. Ty mohou mít i nepříjemné finanční dopady.

 

4.      Získejte náskok před ostatními

Program pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci je podanou pomocnou rukou všem progresivním zadavatelům veřejných stavebních zakázek, kteří chtějí být připraveni včas. Nemá smysl si zastírat, že se všichni zvládnou na plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona o BIM připravit včas. Přitom zavedení metody BIM přináší pozitivní přínosy téměř okamžitě. Jakmile začnete využívat rychlosti a transparentnosti digitalizovaných interních i externích procesů a soustředíte všechny relevantní informace o stavbě na jednom místě, budete moci okamžitě rozhodovat na základě informací a dat místo intuice a odhadů. A navíc, vždy budete mít i transparentní evidenci podkladů, na jejichž základě jste rozhodli. Zkrátka, metoda BIM může velmi rychle zpříjemnit pracovní den většiny zaměstnanců, ale i poskytnout důležitou právní jistotu vedení organizací.

 

5.      Využijte podporu

Zapojením do programu pilotních projektů BIM Agentury ČAS získáte přístup nejen ke všem metodikám a podpůrným dokumentům, ale i k další podpoře ze strany Agentury ČAS. Na pravidelně pořádaných workshopech a dalších setkáních budete mít možnost diskutovat přímo s autory metodik, získáte možnost konzultovat některé své záměry nebo nejasnosti se svou kontaktní osobou v rámci Agentury ČAS. A co především, možnost čerpat informace přímo od zdroje, mít přesné a ověřené informace, lépe reagovat a připravit svou organizaci na budoucí povinnost.

6.      Konzultace s experty na řízení změny

Vzhledem k dopadům na dosavadní způsob práce a také novou náplň práce některých rolí v rámci organizace, by mělo být zavedení metody BIM do organizace samostatným interním projektem, v jehož čele by měl stát manažer BIM. Ten bude zodpovědný za úpravu interních směrnic i dalších dokumentů tak, aby mohl BIM v rámci organizace fungovat. I proto by měl tento projekt předcházet samotnému používání BIM na stavebních projektech. Součástí podpory v rámci Programu pilotních projektů je i možnost konzultací s odborníkem na řízení změny (change management).

 

7.      Využijte zkušeností ostatních

I když je každý projekt specifický a každá organizace jiná, asi – nepříliš nepřekvapivě – výzvy, před kterými stojí při zavádění metody BIM, jsou si do velké míry podobné. Unikátním specifikem programu pilotních projektů BIM je možnost nejen setkávat se s odborníky a tvůrci metodik, ale také sdílet svoje zkušenosti s dalšími veřejnými zadavateli v neformálním prostředí. Získáte tak příležitost nejen inspirovat se úspěchy podobných organizací, ale poznat i nástrahy slepých uliček. Během workshopů sdílí veřejní zadavatelé totiž nejen pozitivní zkušenosti, ale i případné neúspěchy (protože i ty k pilotnímu projektu patří). Vy pak můžete svou strategii přizpůsobit a vyvarovat se možných chyb.

 

8.      Vyzkoušejte si práci v digitálním světě s předstihem

Na rozdíl od využívání metody BIM v plném provozu dává režim pilotních projektů možnost zkoušet některé její části postupně, nikoli na celém projektu, ale třeba jen jeho části. Přitom změny, které s sebou nese digitalizace, budou postupně pronikat do všech agend. Zkušenosti s využíváním metody BIM a některých jejích nástrojů – například sdílení informací ve společném datovém prostředí (CDE) – se budou časem hodit i při digitalizaci dalších agend veřejné správy, s čímž vláda počítá. Navíc zavedení metody BIM dává velkou příležitost osahat si přínosy digitalizace obecně.

 

9.      Podílejte se na změnách metodik a podpůrných materiálů

Účastníci Programu pilotních projektů jsou v úzkém kontaktu s Českou agenturou pro standardizaci a jsou také velmi důležitým zdrojem zpětné vazby. Jedním ze základních rysů digitalizace je dynamika, věci se mění velmi rychle – i díky možnosti pracovat s aktuálními informacemi, které je jednoduché najít. Potřebu měnit věci v průběhu času už nelze chápat jako selhání, je to naopak cesta k větší efektivitě a úsporám. Stejně tak nejsou neměnné ani metodiky a podpůrné materiály připravené odborem Koncepce BIM Agentury ČAS. I ty musí být průběžně aktualizovány na základě zkušeností, zejména účastníků Programu pilotních projektů. Ti se tak vlastně stávají aktivními spolutvůrci materiálů pro ostatní, místo aby byli jen pasivními příjemci.

 

10.      Pochlubte se úspěchy a staňte se příkladem pro ostatní

Součástí podpory ze strany Agentury ČAS je také pomoc se sdílením úspěšných projektů a také získaných zkušeností. Informace o realizovaných projektech jsou pravidelně, samozřejmě po konzultacích s partnery, publikovány na stránkách KoncepceBIM.cz, a v případě zájmu můžeme pomoci také s prezentací v médiích a další PR podporou. Vaši organizaci tak můžete ukázat jako digitálního leadera, který díky svému aktivnímu přístupu dokáže realizovat své stavební projekty levněji a rychleji. A můžete být především inspirací a podporou pro ostatní váhající organizace.

 

 

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up