Debatujeme s vámi o metodě BIM. Pokračuje série seminářů pro veřejné zadavatele i Neformální snídaně s Agenturou ČAS

Jan Lodl | 06.05.2024

Pokud máme využít šance, kterou nám digitalizace stavebnictví a využívání metody BIM nabízí, je potřeba být v neustálém kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Ostatně již nová strategie přijatá Českou agenturou pro standardizaci v roce 2023 si jako jeden z hlavních cílů vytkla obnovení férového dialogu se všemi klíčovými stakeholdery. Bez vzájemné spolupráce se totiž k našemu společnému cíli – efektivnějšímu českému stavebnictví – nelze dostat. Na první pololetí byly proto naplánovány hned dvě série akcí, jejichž cílem je zapojit odbornou veřejnost do dalších kroků při realizace Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy. Je jimi série seminářů pro veřejnou správu s názvem Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich zaměstnancům, a také pokračování Neformální snídaní s Agenturou ČAS.

V Karlovarském kraji nejen o pasportizaci

Další zastávka série seminářů Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich zaměstnancům připadla na Karlovarský kraj. V sídle tamního Krajského úřadu se sešla více než dvacítka zájemců. Českou agenturu pro standardizaci reprezentovala Eva Kaiserová, pověřená řízením odboru Koncepce BIM a projektová manažerka DSS Kateřina Schön. Přednášku doplnili členové výkonného projektového týmu DSS a experti České agentury pro standardizaci Petr Tesař a Lucie Martínková. Problematice užívání, správy a údržby staveb a možností, které nabízí metody BIM, se věnoval ve své prezentaci Jiří Knap, prezident českého pobočky IFMA, praktickým ukázkám využití metody BIM na nových projektech, ale i při rekonstrukci starých, se pak věnoval člen BuildingSMART International Petr Štěpán.

Karlovarský kraj patří k těm aktivnějším v nasazování metody BIM, alespoň v režimu pilotních projektů. Ostatně, nová budova Integrovaného záchranného systému bude nejspíše jedna z prvních u nás, kde bude využita metoda BIM ve většině fází životního cyklu. A aby toho nebylo málo, právě Petr Štěpán se účastnil projektu rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech, kde byla také metoda BIM využita. Není proto divu, že zájem publika o informace byl velký a diskuse byla opravdu živá.

Semináře pokračují v Pardubicích (29. 5.), Olomouci (3. 6.) a Praze (13. 6)

Pokud vás zajímá, co přinese digitalizace jak organizacím, tak jejím pracovníkům, ještě stále se můžete přihlásit na některý z následujících termínů:

 • 3. června 2024 9:00 - Olomoucký kraj
  (Olomoucký kraj – Krajský úřad, Jeremenkova 1191, Olomouc)
 • 29. května 2024 9:00 - Pardubický kraj
  (Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice)
 • 13. června 2024 9:00 - Hlavní město Praha
  (Kongresové centrum České agentury pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1)

Registrovat se můžete snadno prostřednictvím on-line formuláře.

Neformální snídaně s Agenturou ČAS. Tentokráte na téma Vzory zadávacích podmínek pro výběr projektanta a koordinátora BIM

Pouhý den po setkání v Karlovarském kraji se v Kongresovém centru České agentury pro standardizaci uskutečnila také další ze série Neformálních snídaní s Agenturou ČAS. Více než desítka zájemců přišla diskutovat o připravovaných vzorech zadávacích podmínek pro výběr projektanta a koordinátora BIM. Tyto dokumenty mají usnadnit – zejména veřejným zadavatelům – přípravu stavebních zakázek využívajících metodu BIM.

Úvodního slova se ujala Eva Kaiserová, která je pověřena řízením odboru BIM České agentury pro standardizaci. Vysvětlila, proč Agentura ČAS opustila původní záměr na přípravu Českého smluvního standardu a popsala také, jak probíhala diskuse s klíčovými stakeholdery při přípravě nových Vzorů zadávacích podmínek. Na její vystoupení pak navázal senior advokátka advokátní kanceláře Havel&Partners Mária Kopecká. Její právní specializací je veřejný sektor a regulace. A protože právě ve spolupráci s touto advokátní kanceláří Vzory zadávacích podmínek vznikaly, mohla všechny přítomné také detailně provést jejich obsahem. Zkušenosti z praxe potom doplnili také Roman Voráč ze sdružení czBIM a vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu BIM dokumentace Zbyněk Pechan.

Jak bývá na těchto setkáních zvykem, diskuse byla někdy i velmi vzrušená. Ostatně posláním Neformálních snídaní s Agenturou ČAS je vytvořit platformu pro otevřenou výměnu názoru. Jsme přesvědčeni, že v tomto směru byl úkol splněn. A kromě seznámení zájemců s připravovanými dokumenty získal mnoho cenných poznatků také tým, který bude pracovat na jejich budoucím rozšíření či aktualizaci.

Přijďte s námi posnídat

Ani Neformální snídaně s Agenturou ČAS ještě nekončí. Do prázdnin nás čekají ještě dvě setkání:

 • 30. května 2024 - Využívání DSS u dopravních staveb
  Toto setkání pořádáme ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a svou osobní účast přislíbil mimo jiné ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI Milan Dont. Chybět nebude samozřejmě ani projektová manažerka DSS Kateřina Schön a Eva Kaiserová.
 • 27. června 2024 - Fazetový klasifikační systém a integrace s DSS
  Poslední předprázdninové setkání u tradičně velmi dobré snídaně se bude věnovat problematice klasifikace a identifikace, včetně zapojení do nově připravené koncepce architektury DSS. Na setkání s vámi se těší Kateřina Schön a také členové výkonného projektového týmu DSS Rudolf Vyhnálek a Jiří Buneš.

Také na Neformální snídaně s Agenturou ČAS se stále můžete přihlásit. Stačí vyplnit on-line formulář.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up