I menším firmám přináší BIM výhodu. Česká agentura pro standardizaci vydává Příručku pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích

Jan Lodl | 19.04.2024

Praha, 22. dubna 2024 – Česká agentura pro standardizaci (Agentura ČAS) vydává ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a s podporou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Příručku pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích. Na publikaci se autorsky podíleli experti Agentury ČAS a SPS. Publikace je úvodem do využívání metody BIM a formou otázek a odpovědí provede zájemce prvními kroky do světa digitálního stavebnictví. Metoda BIM přináší vyšší efektivitu práce, flexibilitu a nižší chybovost, což jsou výhody, ze kterých mohou čerpat nejen velké společnosti, ale i malí a střední podnikatelé. Právě v jejich případě je digitalizace cestou, jak udržet krok s konkurencí a do budoucna jediná možnost, jak se podílet na větších zakázkách. Podle záměru vlády ČR vyjádřeném v dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice budou v blízké budoucnosti muset metodu BIM využívat všechny nadlimitní veřejné stavební zakázky.

„Podle zkušeností z Programu pilotních projektů, do kterého jsou zapojeni veřejní zadavatelé, víme, že velké stavební firmy dnes dokáží více či méně těžit s možností, které jim digitalizace a metoda BIM nabízí,“ říká Eva Kaiserová, pověřená vedením odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Slabinou se bohužel ukazují nižší úrovně subdodavatelského řetězce, zejména menší a střední firmy zatím s digitalizací váhají. Proto jsme velmi rádi, že jsme na příručce mohli spolupracovat právě se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, který i takovéto firmy zastupuje.

Česká agentura pro standardizaci je odborným partnerem ministerstva průmyslu a obchodu, které je gestorem realizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Filip Žežulka, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, k tomu dodává: „Záměrem vlády ČR při přijímání Koncepce BIM bylo podpořit digitalizaci celého sektoru stavebnictví prostřednictvím veřejných zadavatelů. Vláda vycházela z toho, že pokud budou využívání metody BIM požadovat zadavatelé veřejných stavebních zakázek, přenese se zájem o využívání metody BIM i do soukromého sektoru. Příručka připravená společně Agenturou ČAS a SPS míří stejným směrem, proto jsme práce na ní podpořili.

Praktické rady i seznámení s pojmy

Příručka je rozčleněna do tří základních částí: Co? Proč? Jak? Zaměřuje se zejména na praktické otázky, které si pokládají (nejen) malé a střední firmy. Ty jsou dnes vystaveny stále silnějšímu konkurenčnímu boji a zvyšujícímu se tlaku na efektivitu práce. Uspět v tomto boji není jednoduché a digitalizace je jednou z mála cest, jak toho dosáhnout. Přenesení všech důležitých informací o stavbě do digitálního prostředí a jejich soustředění v Informačním modelu stavby (IMS), který je otevřenou strukturovanou databází, dává firmám jistotu, že vždy pracují s nejnovější a aktuálně platnou verzí informací. Stejně tak dává možnost rozhodovat se vždy na základě správných dat. Najít informace je totiž otázkou pár kliknutí, nikoli složitého hledání v nekonečných řadách šanonů, ve stovkách e-mailů a zpráv.

Naši členové z řad malých a středních firem tuší, že digitalizace je proces, který nelze zastavit. Současně se ho ale někteří tak trochu obávají,“ připomíná Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Nejčastěji se setkáváme s obavami, že využívání metody BIM bude složité a na začátku bude znamenat nepřiměřené náklady. Pomoci takovým firmám se v metodě BIM zorientovat a naplánovat si proces jejího zavádění bylo hlavním důvodem, proč jsme společně s kolegy z České agentury pro standardizaci začali na příručce pracovat.

Příručka pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích je koncipována tak, aby se čtenář nejprve seznámil s tím, co metoda BIM je, porozuměl základním pojmům, které s ní souvisí, a dokázal si pod správou informací o stavbě představit konkrétní činnosti. V další části je vysvětlena souvislost metody BIM se souborem technických norem ČSN EN ISO 19650 „Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb“; to vše za účelem osvěty, proč by se měla malá či střední firma podnikající ve stavebnictví vůbec o digitalizaci zajímat.

Hlavní část příručky je věnována konkrétním přínosům metody BIM pro stavařské firmy, postupu její implementace do běžného života společnosti a také nástrojům, které využívání metody BIM umožňují.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up