CDE Zlínského kraje

greatex | 12.11.2020

Po zvážení možností a pokusu se zorientovat v této problematice na českém trhu, jsme zvolili cestu zajištění externí poradenské firmy, která se v této problematice orientuje daleko lépe než my, a dokáže na základě našich požadavků, lépe konkretizovat naše potřeby a doporučit nám vhodného poskytovatele CDE.

Informace o smluvním vztahu na „konzultace“:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13979452

Následovala série schůzek se zástupci společnosti CC, které měly za cíl objasnit naše požadavky na funkce programu a jeho praktické využití. Zejména se jednalo o stávající principy přípravy investičních akcí na majetku Zlínského kraje (množství příspěvkových organizací zřizovaných ZK nebo personálního a technického zajištění koordinace akcí atd.), využití stávajícího členění a struktury složek realizovaných akcí a objasnění zapojení jednotlivých členů projektového týmu do přípravy a následné realizace akce.

Požadavky:

  1. Program v českém jazyce;
  2. Jednoduché ovládání;
  3. Možnost vlastního členění a strukturalizace akcí;
  4. Vyhodnocení a posouzení možností poskytovatelů CDE v případě velkého počtu akcí, uložených dat a přístupových práv osob, příp. dimenzování prostředí dle zaslaných podkladů;
  5. Možnosti dalšího napojení CDE na facility management;
  6. Zaškolení uživatelů programu (několik skupin);

Jako podklady byly vypracovány:

  • přehled objemu investičních prostředků ZK v jednotlivých resortech (KUL, SOC, ŠKO, ZDR a ostatní) v posledních 3 letech; mimo resort dopravy (řešen samostatně),
  • vzor struktury akce a její členění dle zavedených zvyklostí na ZK,
  • dotazy IT oddělení KÚZK.

Následovala prezentace 2 vytipovaných společností na KÚZK ve Zlíně, 3. byla z důvodu nemoci odložena na pozdější termín a již se neuskutečnila. Obsahem prezentace bylo 30 min. představení programu a 30 min. diskuse a dotazy.

Součástí prezentace dodavatelů CDE byla i předběžná kalkulace pořízení nebo ročního pronájmu software. Dle vnitřních směrnic KÚZK by v případě, že částka za roční poskytování software překročí 200 tis. Kč bez DPH, musela být vypsána veřejná zakázka na poskytnutí služby. Tím, že cena pronájmu od vybraného dodavatele je nižší než zmíněných 200 tis. Kč/rok, byla kontraktace smluvního vztahu řešena přímo.

Celý proces trval zatím cca 6 měsíců.

Vazba na podpůrné dokumenty Agentury ČAS
a zobecnění přístupu zadavatele:

Po konzultaci s několika veřejnými zadavateli v Programu pilotních projektů a seznámením s metodikou agentury ČAS  Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr k dispozici ZDE, lze sestavit základní požadavky na CDE, oslovit trh, popř. využít služeb konzultanta. Při využívání služeb konzultanta je však třeba mít na paměti, nutnost oddělení poskytování konzultantských služeb a řešeného plnění, tzn. poskytnutí CDE jako služby, aby nedošlo ke střetu zájmů, popř. k tzv. „vendor lock-in“.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up