Česká agentura pro standardizaci představí Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Ve spolupráci s czBIM uspořádá sérii seminářů v jednotlivých krajích

Jan Lodl | 15.11.2023

Pokud má mít využívání metody BIM ve veřejné správě očekávané přínosy, musí zaměstnanci jednotlivých veřejných organizací disponovat potřebnými znalostmi a kompetencemi. Proto je také součástí vládní Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy úkol vytvořit Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci jej připravil a již v září 2023 projednal s klíčovými stakeholdery. Nový systém vzdělávání, ale také přínosy digitalizace stavebnictví a sdílení informací o stavbě, představí na sérii seminářů. Ty pořádá ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM – buildingSMART ČR (czBIM) v jednotlivých krajích Česka. První setkání se uskuteční již 30. listopadu 2023 v Pardubickém kraji, další je naplánováno na 11. ledna 2024 do kraje Karlovarského. Semináře jsou určeny zástupcům veřejných zadavatelů, zejména pracovníkům odborů investic, správy majetku, veřejného zadávání atp. Seminář účastníky seznámí s přínosy digitalizace obecně, jak pracovat s informacemi a spravovat je, ale také jak zadat stavební zakázku s využitím metody BIM. To vše pomocí praktických příkladů a vzorů z praxe.

Praha, 15. listopadu 2023 – Semináře jsou organizovány společně Agenturou ČAS a sdružením czBIM – buildingSMART ČR a povedou ho přední odborníci spolupracující s oběma organizacemi. První se uskuteční v sále pro jednání zastupitelstva Krajského úřadu Pardubického kraje 30. listopadu 2023 od 9 do 15 hodin. Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na stránkách České agentury pro standardizaci. Účastnický poplatek je 1 250 Kč včetně DPH. Semináře jsou určeny pro zástupce zadavatelů veřejných stavebních zakázek, jejichž potřebám bude přizpůsoben program.

Eva Kaiserová, pověřená řízením odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci k tomu dodává: „Nechceme, aby pracovníci veřejné správy vnímali digitalizaci a sní spojenou metodu BIM jako strašáka nebo ji využívali jen z povinnosti. Není nejmenších pochyb o tom, že digitalizace a efektivní práce s informacemi mohou všem zainteresovaným pomoci zefektivnit a usnadnit práci, stejně jako možnost rozhodovat se na základě jasně doložitelných dat. Tím získají i mnohem větší jistotu v tom, že svá rozhodnutí v případě potřeby obhájí. Ráda říkám, že digitalizace a metoda BIM mají moc lidem zpříjemnit jejich pracovní den. V programu seminářů nechceme představovat vzdušné zámky, ale zaměřit se především na to, co přinese digitalizace každému jednomu pracovníků veřejné správy.

Důraz na příklady a vzory z praxe

Program seminářů bude rozdělen do dvou základních bloků, první se zaměří na přínosy digitalizace pro celou organizaci, druhý pak bude věnován tomu, co může přinést jejím pracovníkům v každodenní pracovní agendě. Účastníci seminářů se dozví nejen jakou hodnotu mají informace a jejich správa pro organizaci, ale také jak konkrétně může práce s nimi v digitálním prostředí přispět k usnadnění jejich vlastní práce. Současně se seznámí s tím, jaké možnosti jim nabízí využití metody BIM v jednotlivých agendách či jaké možnosti před nimi otevírá při správě a údržbě majetku. Oba bloky budou vždy zakončeny konkrétními příklady a vzory z každodenní praxe veřejných zadavatelů u nás i v zahraničí.

Seminář pomůže účastníkům získat nové poznatky a kompetence. Seznámí se například s možností využití metody BIM při rozpočtování, s nástroji pro správu dat i jejich vizualizaci, ale také s kontrolními mechanismy, které mají při využívání metody BIM k dispozici. Absolventi semináře tak dostanou odpovědi na to, jak využívání metody BIM zadat, jaké nástroje používat nebo jak jim metoda BIM pomůže efektivněji řídit projekt. A samozřejmě také na to, jak je možné využít digitální informace o stavbě v nástrojích pro správu a údržbu majetku (CAFM).

Jak získat potřebné kompetence

Součástí programu seminářů bude i představení také nového Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. S jeho vytvořením počítá také vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Je totiž nezpochybnitelné, že bez klíčových znalostí a kompetencí svých pracovníků nebude moci veřejná správa plně těžit ze všech přínosů digitalizace a metody BIM. Nově představený Systém vzdělávání proto počítá s několika úrovněmi. Alespoň základní povědomí o tom, co metoda BIM je a jak může pomoci zefektivnit veřejné stavební projekty, by měla mít velká část zaměstnanců veřejné správy. Pracovníci, kteří se na veřejných stavebních zakázkách podílejí, budou mít samozřejmě k dispozici i vyšší úrovně vzdělávání, ve kterých získají potřebné kompetence a znalosti pro zadávání a správu veřejných stavebních zakázek.

Spolupráce se sdružením czBIM umožnila využít expertních znalostí nadnárodní organizace buildingSMART, která sama nabízí certifikované kurzy metody BIM určené zejména pro soukromý sektor. Certifikáty buildingSMART jsou na trhu velmi respektované a díky této spolupráci bylo možné do Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy přenést jak zkušenosti s využíváním metody BIM ve veřejném sektoru, tak i znalostí bázi. Garantem Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy je ale i nadále Česká agentura pro standardizaci.

Další informace o seminářích naleznete na: https://www.koncepcebim.cz/roadshow2023/

Spolupráce se sdružením czBIM umožnila využít expertních znalostí nadnárodní organizace buildingSMART, která sama nabízí certifikované kurzy metody BIM určené zejména pro soukromý sektor. Certifikáty buildingSMART jsou na trhu velmi respektované a díky této spolupráci bylo možné do Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy přenést jak zkušenosti s využíváním metody BIM ve veřejném sektoru, tak i znalostí bázi. Garantem Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy je ale i nadále Česká agentura pro standardizaci.

Další informace o seminářích naleznete na: https://www.koncepcebim.cz/roadshow2023/

Registrijte se na seminář: Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich taměstnancům
kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up