Jak začít s BIM? Přehledný leták vás provede krok za krokem

Jan Lodl | 14.07.2022

Chcete začít spravovat informace o stavbě v digitálním prostředí, tedy používat metodu BIM? Pak už asi víte, že nebude stačit nakoupit nějaký software. Zavedení metody BIM do organizace by mělo být samostatným projektem, který by měl mít svého manažera.

 

Ani zdaleka totiž nejde jen o to začít s vytvářením digitálních modelů stavby (DiMS), organizaci je nezbytné proměnit tak, aby nadále veškeré důležité informace o stavbě mohly být sdíleny napříč všemi profesemi a celým jejím životním cyklem, je potřeba analyzovat a následně digitalizovat všechny související interní a externí procesy, a nakonec i do digitální formy přenést veškerou důležitou komunikaci nad projektem.

 

To si vyžádá nejen nové znalosti a dovednosti od zaměstnanců, ale také nezbytnou úpravu celé řady interních dokumentů, organizačních řádů, popisů rolí a tak dále. I to je jedním z úkolů, který bude stát před manažerem BIM. Je ale zřejmé, že takové změny nemůže v organizaci zavést bez jasné podpory managementu a spolupráce dalších oddělení. Změny související se zavedením metody BIM se totiž ani zdaleka neomezí jen na oddělení či odbory investic, správy majetku a podobné.

 

Zavádějte i stavte

Materiál Strategie zavedení metody BIM do organizace je podrobným průvodcem kroky, kterými je nutné projít na cestě proměny v digitální organizaci. Většina z nich by měla proběhnout ještě předtím, než se začne metoda BIM využívat na některém ze stavebních projektů. Zkušenosti z programu pilotních projektů České agentury pro standardizaci ale ukazují, že ne vždy tomu tak je. Ostatně termín postupného povinného používání metody BIM se nezadržitelně přibližuje.

 

Nově vydaný leták „Jak začít s BIM“ je vlastně přehledným zjednodušením zmíněné Strategie zavedení BIM do organizace. V deseti krocích ukazuje přehledně nejdůležitější body na cestě k plnému vyžívání metody BIM na stavebních projektech. Naleznete v něm jednu z možností, jak tyto jednotlivé aktivity za sebe poskládat a provázat, aby se nestalo, že sice nakonec dostanete z pilotního projektu model, ale umí s ním jeden pracovník a jen tak trošku. 

 

 

 

 

 

Dozvíte se, jak postupně a pragmaticky začít. Jaké zásadní kroky vás čekají a jak chytře prolnout snahu o nabytí praktických zkušeností pomocí pilotních projektů, ale na druhou stranu posouvat lidi v organizaci tak, aby uměli s nově uspořádanými informacemi účelně pracovat a využívat je ve prospěch organizace.

 

Změna není selhání

Jedním ze základních rysů digitalizace je dynamika, věci už nejsou neměnné a musí se přizpůsobovat nové situaci. Proto počítejte s tím, že i stanovené cíle či navržený plán se mohou na základě zkušeností z reality výstavbových projektů měnit. A pravděpodobně to bude i nezbytné. Je naprosto klíčové chápat, že to neznamená selhání autora původního návrhu. Jde skutečně o naprosto přirozenou součást dění v digitálním světě. Pokud se v praxi zjistí, že úpravy některých interních dokumentů jsou nedostatečné nebo šly špatným směrem, je třeba je upravit tak, aby odpovídali potřebám reality skutečných staveb. Může se ukázat, že například nový popis rolí a rozdělení kompetencí je třeba upravit, protože důvodem, proč digitalizujeme je především snaha pracovat efektivněji – ušetřit práci lidí, ale také náklady.

 

I proto mají tak důležitou úlohu pilotní projekty BIM. Umožňují totiž nejen navrhnout potřebné změny, ale zároveň i po částech tyto změny ověřovat v praxi. Každý pilotní projekt je proto potřeba v průběhu a na konci vyhodnotit, analyzovat výsledky a získané zkušenosti promítnout do úprav původních návrhů. Ale pozor, nevracíte se zpět. Jste již bohatší o nové zkušenosti z praxe, a také o další kroky blíže k cíli. 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up