Návrh technické normy prEN 17632 k připomínkám do 10.5. 2021


Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování návrhů norem (http://drafts.unmz.cz/) je možno číst a po registraci také zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN 17632 Building Information Modelling (BIM) – Semantic Modelling and Linking (SML).

 

Návrh této technické normy vznikl v pracovní skupině WG 4 (Support Data Dictionaries), v úkolové skupině TG 3. Jedná se o iniciativu v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), bez aktuálního zapojení Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) – výsledkem tedy bude původní evropská norma (EN) s budoucím povinným zavedením do soustav technických norem v jednotlivých členských státech. Iniciativa vzešla z Nizozemska, které se ujalo i jejího vedení.

 

Podle předmluvy návrh v obecné rovině vychází z principů mezinárodní iniciativy GO FAIR (https://www.go-fair.org/fair-principles/), uplatňuje technologie W3C pro sémantický web (SW) a navazuje na zásady interoperability podle ISO 11354-1, a to v kontextu managementu aktiv podle technických norem řady ISO 55000 a BIM. Přesné zaměření návrhu je blíže popsáno v jeho první kapitole, kde jsou zmíněny např. používané technologie (SKOS, RDFS, OWL a SHACL) a potenciální domény (BIM, GIS, SE, M&C, EDM apod.). V příloze G jsou přiblíženy vztahy k některým technickým normám pro BIM (ISO 21597 a ISO 23387, resp. ISO 12006-3).

V rámci veřejného připomínkového řízení (CEN enquiry) může být za ČR předloženo stanovisko k možnosti přijetí dokumentu jako evropské normy a připomínky. Případné jednotlivé připomínky od technické veřejnosti, zaslané do 10.5.2021 prostřednictvím výše zmíněného systému (k návrhu prEN 17632 na specifické adrese http://drafts.unmz.cz/Home/Details/4112), budou pro potřeby uplatnění národního stanoviska zkoordinovány.

 

V další fázi bude dokument upraven na základě připomínek za jednotlivé členské země a předložen k tzv. formálnímu hlasování (v případě většího počtu negativních stanovisek dojde k jeho zamítnutí). V případě jeho schválení bude vydán konečný text a v patřičné lhůtě dojde k zavedení do soustavy ČSN buď překladem, nebo např. schválením k přímému používání jako ČSN, bez překladu.

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up