Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022

Martina Kourková | 03.03.2019

Setkání bylo společnou akcí mnoha sdružení a subjektů napříč stavebním odvětvím. Celkem se zúčastnilo 110 zástupců státní správy, samosprávy, vysokých škol, profesních komor, nevládních organizací a asociací podnikatelů.

 

Konkrétně zástupci MPOMMRAgentury ČASSFDIMDČVUTVUTVŠBSPSCZBIM
Sdružení pro výstavbu silnicCACEČKAITČSASI,  APGEOCPIA
SACEBIMaS, ČKANKÚŘSDSŽDCŘVC a NDS a město Třinec.

 

Setkání mělo za cíl  sjednotit postup a demonstrovat spolupráci všech zúčastněných na přípravě, provádění a provozování staveb za pomoci metody BIM.

 

Celodenní konference byla rozdělena do tří bloků: role státu, role dodavatelů a spolupráce státu s dodavatelským sektorem. Úvodním slovem zahájil setkání ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Petr Serafín. Zdůraznil nezbytnost vzájemné úzké spolupráce a poděkoval za součinnost Agentuře ČAS, SFDI, CZ BIM,  ČKAIT a ostatním přítomným subjektům. Připomenul také vytrvalou snahu MPO a Agentury ČAS pomoci zavést metodu BIM do stavební praxe realizací Koncepce zavádění metody BIM v ČR, schválenou vládou ČR v roce 2017.

 

V návaznosti na plnění části opatření zmíněné koncepce, svěřených Agentuře ČAS, představili její generální ředitel Mgr. Zdeněk Veselý a ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba plány Agentury na rok 2019. Spolu s dalšími experty pracovních skupin Agentury ČAS informovali účastníky setkání o hotových i plánovaných výstupech na téma smluvních standardů, projektového řízení, veřejných zakázek a datového standardu stavebnictví. Důležitou informací, která zazněla od generálního ředitele je nově připravovaný koncept přístupu k určeným technickým normám v rámci připravované rekodifikace stavebního práva.

 

 

V souvislosti se zaváděním metody BIM prezentovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Koncepci digitalizace stavebního řízení a zástupci SFDI společnou strategii pro dopravní infrastrukturu. O zavádění metody BIM do výuky hovořili zástupci tří vysokých škol se stavebním zaměřením. Podporu zavádění BIM následně vyjádřili ve svých prezentacích i zástupci dodavatelů.

 

V rámci projektu „Strategie zavedení metodiky infomačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů“, realizovaným na MPO, byla nastíněna problematika návaznosti BIM-GEO a dopady zavedení BIM na komponenty Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), včetně Digitální technické mapy ČR.

 

Velmi zajímavý byl blok zástupců jednotlivých komor, spolků a sdružení, kteří ve svých příspěvcích předkládali svoje pohledy a role v rámci postupného uvádění metody BIM do praxe českého stavebnictví. Stěžejním sdělením tohoto bloku, které přispělo k celkové velmi pozitivní atmosféře celého setkání, byla deklarovaná  aktivní spolupráce těchto organizací na hledání společného řešení a konsensu.

 

Závěrem byly v rámci sdílení dobré praxe představeny pilotní projekty NKÚ, ŘSD, SŽDC, NDS a města Třinec.

 

Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou, vysoká účast, příjemná atmosféra a všudypřítomný zájem o problematiku a sdílení zkušeností napříč odvětvím je toho důkazem. Agentura ČAS byla hrdým partnerem a účastníkem setkání.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up