Společné datové prostředí: vstup do digitálního stavebnictví

Není | 11.12.2020

Metoda BIM je budoucností českého stavebnictví v digitálním věku. Jedním z pilířů jejího úspěšného zavedení do praxe je nasazení a provoz společného datového prostředí (CDE). V něm vzniká kompletní informační model stavby neboli digitální dvojče. Bez CDE proto nelze plně těžit z výhod, které digitalizace přináší, zejména vyšší efektivitu, rychlost a menší chybovost. Sdílení informací na jednom místě přístupné odkudkoliv, je totiž v digitalizovaných procesech zásadní. Nositelem „jediné pravdy“ je právě systém společného datového prostředí.

Nasazení systému společného datového prostředí (CDE) a jeho propojení se strukturou organizace, stylem práce a procesy je v podstatě projektem digitální transformace. Zároveň ale platí, že o využívání CDE výslovně mluví připravovaný Zákon o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM), který by měl nabýt účinnosti k 1. červenci roku 2023. Projít touto změnou tak budou muset všichni zadavatelé veřejných zakázek s objemem vyšším než 150 milionů. Výběrem systému CDE se zabývá text Společné datové prostředí (CDE) – přehled atributů pro výběr, který vydal odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci v březnu 2020.

 

Proměnit zažité postupy

Nově vydaný dokument Společné datové prostředí (CDE) – zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele poukazuje zejména na klíčové body jeho nasazení do života organizace. Bez jeho úspěšného nasazení bude jen velmi obtížné využívat výhod, které digitalizace přináší. Právě CDE je totiž jakýmsi centrálním nervovým systém, místem, kde se budou scházet veškeré informace během celého životního cyklu stavby – od zadávacího záměru, přes přípravu projekt a samotnou stavbu, až po užívání a nakonec likvidaci. Ve společném datovém prostředí je sdílen informační model stavby (IMS), zvaný také digitální dvojče. Právě to je digitálním odrazem fyzické stavby, a proto musí v každém okamžiku co nejvěrněji odpovídat fyzickému protějšku. Fungovat to ale musí i opačně. I proto je digitálnímu dvojčeti věnována jedna ze dvou hlavních částí dokumentu.

Princip BIM spočívá zejména ve sdílení informací a vzájemné komunikaci v reálném čase, k němuž mají přístup všechny zainteresované strany. Místem pro to je CDE. Pokud chce firma či organizace uspět v nastupující digitální éře, musí začít skutečně digitálně pracovat, nebo ještě spíše digitálně žít. Digitální transformací musí projít způsob práce, procesy i komunikace, aby všechny informace bylo možné shodným způsobem vzájemně propojovat. Právě digitálním propojením lze vytvářet informacím širší kontext a jen tak lze dosáhnout vyšší efektivity, menší chybovosti a nakonec i nižší ceny stavebních projektů. Jde ale zároveň o nejnáročnější část při zavádění metody BIM. 

 

Digitalizace procesů a komunikace totiž vyžaduje změnu pracovních postupů a návyků, tedy změnu stylu práce lidí. Ti musí začít skutečně myslet a pracovat digitálně a nespokojit se jen s tím, že papírový svět převedou do elektronické podoby. Pomocnou ruku při zvládnutí této změny, stejně jako digitalizace veškeré komunikace nabízí druhá z hlavních částí dokumentu. Poslední část dokumentu se pak věnuje konkrétním procesům a tomu, jak je promění využívání CDE.

 

Cesta k vyšší efektivitě

Nově publikovaný dokument Společné datové prostředí (CDE) – zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele je druhým z řady podpůrných materiálů věnovaných společnému datovému prostředí. O tom, jak důležitou roli při využívání metody BIM společné datové prostředí hraje, svědčí i to, že na oba naváže během následujících týdnů další dokument věnující se tomu, jak začlenit využívání CDE na konkrétním projektu do smluvní dokumentace, do tak zvaného BIM protokolu. Koncentrace na důslednou změnu v podobě digitalizace všech procesů souvisejících s informacemi o stavbách je klíčová. K ujasnění si správného a pro vaši organizaci vhodného postupu, stejně jako nastavení reálných očekávání od CDE, ale v konečném důsledku od celé digitální transformace, snad může napomoci i nově vydaný dokument.

 

 

 

Porovnejte si nabídky CDE systémů dostupných na českém trhu

S výběrem vhodného CDE může, kromě vydaného dokumentu, pomoci také nedávno spuštěné stránky www.najdicde.cz. Stojí za nimi tým Odborné rady pro BIM, vedený Martinem Maťašovským a Pavlem Vlasákem, kteří se dlouhodobě implementací a provozem systémů CDE zabývají. Na stránkách se jim podařilo shromáždit zajímavý a vyvážený přehled trhu se softwarovými systémy CDE nabízenými a podporovanými v Česku. Z přehledu je patrné, že pokud jde o CDE, je rozhodně z čeho vybírat.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up