Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje

greatex | 14.09.2020

Účelem projektu je výrazné zefektivnění reakce složek IZS (zrychlení reakce IZS) na mimořádné události a urychlení účinné pomoci obyvatelům kraje, právnickým osobám a správním úřadům působících v regionu. Efektivnější součinnost spolupracujících složek IZS při odvracení krizových situací s využitím možnosti okamžité fyzické kooperace obsluh operačních středisek složek IZS. Taková forma fyzické součinnosti vede k účelnějšímu vzájemnému postupu složek IZS a efektivnější koordinace záchranných prací. Cílem je odstranit stávající stav fyzické izolace operačních středisek IZS.

Cílem projektu je pro zajištění splnění účelu projektu je potřebné vybudovat příslušné zázemí pro všechny složky integrovaného záchranného systému.

Stručný popis technického charakteru
Jedná se o novostavbu 4-podlažního objektu dislokovaného v areálu krajských institucí. Dispozice budou vyhovovat pro sídlo městské policie, dispečinku hasičského záchranného sboru, dispečinku Policie ČR, dispečinku Zdravotnické záchranné služby a dalších přidružených dispozic v souladu s potřebami krizového řízení.

Stávající stav projektu
Studie proveditelnosti: studie stavby
Veřejné zakázky na projektovou přípravu:
  • vysoutěžen BIM manager
  • příprava veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
  • pozemková příprava: získávání potřebných pozemků dle studie stavby
    do vlastnictví Karlovarského kraje
Harmonogram projektu
Zpracování DÚR  11/2020  - 3/2021
Projednání DÚR  03/2021 - 7/2021
Zpracování DSP  05/ 2021 - 12/2021
Projednání DSP  01/2022 - 04/2022
Zpracování DPS  03/2022 - 08/2022
Výběr zhotovitele stavby  09/2022 - 01/2023
Realizace stavby  02/2023 - 11/2024

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up