Terminologické slovníky TermIT a BIM Dictionary dostupné on-line

Jan Lodl | 24.05.2022

Pro efektivní spolupráci mezi lidmi různých profesí potřebujeme, aby si vzájemně rozuměli. To může být úkol mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Dokonce i v případech, kdy mluví stejným jazykem. Každý obor si vytváří vlastní pojmenování některých věcí či jevů. Není tak úplně výjimečné, že ač mluví o stejné věci, nechápou se. Přitom řešení se nabízí – slovník. Ten může fungovat nejen pro vzájemné pochopení lidí mluvících rozdílnými jazyky, ale i pro sladění významů slov v rámci jednoho jazyka.

 

Jedním z pilířů digitalizace je sdílení informací. Protože jak říká slavná poučka, nesdílená informace je mrtvá nebo zbytečná. Paradoxní je, že pro otevření cesty ke strojovému čtení se nám velmi dobře daří vytvářet standardy pro práci s daty – pro metodu BIM je v tomto směru velkým krokem kupředu zejména datový standard staveb (DSS) společně s klasifikačním systémem CCI. Ty tvoří společně digitální jazyk pro stavby v českém prostředí. Potřebujeme tedy zajistit, aby si vzájemně porozuměly stroje, ale nejdříve toto musíme zajistit mezi lidmi.

 

Snaha vzájemně provázat – pozor, nikoli unifikovat – terminologii je cestou, jak můžeme tohoto porozumění dosáhnout. I když budou různé profese (nebo někdy jen různí lidé) používat rozdílná slova, nebo stejná slova v různém kontextu, díky postupům spojeným s terminologií lze zařídit, aby si vzájemně porozuměli. A platí to dokonce i mezi jednotlivými národními jazyky.

 

TermIt – najděme stejné významy

Je veřejným tajemstvím, že terminologie různých profesí ve stavebnictví se liší. To se bohužel odráží také v právních předpisech. V zákonech a prováděcích vyhláškách se mnohdy používají odlišná označení pro stejné věci, ale také stejná označení pro věci různé. To v řadě případů může znamenat chaos, problémy nebo výrazně zkomplikovat (a prodražit) vzájemnou spolupráci. Úkol pomoci tuto situaci řešit si před sebe vytkl projekt TermIt. Ten bude využit jako základní terminologický slovník s doplňovanou ontologií pro české digitální (a vlastně i nedigitální) stavebnictví. Ontologii zde samozřejmě chápeme v technickém smyslu z oboru informačních technologií, nikoli filozoficky. Tedy jako explicitní formalizovaný popis názvosloví.

V TermItu můžete tedy vyhledat konkrétní termín a také jeho definici. Ta vychází nejčastěji z technických norem (ČSN/EN/ISO), z právních předpisů, nebo také metodik a dalších dokumentů vydaných Českou agenturou pro standardizaci. Jedním z cílů tvorby tohoto slovníku je totiž propojit a sladit nově vznikající terminologii metody BIM s aktuálními českými právními předpisy, ale i pojmy světa stavařů. Co je v případě tohoto slovníku důležité, že kromě definice se ke zvolenému termínu zobrazí také synonyma. Zjistíte tak alternativní názvy pro stejnou věc či jev v jiných oborech nebo v právních předpisech. Současně jsou vidět i související termíny nadřazené či podřazené, pokud takové existují.

 

Například pro slovo informace, definované ČSN EN ISO 9000:2015, 3.8.2 jako smysluplná data, existují podřazené pojmy alfanumerické informace a geometrické informace. Obsah slovníku TermIt se bude samozřejmě stále rozvíjet, rozšiřovat a zároveň aktualizovat.

 

BIM Dictionary

Metoda BIM je velkou šancí otevřít stavebnictví nejen spolupráci mezi jednotlivými profesemi, ale také spolupráci přes hranice států. Ostatně digitální svět se o ně málo stará. I proto se zástupci České republiky zapojili do spolupráce v rámci mezinárodního komunitního projektu BIMe Initiative, jehož cílem je vytvořit nadnárodní BIM Dictionary. Úkolem tohoto mezinárodního slovníku je zajistit stejné chápání termínů v různých jazycích světa. Jak to funguje? Velmi jednoduše – klíčové termíny používané v rámci metody BIM dostanou svou definici primárně v angličtině, která je společným komunikačním jazykem pro jednotlivé odborné týmy.

 

Na základě takto souhlasně vytvořené definice pak dochází k odborným překladům do jednotlivých jazyků světa. To je úkol lokálních odborných týmů, jedním z nich je také ten český. Díky tomu budou jednotlivé termíny stejně chápány, bez ohledu na jazyk, v jakém je použijeme. A kompatibilní budou také jejich definice. Na rozdíl od slovníku TermIt, nevytváří lokální odborné týmy „nové termíny“, ale pouze české překlady anglického popisu těch, které byly zařazeny a definovány na základě shody napříč komunitou.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up