Účastníci programu pilotních projektů diskutovali o pasportizaci i CDE

Jan Lodl | 25.03.2024

Letos poprvé se uskutečnil tak zvaný horizontální workshop pro účastníky Programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci. Do tohoto programu jsou zapojeni vybraní veřejní zadavatelů, kteří chtějí – ve speciálním režimu pilotního projektu – ověřit možnosti využívání metody BIM na svých projektech. Cílem těchto pilotních projektů je současně také ověřit využitelnost metodik a podpůrných materiálů připravených Českou agenturou pro standardizaci v praxi veřejného zadavatele.

Letošní první setkání proběhlo on-line za účasti více než desítky registrovaných zástupců organizací zapojených do programu. Na letošní rok je plánováno podobné setkání v pravidelném intervalu jednou za čtvrtletí. Workshopy jsou určeny výhradně zástupcům Programu pilotních projektů BIM, zájemci z řad veřejných zadavatelů, kteří by se chtěli do Programu PP zapojit, mohou kontaktovat odbor Koncepce BIM Agentury ČAS na e-mailu bim@agentura-cas.cz.

Zajímavá debata i zintenzivnění spolupráce

Úvod semináře patřil tématu Programu pilotních projektů a námětům, jak tento program zefektivnit. Zástupci veřejných zadavatelů vznesli řadu velmi podnětných připomínek, a postřehů. Řada z nich určitě najde uplatnění tak, aby byl Program pilotních projektů pro své účastníky co nejefektivnější. Další část semináře byla věnována problematice Facility Managementu, zejména pak možnostem využití dat z tak zvaného Informačního modelu stavby v CAFM systémech (Computer-aided facility management). Rozhodně to není náhoda, vždyť právě užívání stavby tvoří nejdelší část jejího životního cyklu, a proto se v ní také skrývá obrovský prostor pro využití přínosů z metody BIM.

V dalším programu se debata stočila na tématiku pasportizace existujících staveb a problematiku využívání Společného datového prostředí (CDE). V obou případech jde o témata, se kterými se veřejní dodavatelé setkávají velmi často. Otázka možností, za kterých je možné sdílet informace o stavbě v CDE je pro mnoho z nich velmi palčivá. I proto byla diskuse na toto téma velmi živá.


Možnost sdílet informace je přínosná nejen při využívání metody BIM. Proto se účastníci workshopu dohodli, že vznikne sdílení prostředí, v němž bude možné vzájemně si vyměňovat zkušenosti, postřehy, ale i informace. A to nejen mezi Českou agenturou pro standardizaci a veřejnými zadavateli v rámci Programu pilotních projektů, ale i horizontálně, tedy navzájem mezi jednotlivými organizacemi. Přímá výměna zkušeností se ukazuje jako velmi přínosná a efektivní.

Kromě prostoru pro horizontální sdílení zkušeností bude v tomto sdíleném prostředí, do kterého budou mít přístup pouze účastníci Programu pilotních projektů a nebude dostupné veřejně, bude probíhat připomínkové řízení k podpůrným dokumentům České agentury pro standardizaci a vyhodnocení jednotlivých podpůrných dokumentů Agentury ČAS nasazených do pilotních projektů. Současně zde budou publikována řešení podnětů pilotních projektů při zavádění BIM do jejich působnosti prostřednictvím odborníků ČAS.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up