Vysočina – BIM academia

greatex | 05.11.2021

Účelem projektu je: zvýšení znalostí a dovedností pedagogů a studentů v metodě BIM a přispět k implementaci metody do školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Cílem projektu je: získání „BIM modelů“ 3 objektů pro jejich využití při správě majetku prostřednictvím SW nástroje (CAFM).

Stručný popis: projekt je propojením několika BIM oblastí řešené i Agenturou; jedná se o následující oblasti:

1. „smluvní“ + „datový standard“; definování požadavků na podrobnosti BIM modelů pro konkrétní účel užití (správa majetku); zde se předpokládá využití BIM protokolu a souvisejících dokumentů/příloh;

2. „pasportizace“; tvorba 3D modelů stávajícího stavu, kdy se předpokládá získání vstupních zkušeností a znalostí pro – v principu, nejširší segment činností (pasportizace stávajícího stavu) pro následné využití při správě majetku, a to za pomoci SW nástroje CAFM (oblast „pasportizace“ a CAFM na rozdíl od novostaveb a CDE není zatím příliš řešena);

3. „vzdělávání“; definováním požadavků na tvorbu modelu, průběžnou kontrolu jeho tvorby atd., se jak studenti, tak i pedagogové seznámí s procesy zadávání v reálném prostředí; Agentura se podílela na aktualizaci tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro studijní obory související se stavebnictvím a jednotlivé školy musí tyto požadavky z RVP zapracovat do svých ŠVP.

Stávající (aktuální) stav projektu

  • Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě: v současnosti je vymodelováno architektonicko-stavební řešení (ASŘ); předmětem plnění projektu bude dopracování modelu, tzn. vymodelování vybraných prvků ASŘ a TZB.
  • Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě (budovy E, F): převedení stávající 2D dokumentace do BIM modelu (3D) v rozsahu ASŘ, popř. vybraných prvků TZB.
  • Střední škola stavební v Třebíči – rekonstrukce tělocvičen a nádvoří: převedení stávající 2D dokumentace a doměření vybraných částí objektu, které nejsou součástí rekonstrukce do BIM modelu (3D) v rozsahu ASŘ, popř. vybraných prvků TZB.

 

 

Předpokládaný harmonogram/Výhled celého projektu
Tvorba zadání pro řešitele (využití BIM protokolu s definováním „požadavků na informace“ tvořených modelů) 09 – 10/2021
Tvorba modelů řešených objektů 11/2021 – 05/2023
Vyhodnocení projektu 06/2023

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up