Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management


Práce na Datovém standardu staveb, který je společným digitálním jazykem při využívání metody BIM, rychle postupují. Memorandum o spolupráci podepsané českou odnoží International Facility management association (IFMA) a Českou agenturou pro standardizaci znamená zintenzivnění vzájemné spolupráce na přípravě části DSS určeného pro Facility Management a také pasportizaci staveb.

 

Jedním ze zásadních přínosů metody BIM je sdílení informací o stavbě po celou dobu životního cyklu, tedy i správy a užívání. Proto je logické, že datový standard staveb, postupně zveřejňovaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, musí zahrnovat také příslušné datové šablony pro využití v této oblasti. Významným posunem v jejich přípravě je Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti Facility Managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy. To podepsal generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý s prezidentem International Facility management association CZ Jiřím Knapem. Obě organizace se dohodly na spolupráci při přípravě a tvorbě základní části obsahu

Datového standardu staveb (DSS) pro digitální modely staveb (DiMS) v rámci informačních modelů staveb (IMS).

Vznikají nové odborné týmy oblastí (OTO)

Hlavní část spolupráce mezi IFMA a Agenturou ČAS bude probíhat na platformě odborných týmů oblastí, které jsou pilířem přípravy jednotlivých částí datového standardu staveb. Do nově vznikajících týmů pro oblast správy, užívání a pasportizace staveb delegují obě strany memoranda své experty, kteří budou zařazeni do dílčích OTO. Ty se pak budou zabývat konkrétními úkoly. Členové týmů OTO mohou využívat pro odborné konzultace i další experty a orgány IFMA i Agentury ČAS, zejména jejího odboru Koncepce BIM. Výstupy OTO jsou zastřešeny výkonným projektovým týmem (VPT) řízeným Kateřinou Schön, projektovou manažerkou DSS.

 

Zásadním úkolem nově vznikajících OTO týmů je připravit seznam datových šablon DSS a jejich obsah pro dohodnuté účely užití v oblasti Facility Managementu. Ty budou přirozeně vycházet z již zveřejněných částí DSS, které jsou nyní dostupné i on-line. Výstupní datové šablony, resp. jejich skupiny vlastností a vlastnosti budou mapovány na otevřený formát IFC a stanou se součástí dočasné databáze pro přípravu DSS, popř. již finální databáze. Kromě toho budou probíhat práce také na části terminologického slovníku souvisejícího s tvorbou a užíváním datového standardu staveb.

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up