Zpráva z jednání pracovní skupiny CEN TC442 (WG7)


Českou republiku zastupuji v technických komisích, které se věnují metodě BIM, již poměrně dlouho, a to nejen na úrovni ISO. Dokonce ČR byla jedním ze zakládajících členů CEN TC442 a rozhodnutí o jejím vzniku se uskutečnilo právě v Praze na sklonku roku 2014. Nicméně až díky aktivitám ohledně Koncepce zavádění metody BIM se pracovní tým mohl rozšířit tak, že česká delegace se na setkáních pracovních skupin CEN TC442, které se konalo v Delftu (Nizozemí) ve dnech 12.-14.3.2019, zařadila mezi mnohem větší země, jako třeba Francie, nebo Velká Británie. A určitě jsme se se svými názory neztratili.

 

Celé setkání bylo organizováno jako setkání členů všech WG pod CEN/TC442 za účelem vzájemného informování a koordinace tvorby dokumentů technické normalizace pro BIM. Zde na portálu již najdete příspěvek kolegů z WG3. V tomto článku doplním dojmy a témata za pracovní skupinu WG7.

 

Setkání v Delftu bylo vůbec 1. setkáním této pracovní skupiny, jejíž náplň práce vyplynula z témat, se kterými se setkávaly ostatní pracovní skupiny při zpracování návrhů technických norem pro BIM. Během doby, kdy se připravují technické normy pro BIM se ukázala nutnost komunikace s ostatními technickými komisemi, protože právě jejich členové jsou zdrojem konkrétních technických informací o prvcích jednotlivých částí staveb. Tak vznikla myšlenka, že by se technická komise pro BIM měla stát určitou horizontální skupinou. Úkolem pracovní skupiny WG7 je tak návrh a vyjednání způsobu komunikace napříč dotčenými obory. Základním opakujícím se argumentem byla opatrnost při komunikaci z důvodu rozdělení kompetencí a hledání cest, jak přesvědčit ostatní účastníky stavebního procesu o významnosti BIM a zbavit je existujících obav z digitalizace. Nesprávná komunikace a odrazení ostatních TC může způsobit negativní postoje k BIM obecně. A naopak, pokud ostatní TC zaujmeme, přispěje společná aktivita i většímu rozšíření povědomí o BIM.

 

 

 

 

Poměrně velkou část jednání jsme tak strávili diskuzí o zkušenostech jednotlivých účastníků z pokusů o komunikaci s různými jinými skupinami technických odborníků. Jednou z podstatných a vracejících se témat byla potřeba zdůraznění toho, že BIM má propojovat a spojovat, že jeho úkolem není nahrazovat technické odborníky zaměřené na určitá témata.

 

Při diskuzi jsme se rovněž dotkli několikrát terminologie a nutnosti její harmonizace, protože bez ní si těžko napříč různými obory budeme rozumět. Úkolem technické komise pro BIM je jen určit pravidla při digitalizaci a jejím používání.  Ve stejné souvislosti se také rozpoutala debata o možnosti digitalizace samotných technických norem. Ta je však mimo dosah této skupiny, ale odsouhlasili jsme, že budeme proces digitalizace norem podporovat a nabídneme své znalosti pro nastavení modernějšího způsobu jejich zveřejňování. 

 

WG7 se rozešla s úkolem připravit plán způsobu komunikace s ostatními technickými komisemi, dále také na přípravu osvěty pro ty skupiny, které se ještě metodou BIM nezabývaly. Velmi zajímavý byl příspěvek člena TC 169 Light and Lighting. Její členové začali s CEN TC442 spolupracovat již asi před rokem a z jejich zkušenosti tak bude možné sestavit určitá doporučení pro ostatní technické komise.

 

Pro podmínky České republiky z tohoto setkání lze dovodit a připravit informace pro naše TNK, které působí pro oblast stavebnictví. Půjde především o nastavení způsobu komunikace a zjištění stavu a ochoty spolupracovat při digitalizaci ve stavebnictví. A to je opět úkol, který se týká více  lidí, než jen samotné technologie. Celá horizontální role se tak propojuje s dalšími činnostmi, které v rámci zavádění metody BIM v ČR Agentura ČAS provádí.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up