Návaznost na evropské normy a jejich rozvoj

Ing. Martin Černý | 04.09.2020

Koncepce BIM si klade za cíl podpořit výměnu a sdílení informací ve stavebnictví. Datový standard staveb (DSS) je důležitým nástrojem, který nastaví základní rámec pro rozsah informací, které by měly být v modelech staveb obsaženy. Tato problematika není samozřejmě specifická pouze pro Českou republiku, nebo pro veřejnou správu. Pokud mají být informace užitečné, musí si zainteresované strany stanovit, jaké informace si budou vyměňovat, v jaké struktuře, v jakém formátu, kdy a proč.

 

Stejné otázky si samozřejmě kladou odborníci po celém světě, a tak vyvstává potřeba stanovit rámec pro definování požadované podrobnosti informací. Na úrovni evropských norem vzniká především norma prEN 17412: Level of Information Need (LOIN). Část 1 se nyní blíží do fáze publikace (prEN značí předběžnou verzi normy). Zjednodušeně řečeno, každá požadovaná informace by měla být definována v kontextu určitého účelu užití, milníku, aktéra a předmětu zájmu. Tím vzniká pro každou definici více rozměrná matice na sobě nezávislých aspektů.

 

 

 Tyto koncepty nejsou převratné, ale je podstatné, že se na nich během několika let diskusí shodly všechny evropské státy a že by měly nahradit v praxi někdy používané americké značení LOD100 – LOD500. To je sice svojí jednoduchostí dobře použitelné v běžné komunikaci, ale definice jednotlivých úrovní jsou tak obecné, že není možné dost dobře posoudit, zda byla požadovaná úroveň podrobnosti dosažena či nikoli.

 

Zároveň v sobě americký koncept LOD neoddělitelně spojuje požadovanou podrobnost geometrického vyjádření s podrobností popisných informací, což často není praktické ani vhodné. Proto prEN 17412 stanovuje rámec pro definici požadované podrobnosti zvlášť pro alfanumerické vlastnosti, pro geometrii a pro související dokumenty.

 

Všechny tyto principy byly plně respektovány při práci na DSS a budou dále rozvíjeny. Rámec samotný je velmi užitečný, ale ve chvíli, kdy jsme začali shromažďovat jednotlivé konkrétní požadavky na informace pro stavby a stavební elementy, vyvstala přirozeně potřeba tyto požadavky zachytit. V praxi se pro konkrétní specifikaci požadavků nejčastěji používají tabulkové procesory (např. MS Excel). Z principu se však jedná o multidimenzionální modelování a žádný tabulkový procesor nemůže zajistit datovou integritu ve více než 3 rozměrech. 

 

Zároveň je jasné, že tyto definice požadavků budou dříve či později sloužit pro vytváření a kontrolu dat v modelech ve formátu IFC. Proto jsme analyzovali možnosti formátu IFC pro zachycení požadavků na vlastnosti, sdružených do datových šablon. Výsledkem bylo jednoznačné zjištění, že datový formát IFC může tyto požadavky strukturované podle prEN 17412 zachytit a popsat, a to včetně strojově čitelných a zpracovatelných fyzikálních jednotek. Pro podporu implementace jsme vyvinuli podpůrnou SW komponentu, kterou může kdokoli použít pro čtení i zápis požadavků do tohoto formátu.

 

 Výše uvedený formát přenosu požadavků na informace byl průběžně konzultován a testován s poskytovateli CAD řešení pro český trh, se kterými dlouhodobě pracujeme na základě podepsaného společného memoranda (k dispozici zde). Výsledkem spolupráce je publikování tohoto formátu, jeho odladění na základním příkladu, a především podpora tohoto formátu jednotlivými CAD systémy. Všechny tyto informace naleznete na portálu KoncepceBIM.cz zde.

 

Dalším krokem je ověřování přenosu požadavků na informace podle DSS v pilotních projektech Koncepce BIM. Od záři budou mít vybraní účastníci programu pilotních projektů k dispozici první verzi DSS pro pozemní stavby pro milník dokumentace pro výběr zhotovitele (prováděcí dokumentace). Zadavatelé tedy budou mít možnost tyto své požadavky poskytnout svým dodavatelům (projektantům) i prostřednictvím tohoto strojově čitelného formátu, na který jednotlivé CAD systémy již dnes připravují své funkce. Právě jen konkrétní a praktické pilotní testování pomůže odladit definici i zpracování tohoto nového způsobu přenosu požadavků a umožní tím zásadní inovativní krok ke skutečné digitalizaci přenosu informací.

 

Tento formát pro přenos požadavků na informace pomocí datových šablon a jeho principy jsme také prezentovali skupině, která pracuje na prEN 17412-1. Výsledkem bylo rozhodnutí, že po dokončení ukázek v části 2 bude pověřen zástupce agentury ČAS, aby vedl na evropské úrovni vývoj části 3, která má popsat právě strojově čitelný zápis požadované úrovně podrobnosti informací. Zároveň byly tyto výsledky prezentovány pracovní skupině buildingSMART, která nedávno začala realizovat projekt Information Delivery Specification (IDS) za podobným účelem. Zástupce projektu naše řešení velmi zaujalo a budou s námi v kontaktu během dalšího vývoje.

 

Výše uvedené aktivity z našeho pohledu dokladují koncepční a především perspektivní řešení (i v kontextu Evropy) v oblasti datového standardu, která jsou v rámci realizace Koncepce BIM připravována a v současné době průběžně publikována a uvolňována pro pilotní projekty i jiné použití. Těšíme se na konkrétní zpětnou vazbu a další důležitý rozvoj, jak u nás, tak i na poli evropské standardizace, jejíž jsme důležitou a aktivní součástí.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up