Používání CDE v právním prostředí ČR je možné, ukazuje podrobná analýza

Jan Lodl | 09.08.2022

Společné datové prostředí (CDE) přinese nejspíše jednu z nejviditelnějších změn souvisejících s používáním metody BIM. Právě v CDE je totiž ukládán a sdílen informační model stavby (IMS). Jak název napovídá, pomocí společného datového prostředí (CDE) je možné naplnit jeden ze základních cílů metody BIM – sdílení všech relevantních informací o stavbě na jednom místě, pro celý životní cyklus stavby a napříč všemi stavařskými profesemi. I proto bývá právě CDE označováno za jeden ze tří pilířů metody BIM.

 

Nová pravidla potřebují oporu

Když se hovoří o tom, že metoda BIM mění – někdy i poměrně významně – dosavadní způsoby práce, pak právě sdílení informací v CDE dobře ilustruje směr této změny. Proto musí organizace před tím, než začne metodu BIM používat na projektech, projít digitální transformací, tedy zavést metodu BIM do organizace. Přirozeně pouze úprava interních předpisů ale nemusí být dostatečná. Zároveň to totiž znamená nutnost upravit celou řadu dosavadních procesů, ale také pravidel, a novou situaci uvést do souladu s právními předpisy.

 

Proto odbor Koncepce BIM během příprav chystaného zákona o BIM (Zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí), jehož přijetí je také součástí vládního prohlášení, zajistil detailní analýzu současného právního prostředí a souvisejících regulatorních předpisů v návaznosti na používání společného datového prostředí (CDE). Jejím autorem je Ing. Robert Piffl, který se dlouhodobě zabývá problematikou elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty.

Jedná se o velmi rozsáhlý text rozsahem blížící se stovce stran, který je určen zejména odborníkům z oboru práva a ITC. Cílem této analýzy je podrobně zmapovat současné právní prostředí a zajistit podklady, aby s ním mohl být aktuálně připravovaný zákon o BIM v souladu. Velká část analýzy je proto provedena formou myšlenkových map (mind map) tak, aby mohla co nejlépe posloužit jako informační zázemí pro právníky připravující paragrafové změní zákona a související vyhlášky, zejména pokud jde o terminologii a aktuální stav regulace.

 

Společné datové prostředí nenaplňuje znaky ISVS

Zejména ze strany právní veřejnosti se v posledních měsících opakovaně objevovaly dotazy, jestli používání CDE v organizaci veřejné správy není provozováním informačního systému veřejné správy (ISVS). A tedy, jestli mají nebo musí CDE plnit požadavky zákona č. 365/2000 Sb. Během práce na analýze požádal ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Jaroslav Nechyba o stanovisko k této problematice odbor Hlavního architekta eGovernmentu k problematice společného datového prostředí (CDE).

 

odpovědi ředitele tohoto odboru Petra Kuchaře ze dne 19. května 2022 se mimo jiné konstatuje: „Z výše uvedeného se CDE jeví jako informační systém pro výstavbu, evidenci a později i správu majetku, tedy jako tzv. provozní systém, který je dle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb. vyňat z působnosti tohoto zákona. Dle popisu se nejedná ani o jeden z typů provozních informačních systémů uvedených v §1 odst. 4 písm. a) až d) předmětného zákona, a to i přestože svým charakterem je nejblíže elektronických systémů spisové služby.“ I toto stanovisko se pak přirozeně odráží v připravené analýze.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up