První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.


Metoda BIM přináší pro všechny stavařské profese zjednodušení v podobě možnosti pracovat s jedním informačním modelem stavby (IMS) a tedy sdílet všechny potřebné informace. Nebude tak nutné některé informace opakovaně zadávat znovu, a především budou mít všichni jistotu, že informace obsažené v IMS jsou aktuální a platné. To výrazně zefektivní práci a dodá větší jistotu rozhodování. Nicméně abychom tento cíl mohli dosáhnout, potřebujeme společný komunikační jazyk, který všechny různorodé stavařské profese propojí.

 

Důležitou součástí informačního modelu stavby jsou totiž i digitální modely stavby (DiMS), které jsou stále pro veřejnost, a to dokonce i odbornou, nejviditelnější částí BIM a často jsou označovány jako 3D modely. A právě pro ně je základem společného komunikačního jazyka datový standard staveb (DSS), což je soubor požadavků na negrafické informace (vlastnosti) o stavbě spolu s požadavky, jak bude stavba, nebo její dílčí části, graficky modelována. V podstatě je to databáze vlastností všech typů prvků stavby sdružených do datových šablon. Její součástí je i stanovení jejich zápisu do otevřeného formátu IFC, využití klasifikace a tak dále. Datový standard staveb pak zajistí přístup k informacím z DiMS různým stavařským profesím z jimi používaných softwarových nástrojů a samozřejmě i spolehlivé uložení jimi přidaných informací zpět do DiMS.

 

Příprava dokumentace pro stavební povolení (DSP) digitálně

Vydání DSS je skutečně jedním z pilířů Koncepce zavádění metody BIM, proto na jeho přípravě pracuje odbor Koncepce BIM Agentury ČAS již dlouhou dobu. Bohužel hledání společného kompromisu mezi všemi zainteresovanými trvalo mnohem déle, než bychom všichni chtěli. K zavedení datového standardu staveb je totiž klíčové nalézt shodu napříč celým stavebním sektorem a jednotlivými profesemi. Cestu k tomu otevřelo v srpnu 2020 memorandum o spolupráci uzavřené s Českou komorou architektů (ČKA), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Nyní se podařilo najít shodu expertů zastupujících jednotlivé organizace a může tak být vydána první malá dílčí část budoucího datového standardu staveb – DSS určený k přípravě dokumentace pro stavební povolení.

První část vydaného datového standardu staveb je tedy prozatím určena pro využití zadavateli veřejných stavebních zakázek zprostředkovaně. Zaměřuje se zejména na účely užití generálními projektanty a jejich profesanty. Je to ostatně dáno i tím, že právě projektanti mají, díky možnostem současných CAD/BIM systémů, s prací v digitálním světě již velké zkušenosti. Aktuálně vydaná část DSS je proto určena pro stupeň projektové dokumentace označené jako DSP – minimum a veřejní zadavatelé ji mohou využít ve svých BIM protokolech ke specifikaci účelů užití koordinace a vytvoření výkresové dokumentace. Obě tato užití jsou velmi důležitá pro fázi přípravy podkladů pro stavební povolení. Proto bylo také experty obou komor identifikováno jako prioritní vydání právě DSS pro DSP.

 

Na cestě ke kompletnímu datovému standardu staveb

Vydání první části DSS je pouze prvním, ale důležitým krokem, který je odrazem zvýšené pozornosti věnované přípravě celého datového standardu staveb. Spolupráce s dalšími profesními organizacemi tím v žádném případě nekončí, spíše naopak. Již nyní běží diskuse nad podobou datového standardu staveb určeného pro využití při přípravě dokumentace pro území rozhodnutí (DUR) a dalších částí v podobě dokumentace pro provedení stavby (DPS). Nejde samozřejmě o uzavřený proces, naopak otevírá se prostor pro spolupráci se zhotoviteli a zástupci všech dalších stavařských profesí, tak aby DSS umožnil skutečně funkční sdílení informací o stavbě napříč celým jejím životním cyklem.

 

V rámci aktivit odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci postupně vznikají – v souladu s nově připravenou strategií vytvoření a správy DSSodborné technické týmy (OTO) pracující na dílčích účelech užití DSS. K vytvoření alespoň klíčových částí celkového datového standardu staveb se tak mílovými kroky přibližujeme.

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up