Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru

Jan Lodl | 10.10.2022

Datový standard staveb (DSS) definuje požadavky na informace o stavbě. Rozsah je určen tím, nač budou tyto informace potřeba (tedy podle tak zvaného účelu užití). Protože samozřejmě nemá smysl zvětšovat velikost digitálního modelu stavby (DiMS) o informace, které nikdo dále nevyužije. I proto bývá DSS (společně s klasifikačním systémem) označován za společný digitální jazyk pro české stavby.

 

Rozsah informací pro stavební řízení

Jednotlivé datové šablony, ze kterých se DSS skládá, ale nemusí využívat jen zadavatel stavby vůči zhotoviteli nebo dodavateli. Důležitou úlohu bude hrát datový standard staveb (DSS) také v digitálním stavebním řízení. Právě prostřednictvím DSS může totiž stát v budoucnu určit rozsah informací potřebných pro vydání stavebního povolení či dalších rozhodnutí. Právě tímto směrem míří také nově vydaná část DSS, kterou připravil OTO tým pro geoprostor. Jde o část Umístění stavby do geoprostoru pro potřeby digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Údaje určené datovými šablonami budou důležité zejména pro úředníky stavebních úřadů, dotčených orgánů státní správy a dalších povinných subjektů vyjadřující se k projektové dokumentaci. Informace umožní zobrazení půdorysu stavby a staveniště v kontextu Digitální mapy veřejné správy (katastrální mapy, digitální technické mapy kraje a ortofotomapy), v kontextu výkresové části územně plánovací dokumentace a v kontextu výkresové části územně analytických podkladů, zejména geografických dat zobrazujících limity využití území. Kromě toho bude také možné zobrazit obálku stavby v kontextu geografického 3D modelu území a provádět úlohy měření, analýzy dotčených objektů stavbou, analýzy viditelnosti stavby, aj.

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up