Pilotní verze ORF je tady. Míří do ověřování dodavateli softwaru

Jan Lodl | 22.07.2021

Jak zadavatelé, tak dodavatelé, a vlastně všichni stavaři jsou nyní o pořádný kus blíže ke snadnější a přehlednější práci s rozpočty. Vznikla totiž první verze otevřeného rozpočtového formátu (ORF). Ten nyní čeká ladění a testování tak, aby jej bylo možné používat od ledna 2022. Díky ORF získají uživatelé jistotu, že bez ohledu na to, jaký program pro práci s rozpočtem využívají, dokážou korektně přenést a zobrazit všechny informace. Při využívání metody BIM může být otevřený rozpočtový formát součástí digitálního modelu stavby (DiMS), ale i stát samostatně. A dokonce být využit i u zakázek, kde se metoda BIM vůbec nepoužívá.

 

Rozpočet je jednou z nejdůležitějších částí každého výstavbového projektu. Zároveň ale i u jednodušších staveb může jít o poměrně složitý dokument. U velkých projektů může obsahovat i několik tisíc položek. Přitom dnes není žádnou výjimkou, že se rozpočty předávají ve formě tabulky čítající stovky řádků i sloupců na mnoha různorodých listech. Práce s takovým dokumentem není ani trochu jednoduchá a riziko přehlédnutí či omylu – ať již na straně zadavatele, tak na straně dodavatele – je velmi vysoké. Změnit to může právě otevřený rozpočtový formát (ORF), který zajistí efektivní přenášení dat mezi produkty různých softwarových dodavatelů a vzájemnou interoperabilitu.

 

Účastník výběrového řízení tak získá jistotu, že zadavatel jím dodaný rozpočet snadno načte a bude s ním schopen pracovat. A především stejně pozitivní efekt mohou zhotovitelé využít pro svoje subdodavatele a jejich dílčí nabídky v rámci přípravy celkového rozpočtu. Klíčové je, že takto budou moci zadavatelé specifikovat své požadavky s jistotou, že je zájemci o stavební zakázky správně přečtou a žádný z nich nebude ani potenciálně zvýhodněn. A to vše bez ohledu na to, jaký software pro práci s rozpočty využívají. Navíc se všem stranám otevře cesta ke spolehlivému strojovému zpracování rozpočtů, a tedy k výrazné úspoře práce, větší transparentnosti a citelnému omezení chybovosti.

 

Nezávislá správa formátu zajišťuje férovou hru

Je samozřejmě pravda, že i většina producentů software pro práci s rozpočtem dává nyní popisy svých přenosových formátů volně k dispozici. Teoreticky by tak bylo možné využít některý z nich. V praxi to však přináší pro zadavatele zřejmé úskalí. Původní autor a majitel použitého formátu je totiž vždy ve výhodnější pozici než jeho soupeři na trhu, a to je pro férovou soutěž pochopitelně nepřijatelné. Kromě toho, u formátu spravovaného soukromým subjektem nelze mít nikdy záruku transparentních změn a úprav, včetně včasného informování celého trhu dostatečně v předstihu před vydáním změny. Ostatně, každý dobře pamatuje potíže, jaké řadě firem (ale i soukromých uživatelů) způsobily například několikeré změny podmínek inzerce a firemní prezentace na Facebooku. Zkrátka privátní subjekt může podmínky měnit podle svého uvážení. 

 

 

 

I z tohoto důvodu vyzval odbor Koncepce BIM Agentury ČAS již v loňském roce všechny poskytovatele nástrojů pro práci s rozpočty ke spolupráci. Cílem je vytvořit skutečně otevřený rozpočtový formát, jehož správu a rozvoj bude zastřešovat nezávislá veřejná instituce v podobě Agentury ČAS. Tím bude zajištěn férový nediskriminační přístup pro všechny hráče na trhu. Veřejná a státní správa bude tak mít k dispozici formát využitelný pro zadávání veřejných stavebních zakázek bez stínu jakékoliv potenciální diskriminace. Díky nezávislému zastřešení správy formátu bude zároveň možné dosáhnout akceptovatelných lhůt pro zavádění novinek tak, aby žádná ze stran nebyla poškozena či znevýhodněna.

 

 

S vytvořením otevřeného rozpočtového formátu navíc počítá také vládní usnesení číslo 682/2017, kterým byla přijata Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Vytvořením ORF tak bude splněno opatření číslo 21 Koncepce, což je spolu s Datovým standardem staveb druhý významný díl do budoucí skládanky opravdu digitálních, tedy strukturovaných a strojově zpracovatelných dat staveb.

 

Vše směřuje k počátku roku 2022

V současné době je k dispozici pilotní verze otevřeného rozpočtového formátu, která je zveřejněna na portále KoncepceBIM.cz. To znamená verze, která vznikla ve spolupráci expertů České agentury pro standardizaci, zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a Správy železnic (SŽ) se zástupci poskytovatelů oceňovacích systémů, kteří výzvu ke spolupráci akceptovali. Takto vzniklá pracovní skupina společně vytvořila knihovnu pro nástroje a také připravila popis ORF. Pilotní verze je určena výhradně pro ladění, testování a ověřování dodavateli software tak, aby byla zajištěna plná funkčnost v jejich produktech.

 

Tato ověřovací fáze by měla probíhat po celé druhé pololetí roku 2021 tak, aby byl pro všechny dostatek času na zapracování případných připomínek a zpětné vazby. Zároveň tak získají poskytovatelé software prostor pro řádnou implementaci ORF do svých produktů. Díky tomu bude od ledna 2022 otevřený rozpočtový formát k dispozici veřejným zadavatelům. Ti jej tak budou moci využít pro specifikaci požadavků v rámci zadávání jakýchkoliv veřejných stavebních zakázek a též i pilotních projektů BIM.

 

 

 

 

Není tedy důležité, jestli půjde o zakázky využívající metodu BIM či nikoli. Formát ORF je totiž připraven tak, aby mohl pomocí něho přenášený rozpočet být součástí digitálního modelu stavby (DiMS) nebo stát samostatně. Díky tomu se komfort práce s digitálním a strojově zpracovatelným rozpočtem otevírá i pro ty stavebníky, kteří metodu BIM prozatím nevyužívají.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up