Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS

Jan Lodl | 16.03.2022

Vytvořit potřebnou dokumentaci provedení stavby (DPS) bude zase o kousek snazší. Půjde totiž využít přímo digitální model stavby (DiMS). Po schválení technickou komisí byla totiž vydána první část datového standardu staveb (DSS) pro DPS (jedná se o architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část). Společný digitální jazyk českých staveb tak již pokrývá části DSP, DUR a nyní částečně i DPS. Zbylé části DSS pro DPS jsou ve finálních fázích přípravy.

 

Aby bylo možné sdílet informace napříč celým životním cyklem stavby a všemi různorodými stavařskými profesemi, musíme zaručit, že budou všichni mluvit stejným jazykem. Pro české stavby je takovým společným digitálním jazykem datový standard staveb společně s klasifikačním systémem CCI. Práce na přípravách DSS nabraly v posledních měsících výraznou dynamiku. Po dlouhé době hledání kompromisu začíná již datový standard staveb (DSS) dostávat jasnější podobu.

 

Výkresová dokumentace, prostorová koordinace nebo výkaz výměr

Hledání podoby DSS, která by odpovídala potřebám jednotlivých stavařských profesí, je komplikovaným hledáním kompromisu. Nicméně, pokud má společný digitální jazyk skutečně fungovat, je potřeba vytvořit jej v souladu s potřebami všech zainteresovaných. Proto je v současné době vydávána jen první část DSS (architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část) pro dokumentaci provedení stavby a pro tři účely užití: DiMS jako podklad pro tvorbu výkresové dokumentace, DiMS jako podklad pro prostorovou koordinaci a DiMS jako podklad pro tvorbu výkazu výměr (bude dopracován v následující fázi). Aktérem je v tomto případě generální projektant, profesní specialista a zadavatel. Tato část již byla schválena technickou komisí DSS. 

V současné době je dokončována část TZB pro DPS, jednotlivé časti TZB jsou nyní ve finální fázi kontroly zainteresovanými stranami. Již velmi záhy by měly být k vydání připraveny datové šablony TZB. Bylo by samozřejmě vhodnější vydat vše najednou, nicméně jde o poměrně rozsáhlou – a důležitou – sekci DSS. Proto zvítězila varianta, části již schválené technickou komisí vydat přednostně.

 

V současné době je tedy již k dispozici datový standard staveb pro tři stupně projektové dokumentace – dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dále dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a nově dokumentace pro provádění stavby (DPS) - část architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční.

 

 

Pro přístup k DSS můžete využít on-line prohlížečku.

 

 

 

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up