DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku

Jan Lodl | 15.11.2021

Datový standard staveb (DSS) je důležitým krokem ke Stavebnictví 4.0 a především ke společnému digitálnímu jazyku českého stavebnictví. Společně s již vydaným mezinárodním klasifikačním systémem CCI se tak významně posouváme k možnosti strojově zpracovávat data pro i v digitálním modelu stavby v otevřeném formátu IFC. To je zásadní milník otevírající cestu ke sdílení informací napříč stavařskými profesemi a životním cyklem stavby. Rok 2021 přinesl zásadní průlom v diskusích s klíčovými stakeholdery. Díky tomu se podařilo vydat první dvě částí DSS – pro přípravu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Do konce roku navíc spatří světlo světa také třetí část DSS v podobě požadavků pro dokumentaci pro provedení stavby (DPS), tedy tak zvaná prováděčka.

 

Prohlížejte, filtrujte…

 

Nyní se směrem ke společnému jazyku digitálního stavebnictví posunujeme o významný krok. Datový standard staveb totiž dostává on-line podobu. Až doposud byly jednotlivé části DSS dostupné pouze ve formátu XLS, který je těžkopádný a především není vhodný pro strojové zpracování. Nová on-line prohlížečka dostupná na adrese dss.koncepcebim.cz otevírá na DSS úplně nový pohled. Umožňuje totiž velmi jednoduše filtrovat jednotlivé datové šablony z pohledu aktéra, fáze životního cyklu nebo účelu užití. Kromě toho dovoluje zvolit si různé pohledy, jak jsou datové šablony zorganizovány – a to od filtrování jednotlivých částí podle „zvyklostí“, přes pohled s využitím klasifikačního systému CCI, až po zobrazení podle tříd IFC (ten je vhodný pro všechny, kteří využívají CAD systémy a výrobce stavařských aplikací).

 

Tím vlastně zcela naplňujeme základní ideu metody BIM a digitálního světa obecně. I když každá stavařská profese potřebuje trochu jiný úhel pohledu, zajímá ji jiná část dat, mohou pracovat se stejnými podklady, sdílet stejné informace a vzájemně využívat toho, co vzniklo v průběhu životního cyklu stavby. Přesto to neznamená, že by museli používat stejný software nebo shodné nástroje. Každý bude mít k dispozici svůj pohled, a přesto bude mít jistotu, že snadno nalezne a pracuje s platnou a nejaktuálnější verzí informace.

 

exportujte

 

On-line prohlížečka DSS přináší navíc ještě jedno zásadní vylepšení. Každé datové šabloně i její vlastnosti je přiřazen jednoznačný identifikátor v podobě GUID, který umožňuje budoucí provázání informací sestavených podle DSS a především jejich spolehlivé strojové čtení. Celý Datový standard staveb nebo jeho vybranou část lze navíc přímo vyexportovat. K dispozici je výběr ze dvou formátů. Prvním je XLS, který je určený především pro využití v rámci BIM Protokolu, konkrétně jeho přílohy 1A.

 

Kromě toho je ale k dispozici také export do formátu IFC, přenášející datově strukturovatelné požadavky na datové šablony podle aktuálně vybraných filtrů v on-line prohlížečce DSS. Ten přináší zásadní posun zejména pro výrobce různých typů software určených jednotlivým stavařským profesím. Je jedno jestli jde o producenty CAD systémů či dodavatele rozpočtových, CAFM a dalších aplikací. Ti totiž dostávají k dispozici předpis pro strojově čitelná strukturovaná data, která mohou s pomocí GUID zahrnout do svých importních filtrů a algoritmů. Otevírá se tak cesta k tomu, aby bylo možné s datovým standardem staveb pracovat přímo v prostředí těch aplikací, které ta která profese využívá.

 

Připraveni na budoucnost

 

Stavaři tak skutečně získávají v podobě DSS a CCI společný, skutečně digitální jazyk, který jim výrazně usnadní spolupráci a sdílení informací. Možnost strojově identifikovat a zpracovávat datové šablony a všechny jejich vlastnosti je pro budoucnost celého oboru skutečně zásadní. I když je prozatím množství datových šablon a vlastností omezené, bude se postupně zvyšovat, rychleji než doposud by měly také přibývat další části DSS. A nejen v podobě dalších milníků, ale především i účelů užití a typů staveb. To, co je zásadní – máme připraven systém, jak s daty pracovat. Máme první standardní pevný bod. A jsme tímto skutečně připraveni postupně vstoupit do digitálního věku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up